EMC elektromagnetische compatibiliteitstest

EMC elektromagnetische compatibiliteitstest

Elektromagnetische golf is de golf die wordt gegenereerd door versnelde bewegingen van een elektrische lading. Omdat de elektrische lading, die op elke geleider moet vloeien, over verschillende geleiders en over verschillende componenten gaat, zendt deze een aantal signalen naar het medium uit en deze signalen vormen een magnetisch veld. Dit magnetische veld is een magnetisch veld loodrecht op het elektrische veld van de geleider rond de geleider waardoorheen de elektrische stroom vloeit. Parallel aan de verandering in de stroom van de elektrische stroom in de geleider, begint de geleider elektromagnetische straling te maken.

Op basis van deze definities is een elektronisch medium een ​​omgeving die is samengesteld uit verschillende elektrische of elektronische apparaten die golven kunnen uitzenden. Twee factoren bepalen de effectiviteit van deze elektromagnetische omgeving: de frequentie en amplitude van de golven.

EMI staat voor elektromagnetische interferentie in het Engels en staat voor elektromagnetische interferentie. Verschillende bronnen, zoals radiofrequenties (RF), microgolfzenders, elektrische booglasmachines, blikseminslag, elektrostatische ontlading (ESD), zenden een aantal elektromagnetische ruissignalen uit, die apparaten met elektronische componenten op verschillende niveaus beïnvloeden. Dit fenomeen wordt elektromagnetische interferentie genoemd.

Hoewel sommige van de genoemde geluidsbronnen continu of in bepaalde perioden elektromagnetische vervuiling uitzenden, stoten sommigen elektromagnetische vervuiling uit, die onbekend is wanneer en in welke mate.

Wat de elektromagnetische compatibiliteit betreft, wordt de blootstelling van een elektronisch apparaat aan elektromagnetische interferentie beoordeeld op vier verschillende punten:

  • Emissie door straling (RE, uitgestraalde emissie)
  • Immuniteit door straling (RS, bestraalde gevoeligheid)
  • CE, uitgevoerde emissie
  • Immuniteit door geleiding (CS, geleide gevoeligheid)

Tegenwoordig worden elektromagnetische compatibiliteitstoepassingen (EMC) geregeld volgens de grenswaarden die zijn vastgesteld door normen om een ​​vlotte werking van elektronische apparaten met verschillende kenmerken te waarborgen.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van zijn accreditatie-instantie in overeenstemming met TS EN ISO / IEC 17025-norm, voert EMC elektromagnetische compatibiliteitstests uit in het kader van elektrische veiligheidstests.

Waarom EMC-testen nodig is;

Wanneer alle elektrische apparaten of installaties met elkaar zijn verbonden of zich dicht bij elkaar bevinden, beïnvloeden ze elkaar. Interferentie tussen tv-toestellen, gsm-telefoons, radio's en in de buurt van de wasmachine of elektriciteitsleidingen. Het doel van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is om al deze bijwerkingen onder redelijke controle te houden. EMC identificeert alle huidige en toekomstige technieken en technologieën om ongemak te verminderen en de immuniteit te verbeteren.

Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014 / 30 / EU zorgt ervoor dat elektrische en elektronische apparatuur geen elektromagnetische storingen veroorzaken of hierdoor worden beïnvloed.

De EMC-richtlijn beperkt de elektromagnetische emissies van apparatuur om te zorgen dat deze apparatuur geen radio en telecommunicatie en andere apparatuur stoort, wanneer deze wordt gebruikt zoals bedoeld. De richtlijn regelt ook de interferentie-immuniteit van dergelijke apparatuur en probeert ervoor te zorgen dat deze niet wordt verstoord door radio-emissies bij gebruik zoals bedoeld.

De belangrijkste doelstellingen van de richtlijnen zijn om de compatibiliteit van EMC-gerelateerde apparatuur te regelen:

moet voldoen aan de EMC-eisen wanneer apparatuur (apparaten en vaste installaties) op de markt wordt gebracht en / of in gebruik wordt genomen.

Voor stationaire installaties is goede engineering vereist, hoewel de bevoegde autoriteiten van de aangesloten organisaties maatregelen kunnen nemen in geval van niet-naleving.

Publicatie van de hoofdstukken van de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie en verwijzingen naar geharmoniseerde normen;

 

ESO

Referentie en titel van de norm 
(en referentiedocument)

Releasedatum

CEN

EN 617: 2001 + A1: 2010

Continue transportapparatuur en -systemen - Veiligheids- en EMC-vereisten voor apparatuur voor de opslag van bulkmaterialen in silo's, schuilplaatsen, dozen en trechters

13/05/2016 

CEN

EN 618: 2002 + A1: 2010

Apparatuur en systemen voor continu transport - Veiligheids- en EMC-eisen voor apparatuur voor het mechanisch transport van bulkmaterialen, met uitzondering van vaste bandtransporteurs

13/05/2016 

CEN

EN 619: 2002 + A1: 2010

Continue behandelingsapparatuur en -systemen - Veiligheids- en EMC-vereisten voor de uitrusting voor het mechanisch gebruik van eenheidsladingen

13/05/2016 

CEN

EN 620: 2002 + A1: 2010

Continue transportapparatuur en -systemen - Veiligheids- en EMC-vereisten voor vaste bandtransporteurs voor bulkmaterialen

13/05/2016 

CEN

EN 1155: 1997

Bouwmaterieel - Elektrisch bedienbare openhoudinrichtingen voor draaipoorten - Eisen en beproevingsmethoden

13/05/2016 

EN 1155: 1997 / A1: 2002

 

13/05/2016 

CEN

EN 12015: 2014

Elektromagnetische compatibiliteit - Productfamilienorm voor liften, roltrappen en rolpaden - Emissie

13/05/2016 

CEN

EN 12016: 2013

Elektromagnetische compatibiliteit - Productfamilienorm voor liften, roltrappen en rolpaden - Immuniteit

13/05/2016 

CEN

EN 12895: 2015 (Nieuw)

Industriële vrachtwagens - Elektromagnetische compatibiliteit

Dit eerste bericht 

CEN

EN 13241-1: 2003 + A1: 2011

Industriële, commerciële en garagedeuren en poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brandwerende of rookbeheersingseigenschappen

13/05/2016 

CEN

EN 13309: 2010

Bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit van machines met interne voeding

13/05/2016 

CEN

EN 14010: 2003 + A1: 2009

Veiligheid van machines - Uitrusting voor gemotoriseerd parkeren van motorvoertuigen - Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, fabricage, installatie en inbedrijfstelling

13/05/2016 

CEN

EN ISO 14982: 2009

Landbouw- en bosbouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit - Testmethoden en acceptatiecriteria (ISO 14982: 1998)

13/05/2016 

CEN

EN 16361: 2013 + A1: 2016 (Nieuw)

Elektrisch bediende voetgangershekken - Productnorm, prestatiekenmerken - Voetgangen anders dan het zwaaistype dat oorspronkelijk is ontworpen voor gebruik met vermogen

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 50065-1: 2011

Signalering in laagspanningsinstallaties in het frequentiebereik 3 kHz tot 148,5 kHz - Deel 1: algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-1: 2003

Signalering in laagspanningsinstallaties in het frequentiebereik 3 kHz tot 148,5 kHz - Deel 2-1: immuniteitsvereisten voor netwerkcommunicatieapparatuur en -systemen die werken in het frequentiebereik 95 kHz tot 148,5 kHz residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen

13/05/2016 

EN 50065-2-1: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

EN 50065-2-1: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-2: 2003

Signalering in laagspanningsinstallaties in het frequentiebereik 3 kHz tot 148,5 kHz - Deel 2-2: immuniteitsvereisten voor industriële communicatie-apparatuur en systemen die werken in het frequentiebereik 95 kHz tot 148,5 kHz en industriële omgevingen

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / A1

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-3: 2003

Signalering in laagspanningselektrische installaties in het frequentiebereik 3 kHz tot 148,5 kHz - Deel 2-3: immuniteitsvereisten en distributeurs voor netwerkcommunicatieapparatuur en -systemen bedoeld voor gebruik door elektriciteitsleveranciers die werken in het frequentiebereik 3 kHz tot 95 kHz

13/05/2016 

EN 50065-2-3: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

EN 50065-2-3: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50083-2: 2012

Kabelnetwerken voor televisiesignalen, audiosignalen en interactieve diensten - Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit voor apparatuur

13/05/2016 

EN 50083-2: 2012 / A1: 2015

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50121-1: 2006

Spoorwegtoepassingen - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 1: Algemeen

2016/12/08 

EN 50121-1: 2006 / AC: 2008

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 50121-2: 2006

Spoorwegtoepassingen - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 2: Emissie van het volledige spoorwegsysteem naar de buitenwereld

2016/12/08 

EN 50121-2: 2006 / AC: 2008

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 50121-3-1: 2017 (Nieuw)

Spoorwegtoepassingen - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 3-1: Rollend materieel - Train en voltooi voertuig

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 50121-3-2: 2016 (Nieuw)

Spoorwegtoepassingen - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 3-2: Rollend materieel - Apparaten

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 50121-4: 2016 (Nieuw)

Spoorwegtoepassingen - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 4: Emissie en immuniteit van signalerings- en telecommunicatieapparatuur

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 50121-5: 2017 (Nieuw)

Spoorwegtoepassingen - Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 5: Emissie en immuniteit van vaste bedrading en apparatuur

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 50130-4: 2011

Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit - Productfamiliestandaard: Immuniteitsvereisten voor componenten van brand, inbreker, ruiming, CCTV, toegangscontrole en sociale alarmsystemen

13/05/2016 

CENELEC

EN 50148: 1995

Elektronische taximeters

13/05/2016 

CENELEC

EN 50270: 2015 (Nieuw)

Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materiaal voor de detectie en meting van ontvlambare gassen, giftige gassen of zuurstof

Dit eerste bericht 

EN 50270: 2015 / AC: 2016-08 (Nieuw)

 

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 50293: 2012

Verkeerssignaalsystemen - Elektromagnetische compatibiliteit

13/05/2016 

CENELEC

EN 50370-1: 2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Productfamilienorm voor werktuigmachines - Deel 1: Emissie

13/05/2016 

CENELEC

EN 50370-2: 2003

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Productfamiliestandaard voor werktuigmachines - Deel 2: immuniteit

13/05/2016 

CENELEC

EN 50412-2-1: 2005

Powerline-communicatieapparaten en -systemen voor laagspanningsinstallaties in het frequentiebereik 1,6 MHz tot 30 MHz - Deel 2-1: residentiële, commerciële en industriële omgeving - Immuniteitsvereisten

13/05/2016 

EN 50412-2-1: 2005 / AC: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50428: 2005

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Garantienorm - Schakelaars en aanverwante accessoires voor gebruik in elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES)

13/05/2016 

EN 50428: 2005 / A1: 2007

 

13/05/2016 

EN 50428: 2005 / A2: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50470-1: 2006

Elektrische meetinstrumenten (ac) - Deel 1: Algemene eisen, tests en testomstandigheden - Meetinstrumenten (klasse A, B en C indexen)

13/05/2016 

CENELEC

EN 50490: 2008

Elektrische installaties voor verlichting en verlichting van luchthavens - Technische vereisten voor lucht grond controle en bewakingssystemen - Units voor selectieve switching en monitoring van individuele lampen

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-1: 2010

Algemene eisen voor elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES) en gebouwautomatiserings- en controlesystemen (BACS) - Deel 5-1: EMC-vereisten, voorwaarden en testinstallatie

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-2: 2010

Algemene vereisten voor elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES) en gebouwenautomatiserings- en controlesystemen (BACS) - Deel 5-2: EMC-vereisten voor HBES / BACS die worden gebruikt in residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-3: 2010

Algemene eisen voor elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES) en gebouwenautomatiserings- en controlesystemen (BACS) - Deel 5-3: EMC-vereisten voor HBES / BACS gebruikt in een industriële omgeving

13/05/2016 

CENELEC

EN 50498: 2010

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Productfamiliestandaard voor elektronische apparatuur in de aftermarket in voertuigen

13/05/2016 

CENELEC

EN 50512: 2009

Elektrische installaties voor luchthavenverlichting en markering - Advanced Visual Placement Guidance Systems (A-VDGS)

13/05/2016 

CENELEC

EN 50529-1: 2010

EMC Network Standard - Part 1: Telecommunicatie-telecommunicatienetwerken met behulp van telefoonkabels

13/05/2016 

CENELEC

EN 50529-2: 2010

EMC Network Standard - Part 2: Telecommunicatie-telecommunicatienetwerken met behulp van coaxkabels

13/05/2016 

CENELEC

EN 50550: 2011

Stroomfrequentie-overspanningsbeveiliging (POP) voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen

13/05/2016 

EN 50550: 2011 / AC: 2012

 

13/05/2016 

EN 50550: 2011 / A1: 2014

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50557: 2011

Vereisten voor automatische hersluitbare apparaten (ARD's) voor stroomonderbrekers, RCBO's-RCCB's voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

13/05/2016 

CENELEC

EN 50561-1: 2013

Voedingslijncommunicatieapparaat gebruikt in laagspanningsvoorzieningen - Radiodevormeigenschappen - Grenswaarden en meetmethoden - Deel 1: apparaat voor huishoudelijk gebruik

13/05/2016 

CENELEC

EN 55011: 2009

Industriële, wetenschappelijke en medische uitrusting - Kenmerken van radiofrequentiestoornissen - Grenzen en meetmethoden 
CISPR 11: 2009 (gewijzigd)

13/05/2016 

EN 55011: 2009 / A1: 2010 
CISPR 11: 2009 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55012: 2007

Voertuigen, boten en verbrandingsmotoren - Radiostoringskarakteristieken - Grenzen en meetmethoden voor de bescherming van passagiersreceptoren 
CISPR 12: 2007

13/05/2016 

EN 55012: 2007 / A1: 2009 
CISPR 12: 2007 / A1: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55014-1: 2006

Elektromagnetische compatibiliteit - voor huishoudelijke apparaten, elektrische apparaten en soortgelijke apparaten 
vereisten - Deel 1: Emissie CISPR 14-1: 2005

13/05/2016 

EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 
CISPR 14-1: 2005 / A2: 2011

 

13/05/2016 

EN 55014-1: 2006 / A1: 2009 
CISPR 14-1: 2005 / A1: 2008

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55014-2: 1997

Elektromagnetische compatibiliteit - Vereisten voor huishoudelijke apparaten, elektrische apparaten en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immuniteit - Productfamiliestandaard 
CISPR 14-2: 1997

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 
CISPR 14-2: 1997 / A2: 2008

 

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / AC: 1997

 

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / A1: 2001 
CISPR 14-2: 1997 / A1: 2001

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55015: 2013

Grenzen en meetmethoden voor radiofrequentie-eigenschappen van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur 
CISPR 15: 2013 + IS1: 2013 + IS2: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 55024: 2010

Apparatuur voor informatietechnologie - Immuun-eigenschappen - Grenzen en meetmethoden 
CISPR 24: 2010

13/05/2016 

CENELEC

EN 55032: 2012

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur - Emissievereisten 
CISPR 32: 2012

2016/12/08 

EN 55032: 2012 / AC: 2013

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55103-1: 2009

Elektromagnetische compatibiliteit - Productfamiliestandaard voor audio-, video-, audiovisuele en amusementsverlichtingstoestellen voor professioneel gebruik - Deel 1: Emissies

2016/12/08 

EN 55103-1: 2009 / A1: 2012

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55103-2: 2009

Elektromagnetische compatibiliteit - Productfamiliestandaard voor audio-, video-, audiovisuele en amusementsbelichtingscontrollers voor professioneel gebruik - Deel 2: immuniteit

13/05/2016 

CENELEC

EN 60034-1: 2010

Roterende elektrische machines - Deel 1: Beoordeling en prestaties 
IEC 60034-1: 2010 (gewijzigd)

13/05/2016 

EN 60034-1: 2010 / AC: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60204-31: 2013

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 31: Speciale veiligheids- en EMC-vereisten voor naaimachines, eenheden en systemen 
IEC 60204-31: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 60255-26: 2013

Meetrelais en beveiligingsapparatuur - Deel 26: Elektromagnetische compatibiliteitseisen 
IEC 60255-26: 2013

13/05/2016 

EN 60255-26: 2013 / AC: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60669-2-1: 2004

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 2-1: Speciale vereisten - Elektronische schakelaars 
IEC 60669-2-1: 2002 (gewijzigd) + IS1: 2011 + IS2: 2012

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / AC: 2007

 

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / A1: 2009 
IEC 60669-2-1: 2002 / A1: 2008 (gewijzigd)

 

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / A12: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-1: 2011

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen 
IEC 60730-1: 2010 (vervangen)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-5: 2002

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-5: Speciale vereisten voor automatische elektrische branderbesturingssystemen 
IEC 60730-2-5: 2000 (vervangen)

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A11: 2005

 

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A1: 2004 
IEC 60730-2-5: 2000 / A1: 2004 (gewijzigd)

 

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A2: 2010 
IEC 60730-2-5: 2000 / A2: 2008 (gewijzigd)

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 60730-2-6: 2008

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-6: Specifieke eisen voor automatische elektrische drukregistratie, inclusief mechanische eisen 
IEC 60730-2-6: 2007 (gewijzigd)

2016/12/08 

CENELEC

EN 60730-2-7: 2010

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-7: Speciale vereisten voor timers en schakelklokken 
IEC 60730-2-7: 2008 (gewijzigd)

13/05/2016 

EN 60730-2-7: 2010 / AC: 2011

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-8: 2002

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-8: 
IEC 60730-2-8: 2000 (gewijzigd)

13/05/2016 

EN 60730-2-8: 2002 / A1: 2003 
IEC 60730-2-8: 2000 / A1: 2002 (gewijzigd)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-9: 2010

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-9: Speciale vereisten voor temperatuurregistratiebesturingen 
IEC 60730-2-9: 2008 (vervangen)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-14: 1997

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-14: Speciale vereisten voor elektrische aandrijvingen 
IEC 60730-2-14: 1995 (vervangen)

13/05/2016 

EN 60730-2-14: 1997 / A1: 2001 
IEC 60730-2-14: 1995 / A1: 2001

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-15: 2010

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-15: Speciale vereisten voor automatische elektrische luchtstroom-, waterstroom- en waterniveaudetectiebedieningen 
IEC 60730-2-15: 2008 (vervangen)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60870-2-1: 1996

Apparatuur en systemen voor telecontrole - Deel 2: Gebruiksvoorwaarden - Deel 1: Stroomvoorziening en elektromagnetische compatibiliteit 
IEC 60870-2-1: 1995

13/05/2016 

CENELEC

EN 60945: 2002

Apparatuur en systemen voor navigatie en radiocommunicatie aan zee - Algemene vereisten - Testmethoden en vereiste testresultaten 
IEC 60945: 2002

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-1: 2007

Laagspanningsschakelaars en -besturing - Deel 1: algemene regels 
IEC 60947-1: 2007

13/05/2016 

EN 60947-1: 2007 / A2: 2014 
IEC 60947-1: 2007 / A2: 2014

 

13/05/2016 

EN 60947-1: 2007 / A1: 2011 
IEC 60947-1: 2007 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-2: 2006

Laagspanningsschakelaars en -besturing - Deel 2: stroomonderbrekers 
IEC 60947-2: 2006

13/05/2016 

EN 60947-2: 2006 / A1: 2009 
IEC 60947-2: 2006 / A1: 2009

 

13/05/2016 

EN 60947-2: 2006 / A2: 2013 
IEC 60947-2: 2006 / A2: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-3: 2009

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 3: Schakelaars, scheiders, scheiders en zekeringcombinatie-eenheden 
IEC 60947-3: 2008

13/05/2016 

EN 60947-3: 2009 / A1: 2012 
IEC 60947-3: 2008 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-1: 2010

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 4-1: magneetschakelaars en motorstarters - Elektromechanische magneetschakelaars en motorstarters 
IEC 60947-4-1: 2009

13/05/2016 

EN 60947-4-1: 2010 / A1: 2012 
IEC 60947-4-1: 2009 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-2: 2012

Laagspanningsschakelaars en controllers - Deel 4-2: magneetschakelaars en motorstarters - AC halfgeleidermotorcontrollers en starters 
IEC 60947-4-2: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-3: 2014

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 4-3: Magneetschakelaars en motorstarters - Halfgeleidercontrollers en contactors voor niet-gemotoriseerde belastingen 
IEC 60947-4-3: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-1: 2004

Laagspanningsschakelaars en besturingseenheid - Deel 5-1: Besturingsapparaten en schakelelementen - Elektromechanische regelcircuitinrichtingen 
IEC 60947-5-1: 2003

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2005

 

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009 
IEC 60947-5-1: 2003 / A1: 2009

 

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2004

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-2: 2007

Laagspanningsschakelaars en besturingsapparatuur - Deel 5-2: Stuurstroomapparaten en schakelelementen - Naderingsschakelaar 
IEC 60947-5-2: 2007

13/05/2016 

EN 60947-5-2: 2007 / A1: 2012 
IEC 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-3: 1999

Laagspanningsschakelaars en controllers - Deel 5-3: Stuurstroomcircuits en schakelelementen - Vereisten voor naderingsapparaten met gedefinieerd gedrag in het geval van een storing (PDF) 
IEC 60947-5-3: 1999

13/05/2016 

EN 60947-5-3: 1999 / A1: 2005 
IEC 60947-5-3: 1999 / A1: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-6: 2000

Laagspanningsschakelaars en besturingseenheid - Deel 5-6: Besturingsapparaten en schakelelementen - DC-interface voor naderingssensoren en schakelversterkers (NAMUR) 
IEC 60947-5-6: 1999

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-7: 2003

Laagspanningsschakelapparatuur en bedieningselementen - Deel 5-7: Stuurstroomregelapparatuur en schakelelementen - Vereisten voor naderingsapparaten met analoge uitgang 
IEC 60947-5-7: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-9: 2007

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5-9: Besturingsapparaten en schakelelementen - Stromingsschakelaars 
IEC 60947-5-9: 2006

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-6-1: 2005

Laagspanningsschakelapparatuur en controller - Deel 6-1: Multifunctionele apparatuur - Overdrachtschakelaars 
IEC 60947-6-1: 2005

13/05/2016 

EN 60947-6-1: 2005 / A1: 2014 
IEC 60947-6-1: 2005 / A1: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-6-2: 2003

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 6-2: Multifunctionele apparatuur - Bedienings- en beveilingsschakelaars (of apparatuur) (CPS) 
IEC 60947-6-2: 2002

13/05/2016 

EN 60947-6-2: 2003 / A1: 2007 
IEC 60947-6-2: 2002 / A1: 2007

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-8: 2003

Laagspanningsschakelaars en controllers - Deel 8: Interne thermische beveiliging (PTC) -controllers voor roterende elektrische machines 
IEC 60947-8: 2003

13/05/2016 

EN 60947-8: 2003 / A2: 2012 
IEC 60947-8: 2003 / A2: 2011

 

13/05/2016 

EN 60947-8: 2003 / A1: 2006 
IEC 60947-8: 2003 / A1: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60974-10: 2014

Booglassen - Deel 10: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) vereisten 
IEC 60974-10: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-2: 2014

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limieten - Grenzen voor harmonische stroomemissies (apparatuurinvoer huidige fase 16 A per fase) 
IEC 61000-3-2: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-3: 2013

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limieten - Beperking van spanningsvariaties, spanningsschommelingen en trillingen in laagspanningsvoedingssystemen, <= 16 A per fase 
IEC 61000-2013: 3-3 voor apparaten met nominale waarde en niet onderhevig aan voorwaardelijke aansluiting

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-11: 2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-11: Limieten - Beperking van spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkeringen in laagspanningsvoedingssystemen - Nominale stroom <= 75 A en 
Apparatuur met voorwaardelijke aansluiting IEC 61000-3-11: 2000

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-12: 2011

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-12: Limieten - Limieten voor harmonische stromen gegenereerd door apparatuur aangesloten op openbare laagspanningssystemen met ingangsstroom> 16 A en fase <= 75 A 
IEC 61000-3-12: 2011 + IS1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-1: 2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Algemene normen - Immuniteit voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen 
IEC 61000-6-1: 2005

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-2: 2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen 
IEC 61000-6-2: 2005

13/05/2016 

EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-3: 2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissienorm voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen 
IEC 61000-6-3: 2006

13/05/2016 

EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 
IEC 61000-6-3: 2006 / A1: 2010

 

13/05/2016 

EN 61000-6-3: 2007 / A1

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-4: 2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-4: Algemene normen - Emissienorm voor industriële omgevingen 
IEC 61000-6-4: 2006

13/05/2016 

EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011 
IEC 61000-6-4: 2006 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-5: 2015 (Nieuw)

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-5: Algemene normen - Immuniteit voor apparatuur die wordt gebruikt in de krachtcentrale en het onderstation 
IEC 61000-6-5: 2015

Dit eerste bericht 

CENELEC

EN 61008-1: 2012

Reststroomcircuitonderbrekers (RCCB's) zonder interne overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: algemene regels 
IEC 61008-1: 2010 (gewijzigd)

13/05/2016 

EN 61008-1: 2012 / A1: 2014 
IEC 61008-1: 2010 / A1: 2012 (gewijzigd)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61009-1: 2012

Reststroomcircuitonderbrekers (RCBO's) met geïntegreerde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: algemene regels 
IEC 61009-1: 2010 (vervangen)

13/05/2016 

CENELEC

EN 61131-2: 2007

Programmeerbare controllers - Deel 2: Apparatuurvereisten en tests 
IEC 61131-2: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 61204-3: 2000

Laagspanningsvoedingen, DC-uitgang - Deel 3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
IEC 61204-3: 2000

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-1: 2013

Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 1: Algemene vereisten 
IEC 61326-1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-1: 2013

Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-1: Speciale vereisten - Testconfiguraties, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor precisietests en meetapparatuur voor EMC-vrije toepassingen 
IEC 61326-2-1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-2: 2013

Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-2: Speciale vereisten - Testconfiguraties, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor draagbare test-, meet- en bewakingsapparatuur die wordt gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen 
IEC 61326-2-2: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-3: 2013

Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-3: Specifieke eisen - Testconfiguratie, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor transducers met geïntegreerde of externe signaalconditionering 
IEC 61326-2-3: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-4: 2013

Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-4: Speciale vereisten - Testconfiguraties, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor isolatiebewakingsapparaten volgens IEC 61557-8 voor -61557 
IEC 61326-2-4: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-5: 2013

Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-5: Speciale vereisten - IEC 61784-1 
Testconfiguraties, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria van apparaten met veldbusinterfaces in overeenstemming met IEC 61326-2-5: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-1: 2011

Laagspanningsschakelaars en bedieningsapparatuur - Deel 1: algemene regels 
IEC 61439-1: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-2: 2011

Laagspanningsschakelapparatuur en besturingsapparaten - Deel 2: Voedingsschakelaars en bedieningsapparatuur 
IEC 61439-2: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-3: 2012

Laagspanningsschakelaars en bedieningspanelen - Deel 3: Distributiepanelen (DBO) bedoeld voor normale werking 
IEC 61439-3: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-4: 2013

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 4: Speciale vereisten voor installatie op bouwwerven (ACS) 
IEC 61439-4: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-5: 2011

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5: samenstellingen voor stroomverdeling in openbare netwerken 
IEC 61439-5: 2010

2016/12/08 

CENELEC

EN 61439-6: 2012

Laagspanningsschakelapparatuur en besturingsapparatuur - Deel 6: Railkokersystemen ( 
busbanen) IEC 61439-6: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61543: 1995

Reststroombeveiligingsapparatuur (RCD's) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Elektromagnetische compatibiliteit 
IEC 61543: 1995

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A2: 2006 
IEC 61543: 1995 / A2: 2005

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A11: 2003 / AC: 2004

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / AC: 1997

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A11: 2003

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A12: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61547: 2009

Algemene verlichtingsapparatuur - EMC-immuniteitsvereisten 
IEC 61547: 2009 + IS1: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 61557-12: 2008

1 000 V ac en 1 500 V 
Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot gelijkstroom - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 12: Prestatiemeet- en bewakingsapparatuur (PMD) IEC 61557-12: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 61800-3: 2004

Instelbare snelle elektrische voedingssystemen - Deel 3: EMC-vereisten en specifieke testmethoden 
IEC 61800-3: 2004

13/05/2016 

EN 61800-3: 2004 / A1: 2012 
IEC 61800-3: 2004 / A1: 2011

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61812-1: 2011

Tijdrelais voor industrieel en residentieel gebruik - Deel 1: Vereisten en tests 
IEC 61812-1: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 62020: 1998

Elektrische accessoires - Reststroommonitoren (RCM's) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik 
IEC 62020: 1998

13/05/2016 

EN 62020: 1998 / A1: 2005 
IEC 62020: 1998 / A1: 2003 (vervangen)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-1: 2007

Laagspanningsschakelaars en controllers - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 1: algemene regels 
IEC 62026-1: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-2: 2013

Laagspanningsschakelaars en controllers - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 2: Actuator sensorinterface (AS-i) 
IEC 62026-2: 2008 (gewijzigd)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-3: 2009

Laagspanningsschakelaars en controllers - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 3: DeviceNet 
IEC 62026-3: 2008

2016/12/08 

CENELEC

EN 62026-7: 2013

Laagspanningsschakelaars en controllers - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 7: CompoNet 
IEC 62026-7: 2010 (gewijzigd)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62040-2: 2006

Uninterruptible power systems (UPS) - Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) vereisten 
IEC 62 
IEC 62040-2: 2005

13/05/2016 

EN 62040-2: 2006 / AC: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 62052-11: 2003

Elektrische meetinstrumenten (AC) - Algemene eisen, tests en testomstandigheden - Deel 11: Meetapparatuur 
IEC 62052-11: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62052-21: 2004

Elektrische meettoestellen (ac) - Algemene eisen, tests en testomstandigheden - Deel 21: Tarief- en laadregelingsapparatuur 
IEC 62052-21: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-11: 2003

Elektrische meettoestellen (ac) - Speciale vereisten - Deel 11: Elektromechanische meters voor actieve energie (klasse 0,5, 1 en 2) 
IEC 62053-11: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-21: 2003

Elektrische meettoestellen (ac) - Speciale vereisten - Deel 21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2) 
IEC 62053-21: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-22: 2003

Elektrische meettoestellen (ac) - Speciale vereisten - Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klassen 0,2 S en 0,5 S) 
IEC 62053-22: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-23: 2003

Elektrische meetinstrumenten (ac) - Speciale vereisten - Deel 23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3) 
IEC 62053-23: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62054-11: 2004

Elektrische meting (ac) - Tarief- en lastregeling - Deel 11: Speciale vereisten voor elektronische golfbesturingontvangers 
IEC 62054-11: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62054-21: 2004

Elektrische meting (ac) - Tarief- en lastregeling - Deel 21: Speciale vereisten voor tijdschakelaars 
IEC 62054-21: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62135-2: 2008

Weerstandlasapparatuur - Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) vereisten 
IEC 62135-2: 2007

2016/12/08 

CENELEC

EN 62310-2: 2007

Statische overdrachtssystemen (STS) - Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteitseisen (EMC) 
IEC 62310-2: 2006 (vervangen)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62423: 2012

Geïntegreerde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik en 
naadloze type F en type B aardlekschakelaars IEC 62423: 2009 (gewijzigd)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62586-1: 2014

Meting van de voedingskwaliteit in voedingssystemen - Deel 1: Apparaten met krachtige kwaliteit (PQI) 
IEC 62586-1: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 62586-2: 2014

Vermogenskwaliteitsmeting in voedingssystemen - Deel 2: Functionele testen en onzekerheidseisen 
IEC 62586-2: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 62606: 2013

Algemene vereisten voor apparaten voor detectie van boogfouten 
IEC 
IEC 62606: 2013 (gewijzigd)

13/05/2016 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Telecommunicatienetwerkapparatuur; Vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

13/05/2016 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -services; Deel 1: Algemene technische vereisten

13/05/2016 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -services; Deel 34: Speciale voorwaarden voor externe stroomvoorziening (EPS) voor mobiele telefoons

13/05/2016