Ingress Protection-tests

Ingress Protection-tests

In alle elektrische en elektronische apparaten is de IP-code (Ingress Protection) een uiterst belangrijke informatiecode. Het IP-beschermingsniveau is de mate van bescherming die aantoont hoe resistent deze producten zijn voor externe factoren. Alle bedrijven die een elektrisch en elektronisch apparaat produceren, moeten de omstandigheden testen waarin deze producten veilig werken, nauwkeurig bepalen en hun consumenten informeren.

Het IP-classificatiesysteem bestaat meestal uit een tweecijferig nummer. De eerste stap van dit nummer geeft het beschermingsniveau van het elektrische of elektronische product aan tegen externe harde invloeden en de tweede stap geeft het niveau van bescherming tegen externe vloeistofinvloeden weer. De producten moeten over het juiste beschermingsniveau beschikken om enerzijds de veiligheid van de consument te waarborgen en om de operationele prestaties en robuustheid aan te tonen. Naarmate deze aantallen groter worden, is de beschermingswaarde van het product hoger.

Op sommige apparaten is de IP-beschermingsklasse drie cijfers. De derde stap toont de mate van bescherming van het apparaat tegen mechanische invloeden. Deze stap wordt echter nauwelijks gebruikt.

De IP-codering gebeurt als volgt:

  • Mate van bescherming tegen vaste objecten: bijvoorbeeld "0 göster betekent dat er geen bescherming is", 1 göster geeft aan dat het is beschermd tegen per ongeluk aanraken met de hand, "5 kısmen geeft aan dat het gedeeltelijk is beschermd tegen stof en" 6 tamamen geeft aan dat het volledig is beschermd tegen stof.
  • Beschermingsgraden tegen vloeistoffen: bijvoorbeeld N 0 göstermek betekent dat er geen bescherming is, "1" beschermt tegen verticaal stromend water, "4" beschermt tegen water uit alle richtingen en "8 kor beschermt tegen langdurige onderdompeling.

Een product met de IP68-beschermingsklasse betekent bijvoorbeeld dat het volledig is beschermd tegen stof en lange tijd onder water kan blijven.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van zijn accreditatie-instantie in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025-norm voert het IP (Ingress Protection) -testen uit in het kader van elektrische veiligheidstests.