TS EN 13501-1 Tests voor ontvlambaarheid bij brand

TS EN 13501-1 Brandwerendheidstests

Europese norm EN 13501-1 reageert op de brandclassificatieprocedure voor alle producten en componenten. Volgens deze norm is een reactie op een brand dat een product bijdraagt ​​tot de ontbinding ervan onder een bepaalde brand (niet te verwarren met brandwerendheid).

De producten worden beschouwd in relatie tot eindgebruikstoepassingen, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Bouwproducten;
  • Floor;
  • Lineaire thermische isolatieproducten;

Bouwproducten worden geclassificeerd volgens geharmoniseerde testmethoden op A1, A2, B, C, D, E en F Euroklassen. Producten geclassificeerd in een bepaalde klasse worden geacht aan alle vereisten van een subklasse te voldoen.

Producten geclassificeerd in de categorieën A1 en A2 zijn niet-brandbaar (cement, beton, mineralen, glas, glasvezel, steenwol, keramiek, enz.), Gecertificeerde materialen van B tot F kunnen in stijgende volgorde branden.

Vloermaterialen worden geclassificeerd volgens de klassen A1, A2, B, C, D, E en F, gevolgd door de afkorting van "fl".

Bouwproducten en constructie-elementen, sectie brandclassificatie 1: Classificatie met behulp van de gegevens verkregen uit gedragstests tegen brand.

In ons land is de bevolking toegenomen, zijn ongeplande bouwwerken, de bouw van hoge en multifunctionele gebouwen, branden en verlies van mensenlevens en eigendommen in brand toegenomen. Dit hangt grotendeels samen met de materialen die werden geselecteerd tijdens het ontwerp en de bouw van het gebouw. Volgens de huidige verordening inzake brandbescherming van gebouwen die in 2007 jaar verplicht werd, zijn de TS EN 13501-1-norm en de Europese normen die worden gehanteerd de classificatie van de brandreactie die wordt toegepast voor bouwmaterialen in ons land.

Begeleidingsnormen in de tests;

TS EN 13823: 2010: 2011; Brandreactietests voor bouwproducten -met één enkel verbrandingselement dat is blootgesteld aan thermisch effect -vormende producten anders dan platen
TS EN 15725: 2011; Uitgebreide toepassingsrapporten over vlamprestaties van bouwproducten en bouwelementen
TS EN ISO 11925-2: 2004; Bouwmaterialen - Brandbestendigheidstests - Ontvlambaarheid bij directe blootstelling aan vlammen - Deel 2: Test met een enkele vlambron
TS EN ISO 9239-1: 2005; Brandreactietests van platen - Bepaling van het verbrandingsgedrag met behulp van stralingswarmtebron
TS EN ISO 1716: 2011; Brandreactietests van bouwproducten - Bepaling van de verbrandingstemperatuur (calorische waarde)
TS EN ISO 1182: 2010; Reactie van bouwproducten op brandtesten - Ontvlambaarheidstest
TSE CEN / TS 15117: 2006; Directe en uitgebreide applicatiebegeleiding

 

 

Classificatie volgens de Europese norm EN 13501-1

Tanım

Bouwproducten

platen

 

 

Brandwerende materialen

A1

A1 verd

A2 - s1d0 A2 -s2 d0 A2- s3 d0

A2 - s1 d1 A2 - s2d1 A2 - s3 d1

A2 - s1d2 A2 -s2 d2 A2- s3 d2

 

A2 fl - s1

 

A2 fl - s2

 

Brandbare materialen - zeer beperkt additief voor vlammen

B - s1d0 B -s2 d0 B- s3 d0

B - s1 d1 B - s2 d1 B - s3 d1

B - s1d2 B -s2 d2 B- s3 d2

 

B fl - s1

 

B fl - s2

 

Ontvlambare stoffen - beperkte bijdrage aan vuur

C - s1d0 C -s2 d0 C- s3 d0

C - s1 d1 C - s2 d1 C - s3 d1

C - s1d2 C -s2 d2 C- s3 d2

 

C fl - s1

 

C fl - s1

 

Ontvlambare stoffen - medium additief voor vuur

D - s1d0 D -s2 d0 D- s3 d0

D - s1 d1 D - s2 d1 D - s3 d1

D - s1d2 D -s2 d2 D- s3 d2

 

D fl - s1

 

D fl - s1

Ontvlambare materialen - zeer grote bijdrage aan vuur

E

E - d2

E fl

Ontvlambare materialen - licht ontvlambaar

F

F fl

             

 Aanvullende classificaties

Alle materialen zijn geclassificeerd voor A2 B, CD om een ​​aanvullende classificatie te verkrijgen met betrekking tot de emissie tussen rook en productie tussen brandende druppels en / of deeltjes.


- "S" Rookemissieniveau:
waarden variëren van 1 (ontbrekend / zwak) tot 3 (hoog)

- "D" vlammend Productie van druppeltjes en / of deeltjes: waarden variëren van 0 (geen) tot 2 (hoog)


Voor klasse E is een enkele subklasse d2 beschikbaar.
Voor vloerproducten wordt extra classificatie duman s yalnızca alleen voor rookuitstoot verstrekt.

Volgens TS EN 13501-1 kunt u brand- en brandreactie-klassificatietests verkrijgen van ons laboratorium EUROLAB.