CE-producttests

CE-producttestlaboratorium

De letters 'CE' in de Europese Economische Ruimte (EEA) bevindt zich op veel producten die worden verhandeld op de uitgebreide interne markt. Ze stellen dat de producten die in de EER worden verkocht, worden beoordeeld om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Als je in de EER een nieuwe telefoon, teddybeer of tv koopt, kun je daar de CE-markering op terugvinden. De CE-markering ondersteunt ook eerlijke concurrentie door alle bedrijven volgens dezelfde regels verantwoordelijk te houden.

Door de CE-markering op een product aan te brengen, verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan alle wettelijke vereisten voor CE-markering en in de hele EER verkocht mag worden. Dit is ook EERis ook van toepassing op producten gemaakt in andere landen verkocht in Europa.

De CE-markering heeft twee belangrijke voordelen voor bedrijven en consumenten binnen de EER:

 • bedrijf CE-gemarkeerde producten zonder beperking EERweet dat ze kunnen worden ingeruild.
 • consumenten hetzelfde niveau van gezondheid, veiligheid en milieubescherming genieten in de gehele EER.

De CE-markering maakt deel uit van de harmonisatiewetgeving van de EU die voornamelijk wordt beheerd door het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en het MKB. CE-markering voor de beperking van gevaarlijke stoffen, beheerd door het directoraat-generaal Milieu

CE-markering

Veel producten vereisen het CE-keurmerk voordat ze in de EER worden verkocht (EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Het CE-keurmerk bewijst dat uw product is beoordeeld en voldoet aan de EU-vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Het is van toepassing op producten die binnen en buiten de EER zijn vervaardigd en vervolgens in de EER op de markt worden gebracht.

De CE-markering is alleen geldig voor producten met EU-specificaties.

Om de CE-markering op uw product aan te brengen, moet u een technisch dossier opstellen waarin wordt aangetoond dat uw product aan alle EU-vereisten voldoet. Als de fabrikant van het product bent u één verantwoordelijkheid om te verklaren dat u aan alle vereisten voldoet. Wanneer uw product de CE-markering heeft, moet u mogelijk uw distributeurs en / of importeurs alle ondersteunende documenten met betrekking tot de CE-markering verstrekken.

Hoe krijg ik CE-markering?

Er zijn verschillende stappen voor fabrikanten:

 1. Definieer de EU-vereisten van uw product

Eisen voor de hele EU worden gespecificeerd in richtlijnen die betrekking hebben op verschillende producten of productsectoren, zoals:

 • Oyuncak
 • Elektrische apparatuur
 • machinerie
 • Medische apparaten
 • liften
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze richtlijnen zijn waaraan producten moeten voldoen. Basisvereisten Het onthult.

 1. Controleer of uw product aan specifieke eisen voldoet.

Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je product voldoet aan alle wettelijke eisen van de EU. Als er geharmoniseerde Europese normen voor uw product bestaan ​​en deze tijdens het fabricageproces volgen, wordt geschat dat het product voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in de relevante EU-richtlijnen.

Het gebruik van normen is vrijwillig - je hoeft ze niet te gebruiken. U kunt ook andere technische oplossingen kiezen om aan de basisvereisten van de relevante EU-richtlijn te voldoen.

 1. Controleer of uw product is getest door de aangemelde instantie.

Voor sommige producten moeten speciale conformiteitsbeoordelingsinstanties ('aangemelde instanties') controleren of uw product aan bepaalde technische eisen voldoet. Het, Niet verplicht voor alle producten . Gebruik de "Nando" -database om te bepalen met welke aangemelde instantie u in uw situatie contact moet opnemen of TÜRCERT neem contact op met de certificatie-instelling.

 1. Test uw product

Als uw product niet door een onafhankelijke organisatie hoeft te worden geverifieerd, is het aan u om te controleren of aan de technische vereisten is voldaan. Dit omvat het inschatten en documenteren van mogelijke risico's bij het gebruik van uw product.

 1. Compileer het technische bestand

Uw technisch dossier moet alle documentatie bevatten die bewijst dat uw product aan de technische vereisten voldoet.

 1. Plak de CE-markering en stel een conformiteitsverklaring op.

Ten slotte kunt u de CE-markering op uw product aanbrengen. Moet een markering hebben zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar . Een in stap 3 aan aangemelde instantie als u deze maat moet opnemen identificatienummer je moet het ook in het product stoppen. Ook vereist een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen dat uw product aan alle wettelijke vereisten voldoet.

importeurs

Hoewel fabrikanten verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de productconformiteit en het plaatsen van de CE-markering, moeten importeurs ervoor zorgen dat de producten die ze op de markt brengen voldoen aan de toepasselijke eisen en geen gevaar vormen voor het Europese publiek. De importeur moet verifiëren dat de fabrikant buiten de EU de nodige stappen heeft ondernomen en documenten zijn op aanvraag beschikbaar.

distributeurs

Distributeurs moeten basiskennis hebben van de wettelijke vereisten, inclusief welke producten ze nodig hebben om de CE-markering en bijbehorende documenten te dragen, en het moet mogelijk zijn om producten te identificeren die niet expliciet geschikt zijn. Ze moeten ook aan de nationale autoriteiten aantonen dat ze zorgvuldig hebben gehandeld en beschikken over certificeringen van de fabrikant of importeur dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Bovendien moet een distributeur de nationale autoriteiten bijstaan ​​bij hun inspanningen om de vereiste documentatie te verkrijgen.

U kunt contact opnemen met het laboratorium van EUROLAB voor alle tests tijdens het CE-certificeringsproces.