Compressietest

Compressietest

De compressietest, of compressietest, wordt uitgevoerd door krachten uit te oefenen op een materiaal dat het van de andere kant naar binnen duwt en ervoor zorgt dat het materiaal wordt samengedrukt, verpletterd of platgemaakt. Bij het uitvoeren van deze test wordt het testmonster in het algemeen tussen twee platen geplaatst die de aangebrachte belasting over het gehele oppervlak van de twee tegenover elkaar liggende vlakken verdelen, die vervolgens tegen elkaar worden gedrukt door een universele testmachine die ervoor zorgt dat het monster plat wordt. Het samengeperste testmonster wordt in het algemeen korter in de richting van de uitgeoefende krachten en zet uit in de richting loodrecht op de kracht. De compressietest is in wezen het tegenovergestelde van de algemeen toegepaste spanningstest.

Het belangrijkste doel van compressietests is om het gedrag en de reactie van een materiaal onder een compressiebelasting te bepalen door fundamentele variabelen zoals spanning en vervorming te meten. Met de drukkracht uitgeoefend op het materiaal, wordt de elastische modulus van het materiaal bepaald tussen de druksterkte, vloeigrens, eindsterkte, elastische grens en andere parameters. Door deze verschillende parameters en de waarden die bij een bepaald materiaal horen, te begrijpen, wordt begrepen of het materiaal geschikt is voor bepaalde toepassingen of dat het onder bepaalde spanningen zal falen.

In het algemeen vereist een compressietest voor een materiaal ten minste twee reciproke krachten die op het oppervlak van het monster worden uitgeoefend om het monster samen te drukken. Afgezien van deze basisvereiste zijn er echter veel verschillende toepassingen met een combinatie van verschillende variabelen. Meer gebruikelijke compressietests omvatten bijvoorbeeld krachten uitgeoefend op meerdere assen van het monster en het testen van het monster bij hoge en lage temperaturen. De belangrijkste voorbeelden van compressietests zijn uniaxiale, biaxiale, triaxiale, koude temperatuur, hoge temperatuur, vermoeidheid en kruiptests.

De materialen die worden onderworpen aan compressietests zijn die welke in het algemeen een drukkracht hebben die als hoog wordt beschouwd en een trekkracht die wordt geacht een lagere waarde te hebben. In feite kan elk materiaal op de een of andere manier compressiekrachten ondervinden, afhankelijk van het gebied waarop het wordt toegepast. Deze tests worden bijvoorbeeld toegepast op composieten, beton, hout, steen, baksteen, mortel, polymeren, kunststoffen, schuim en metalen.

Er zijn een aantal compressietestmethoden ontwikkeld door de American Testing and Materials Organisation (ASTM) en de International Organisation for Standards (ISO). Een paar van deze normen zijn als volgt:

  • ASTM D575-91 (2018) Standaard testmethoden voor rubbereigenschappen bij compressie
  • ASTM D6641 / D6641M Standaard testmethode voor drukeigenschappen van composietmaterialen van polymere matrix met behulp van CLC-test (Combined Loading Compression)
  • ASTM D695-15 Standaard testmethode voor drukeigenschappen van harde kunststoffen
  • ASTM E9-19 Standaard testmethoden voor compressietesten van metalen materialen bij kamertemperatuur
  • TS EN ISO 14126 Vezelversterkte kunststofcomposieten - Bepaling van vlakke compressie-eigenschappen
  • TS EN ISO 1856 Flexibele, poreuze polymere materialen - Bepaling van de druk bij druk
  • TS EN ISO 844 Hard poreuze kunststoffen - Bepaling van de compressie-eigenschappen

Kortom, de compressietest is een van de belangrijkste tests om het gedrag van composietmaterialen te bepalen. De mechanische eigenschappen van deze materialen kunnen worden gewijzigd door het aanbrengen van een belasting, maar de compressie-eigenschappen zijn moeilijk te meten omdat het ontwerp van het materiaal betrekking heeft op de compressie-eigenschappen van het materiaal veroorzaakt door de aangebrachte belasting. Het is noodzakelijk om de spanning en rekverhouding te berekenen en deze waarde te gebruiken om de druksterkte en elasticiteitsmodulus van het materiaal te bepalen.

EUROLAB biedt ook compressietestdiensten voor een breed scala van laboratoriumdiensten. Dankzij deze tests ontvangen ondernemingen efficiëntere, betere prestaties en kwaliteitstestservices en bieden ze veilige, snelle en ononderbroken service aan hun klanten.

Naast de compressietestdiensten die worden geleverd in het kader van laboratoriumdiensten, biedt EUROLAB ook andere testdiensten.