Services testen

Services testen

Veel elektrische en elektronische apparaten worden gebruikt in huizen en op werkplekken. Veel machines en apparatuur worden gebruikt met of zonder motor. Een breed scala aan textielproducten wordt gebruikt voor kleding en stoffering of accessoires. In het dagelijks leven wordt een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen geconsumeerd. Nogmaals, water wordt gebruikt voor drink- of schoonmaakdoeleinden. Al deze overwegingen vormen een groot aantal risico's voor de gezondheid en veiligheid van consumenten, zowel op het moment van gebruik als voor degenen die werken op de werkplekken waar ze worden geproduceerd.

Testservices die worden uitgevoerd door test- en inspectieorganisaties zijn in dit opzicht van groot belang. Ingenieurs, hightech technici, technici of experts, die elk ervaring en training hebben op hun respectieve terreinen, van inspectie en supervisie tot meten, testen, analyseren en evalueren, en zelfs kwaliteitscontrole en certificering en om deze bedrijven succesvol te maken op de wereldmarkten.

Enerzijds wordt enerzijds onafhankelijke en onpartijdige dienstverlening aan de deskundige staf geboden en anderzijds de productbetrouwbaarheid van de ondernemingen en kunnen tegelijkertijd de producten worden verkocht.

Met fysieke tests voor textielproducten wordt bijvoorbeeld de duurzaamheid van weefsels op basis van garen en weefkwaliteit getest met behulp van ultramoderne apparatuur in overeenstemming met standaardvoorwaarden die zijn vastgesteld door binnenlandse en buitenlandse organisaties. De belangrijkste tests die in deze context zijn uitgevoerd, zijn treksterktė, treksterktė, terugkeer flexibiliteit, di̇ki̇ş verschuivingı sterktė, slijtvastheiḋ, pilling en accessoire testen. Naast fysieke tests worden ook ontvlambaarheidstests, snelheidscontroles, krimptests, chemische tests, ecologische tests, microbiologische tests en enkele specifieke tests uitgevoerd.

Aan de andere kant verplicht de in de landen van de Europese Unie uitgegeven richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) de bedrijven die elektrische en elektronische apparaten produceren, om bepaalde beperkingen te stellen aan het soort en de hoeveelheid chemicaliën die in hun producten worden gebruikt. Testen en metingen uitgevoerd in het kader van elektrische veiligheidstests identificeren bepaalde chemische stoffen die verboden zijn of toegestaan ​​zijn om te worden gebruikt in elektrische en elektronische apparaten, die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en milieuomstandigheden. In ons land is de Verordening betreffende het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (kortweg EEE-verordening) gebaseerd op de genoemde richtlijn.

Voedseltests worden uitgevoerd om niet alleen de inhoud en kwaliteit van voedingsmiddelen te bepalen, maar ook om de voedselveiligheid te garanderen. Deze tests zijn belangrijk, zowel voor de voedselproducerende ondernemingen om zichzelf te bewijzen als voor de consumenten om betrouwbaardere voedingsproducten te bereiken. De uitgevoerde tests en analyses worden uitgevoerd volgens de geldende wettelijke voorschriften, nationale en internationale normen en de specifieke criteria die door de producenten en consumenten worden geëist.

De belangrijkste diensten die worden verleend door test- en inspectieorganisaties in dit kader zijn:

  • Fysische en chemische tests om de voedingswaarde van voedingsmiddelen, verschillende verontreinigingen, pesticiden, antibiotica en dergelijke te bepalen
  • Microbiologische en biogenetische tests om indicator- en pathogene micro-organismen of genetisch gemodificeerde producten te detecteren
  • Sensorische tests voor het vergelijken en evalueren van voedingsproducten met vergelijkbare producten op de markt
  • Verpakkingsproeven om de kwaliteit van verpakkingen en contactproducten met levensmiddelen te evalueren

Voedselproeven kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van de verschillende processen, van voedingsmiddelen tot fabrikanten tot consumenten.

Zoals vele test- en inspectieorganisaties, biedt onze organisatie een reeks meet-, test-, analyse-, inspectie- en controlediensten in het kader van testdiensten. Deze services kunnen worden gegroepeerd onder de volgende kopjes:

 

  • Elektrische veiligheidstests
  • Omgevingsanalyse
  • Textielanalyse
  • Voedsel analyse
  • Water analyse