ErP (Energy-related Products) 2009 / 125 / EC-tests

ErP (Energiegerelateerde Producten) 2009/125/EC Certificaat

Richtlijn betreffende energiegerelateerde producten (ERP) 2009 / 125 / EC heeft de Eco Design Directive (EuP) in november 2009 gewijzigd en beïnvloed alle energiegerelateerde producten die binnen de EU worden verkocht. Volgens de Europese Commissie is een energiegerelateerd product elk product dat energie gebruikt die het energieverbruik tijdens gebruik of een energiebesparend product beïnvloedt.
Alle producten hebben een impact op het milieu gedurende de gehele levenscyclus, zoals materiaalkeuze en gebruik van hulpbronnen, productiepraktijken, energieverbruik en definitieve verwijdering of recycling. De EU-commissie schat dat in de ontwerpfase van een product meer dan 80% van de milieueffecten van het product wordt bepaald. Dit maakt eco-ontwerpoverwegingen in consumentenproducten een belangrijk element van algemene inspanningen om de milieu-impact van een product te verminderen. Tegelijkertijd kunnen ecologische ontwerpproblemen de veiligheid of functionaliteit van een product niet in gevaar brengen en de betaalbaarheid voor consumenten niet nadelig beïnvloeden.

Wat is ERP
In het kader van de Ecodesign-verordening van de Europese Unie werd de verordening die werd gepubliceerd als EuP (Energy using Products) in 2005 en 2006 vanaf 2009 bijgewerkt onder de naam ErP (Energy-related Products).
De richtlijn van de Europese Unie inzake eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ook bekend als de ErP- of ecodesignrichtlijn, 2009 / 125 / EG) biedt consistente EU-brede eisen voor het verbeteren van de milieuprestaties van energiegerelateerde producten. De reikwijdte van de ErP-richtlijn omvat:

Energieverbruikende producten (EUP's)
Bijvoorbeeld producten die energie gebruiken, produceren, overdragen of meten (inclusief elektriciteit, gas en fossiele brandstoffen):
Computers, monitors, printers en andere kantoorapparatuur
Consumentenelektronica zoals televisies, settopboxen en radio's
Huishoudelijke apparaten zoals vaatwassers, wasmachines en wasdrogers
Koel- en koelapparatuur
Lampen en verlichtingsarmaturen
Energiegerelateerde producten (ERP's)
Producten die geen gebruik maken van energie, maar het energieverbruik beïnvloeden en zo bijdragen aan energiebesparing. ERP's inclusief ramen en andere bouwmaterialen en sanitaire hulpstukken.

De ErP-richtlijn biedt een regelgevingskader voor eisen inzake ecologisch ontwerp. Specifieke technische vereisten worden beschreven in de implementatie van de maatregelen gepubliceerd door de Europese Commissie; elke applicatiegroep voldoet aan de eisen voor ecologisch ontwerp voor afzonderlijke productgroepen. Toepasselijke toepassingsproducten waarvan wordt vastgesteld dat ze voldoen aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de uitvoeringsmaatregel, kunnen het CE-merk op het product toepassen als een indicatie van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

EU energielabel
Het EU-energielabel is ook opgericht om een ​​apparaat uit een reeks energie-efficiëntieklassen te evalueren en klanten andere nuttige informatie te bieden tijdens het bladeren door verschillende apparaatmodellen. Bij de meeste producten voor witgoed, verlichtingsverpakkingen en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) moet een EU-energielabel duidelijk worden weergegeven wanneer het te koop of te huur wordt aangeboden en indien van toepassing ook in de catalogi en websites worden vermeld.

Reikwijdte van ERP
Minimale seizoensgebonden verwarmingsefficiëntie
Minimale energie-efficiëntie van waterverwarming
Maximaal toelaatbaar geluidsniveau voor warmtepompen
Maximaal toelaatbare NOx-emissie voor verwarmingsapparaten
Minimale informatie over het product

Doel van ERP
Om de negatieve effecten van energiegerelateerde apparaten op het milieu te minimaliseren.

ErP in Turkije
De Lot 1 en Lot 2 communiqués van de ErP-verordening zijn op 21.04.2018 in werking getreden. Vanaf deze datum zijn standaard combiketels niet meer leverbaar en is het energielabel verplicht.

Bestaande implementatiemaatregelen (IM)

circulators
Elektromotoren
Externe voeding
Huishoudelijke koelers
Niet-directionele lampen voor huishoudelijk gebruik
Eenvoudige settopboxen
Standby-modus
Straat- en kantoorverlichting
televisies
ErP Solutions - Compliance

ErP Voorlopige conformiteitsverificatie: ontdek hoe uw product actie onderneemt tegen voorgestelde en toekomstige ErP-voorschriften om R & D-doelstellingen, nalevingsplanning en marktparaatheid te bepalen.
ErP-conformiteitsverificatie: volledige validatie van de juiste EuP-toepassingscriteria verkrijgen en EUROLAB zal een testrapport voor het technische bestand van uw product en de conformiteitsverklaring voor het wettelijke CE-keurmerk verstrekken. We zullen u ook informeren en u voorzien van de meest kosteneffectieve manier om te voldoen aan andere New Approach-richtlijnen.

ErP Solutions - Training & Consultancy
ErP Eco Software-analyse
ErP Life Cycle Analysis
ErP Compliance Assurance

EUROLAB is de voorkeurspartner voor energie-efficiëntie testen en certificering voor overheidsfunctionarissen, brancheorganisaties en fabrikanten.

EUROLAB beschikt over de nodige accreditatie, expertise en ultramoderne testlaboratoria over de hele wereld om u te helpen aan uw energie-efficiëntievereisten voor wereldwijde markten te voldoen.

Wereldwijde fabrikanten voldoen aan de industrie- en overheidsvoorschriften op verzoek van consumenten en geven prioriteit aan energie-efficiëntie. Het verhogen van de energieprestaties, het ontwikkelen van schone en duurzame energie en het beschermen van het milieu zijn belangrijke initiatieven die alle fabrikanten moeten ondernemen als ze willen concurreren in de hedendaagse sociaal bewuste markten.

EUROLAB biedt een energie-efficiëntie-test voor de volgende markten:

Energy Efficiency Test voor Noord-Amerika: ENERGY STAR ®, EnergyGuide-label, AHRI, CEC, NRCAN, LEED en meer
Energy Efficiency Test voor Asia Pacific: China Energy Label, Green Brand, HK EELS, Green Label van Singapore en meer
Energie-efficiëntie-test voor Europa: ErP-richtlijn, Eco-Label, TCO-ontwikkeling, ENEC en meer
Lees meer over de nieuwste energierendementsvoorschriften voor commerciële koelproducten.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe EUROLAB uw organisatie kan helpen met de energie-efficiëntie-test.