LVD laagspanningstest

LVD laagspanningstest

Laagspanning verwijst naar de spanning met actieve waarde tussen de fasen 1000 Volt en lager. Hoogspanning is de spanning met een actieve waarde boven 1000 Volt. De spanning met een actieve waarde van 50 volt of hoger in wisselstroom en een spanning van 120 volt of hoger in gelijkstroom is gevaarlijk. Bij hoogspanning varieert het gevaar afhankelijk van de foutduur.

Laagspanningsnetwerken bestaan ​​voornamelijk uit elektrische leidingen die zich uitstrekken van elektriciteitsdistributietransformatoren tot consumenten. Laagspanningslijnen zijn eenvoudig te isoleren en te beschermen en worden daarom over het algemeen dicht bij de consument geïnstalleerd. Vermogensverlies en spanningsverlies zijn echter hoog bij uitzendingen met lage spanning. Meer dan honderd worden gebruikt in distributienetwerken. De waarde die wordt bepaald voor laagspanning in ons land is 220 Volt voor consumenten.

De laagspanningsrichtlijn (2006 / 95 / AT) is uitgegeven voor de veiligheid van elektrische apparatuur die wordt gebruikt in woningen en op het werk. Deze verordeningGeldt voor alle elektrische apparaten en apparatuur met:

  • Wisselstroom gebruiken tussen 50 en 1000 volt
  • Gelijkstroom gebruiken tussen 75 en 1500 volt

Om de elektrische veiligheid te waarborgen, moeten de hierboven beschreven elektrische apparaten en apparatuur ook het CE-merkteken dragen. Van deze huidige waarden moeten bedrijven die elektrische apparaten en apparatuur produceren, deze wettelijke voorschriften en de relevante normen van binnen- en buitenlandse organisaties vervaardigen en de CE-markering op de producten aanbrengen. Alleen dan kunnen deze producten worden onderworpen aan vrijhandel in landen van de Europese Unie en op de wereldmarkt.

Het doel van de laagspanningsverordening is om de productie en handel van elektrische apparaten te waarborgen die betrouwbaar zijn, veilig zijn voor het leven van alle levende wezens en geen schade toebrengen aan het milieu. Deze verordening zorgt niet alleen voor de elektrische veiligheid, maar ook voor de mechanische en chemische veiligheid van de producten.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van zijn accreditatie-instantie in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025-norm voert LVD laagspanningstests uit in het kader van elektrische veiligheidstests.

Over de laagspanningsrichtlijn (LVD)

LVD omvat de gezondheids- en veiligheidsrisico's van elektrische apparatuur die werkt met een ingangs- of uitgangsspanning, waaronder:

50 en 1000 V voor wisselstroom

75 en 1500 V voor gelijkstroom

Dit is van toepassing op een breed scala aan elektrische apparatuur voor zowel consumenten- als professioneel gebruik, bijvoorbeeld:

  • Huishoudelijke apparaten
  • Kablolar
  • Voedingseenheden
  • Laserapparatuur
  • Bepaalde componenten, b.v. verzekering

EU-wetgeving in de elektriciteitssector is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gezondheids- en veiligheidseisen in heel Europa hetzelfde zijn voor producten die op de markt worden gebracht.

De richtlijn algemene productveiligheid (2001 / 95 / EC) heeft betrekking op consumentenproducten die onder 50 V staan ​​voor wisselstroom of onder 75 V voor gelijkstroom. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat alleen veilige consumentenproducten in de EU worden verkocht.

Publicatie van de hoofdstukken van de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie en verwijzingen naar geharmoniseerde normen;

 

ESO

Referentie en titel van de norm 
(en referentiedocument)

Releasedatum

CEN

EN 13637: 2015

Bouwmaterieel - Elektrisch gestuurde uitgangssystemen voor gebruik op vluchtwegen - Eisen en beproevingsmethoden

2016/08/07

CENELEC

HD 308 S2: 2001

Identificatie van kernen in kabels en flexibele kabels

2016/08/07

CENELEC

HD 361 S3: 1999

Kabeltoewijzingssysteem

2016/08/07

 

HD 361 S3: 1999 / A1: 2006

2016/08/07

 

HD 361 S3: 1999 / AC: 1999

 

CENELEC

HD 368 S1: 1978

Direct werkende elektrische meetinstrumenten en accessoires opnemen

IEC 60258: 1968 + A1: 1976

2016/08/07

CENELEC

HD 549 S1: 1989

Conferentiesystemen - Elektrische en audio-eisen

IEC 60914: 1988

2016/08/07

CENELEC

HD 603 S1: 1994

Distributiekabels met nominale spanning 0,6 / 1 kV

2016/08/07

 

HD 603 S1: 1994 / A1: 1997

 

 

HD 603 S1: 1994 / A2: 2003

 

 

HD 603 S1: 1994 / A3: 2007

2016/08/07

CENELEC

HD 604 S1: 1994

0,6 / 1 kV- en 1,9 / 3,3 kV-stroomkabels met speciale brandprestaties voor gebruik in energiecentrales

2016/08/07

 

HD 604 S1: 1994 / A1: 1997

 

 

HD 604 S1: 1994 / A2: 2002

 

 

HD 604 S1: 1994 / A3: 2005

2016/08/07

CENELEC

HD 605 S2: 2008

Elektrische kabels - Aanvullende testmethoden

2016/08/07

 

HD 605 S2: 2008 / AC: 2010

 

CENELEC

HD 626 S1: 1996

Overhead distributiekabels bij nominale spanning Uo / U (Um): 0,6 / 1 (1,2) kV

2016/08/07

 

HD 626 S1: 1996 / A1: 1997

 

 

HD 626 S1: 1996 / A2: 2002

2016/08/07

CENELEC

HD 627 S1: 1996

Meeraderige en meeraderige kabels voor ondergrondse en ondergrondse installatie

2016/08/07

 

HD 627 S1: 1996 / A1: 2000

 

 

HD 627 S1: 1996 / A2: 2005

2016/08/07

CENELEC

HD 639 S1: 2002

Elektrische accessoires - Draagbare reststroomapparaten (PRCD's) zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 61540: 1997 (gewijzigd) + A1: 1998 (gewijzigd)

2016/08/07

 

HD 639 S1: 2002 / A1: 2003

 

 

HD 639 S1: 2002 / A2: 2010

2016/08/07

 

HD 639 S1: 2002 / AC: 2003

 

CENELEC

EN 41003: 2008

Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die moet worden aangesloten op telecommunicatienetwerken en / of kabeldistributiesystemen

2016/08/07

CENELEC

EN 50065-4-2: 2001

Signalering in laagspanningsinstallaties in het frequentiebereik 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 MHz - Deel 4-2: Ontkoppelingsfilters voor lage spanning - Veiligheidseisen

2016/08/07

 

EN 50065-4-2: 2001 / A1: 2003

 

 

EN 50065-4-2: 2001 / A2: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 50065-4-7: 2005

Signalering in laagspanningsinstallaties in het frequentiebereik 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 MHz - Deel 4-7: draagbare laagspanningsontkoppelingsfilters - Veiligheidseisen

2016/08/07

 

EN 50065-4-7: 2005 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 50085-1: 2005

Kabelgootsystemen en kabelgootsystemen voor elektrische installatie - Deel 1: Algemene vereisten

2016/08/07

 

EN 50085-1: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-1: 2006

Kabelgootsystemen en kabelgootsystemen voor elektrische installatie - Deel 2-1: Kabelgootsystemen en kabelgootsystemen voor installatie in wanden en plafonds

2016/08/07

 

EN 50085-2-1: 2006 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-2: 2008

Bedradingskanalen voor bedradingssystemen en elektrische bedrading - Deel 2-2: Bijzondere eisen voor bedradingskanalen en bedradingskokersystemen ontworpen voor installatie in ondergrondse leidingen, riolering of grond

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-3: 2010

Kabelgootsystemen en kabelgootsystemen voor elektrische installatie - Deel 2-3: Speciale vereisten voor gegolfde kabelgootsystemen ontworpen voor installatie in kasten

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-4: 2009

Kabelgootsystemen en kabelgootsystemen voor elektrische installatie - Deel 2-4: Speciale vereisten voor servicemasten en servicemasten

2016/08/07

CENELEC

EN 50106: 2008

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Speciale eisen voor routinetests van apparaten die vallen onder EN 60335-1

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-1: 2002

Coaxkabels - Deel 1: Algemene specificaties

2016/08/07

 

EN 50117-1: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 50117-1: 2002 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-1: 2005

Coaxkabels - Deel 2-1: Doorsnedekarakteristieken van kabels gebruikt in bekabelde distributienetwerken - 5 MHz - 1 Closed drop kabels voor systemen die werken op 000 MHz

2016/08/07

 

EN 50117-2-1: 2005 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-1: 2005 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-2: 2004

Coaxkabels - Deel 2-2: Doorsnedekarakteristieken van kabels gebruikt in bekabelde distributienetwerken - 5 MHz - 1 Open-dropkabels voor systemen die werken op 000 MHz

2016/08/07

 

EN 50117-2-2: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-2: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-3: 2004

Coaxkabels - Deel 2-3: Doorsnedekarakteristieken van kabels die worden gebruikt in bekabelde distributienetwerken - 5 MHz - 1 Distributie- en trunkkabels voor systemen die werken op 000 MHz

2016/08/07

 

EN 50117-2-3: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-3: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-4: 2004

Coaxkabels - Deel 2-4: transversale specificatie voor kabels gebruikt in kabeldistributienetwerken - 5 MHz - 3 Closed drop-kabels voor systemen die werken op 000 MHz

2016/08/07

 

EN 50117-2-4: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-4: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-5: 2004

Coaxkabels - Deel 2-5: Doorsnedekarakteristieken van de kabels die worden gebruikt in bekabelde distributienetwerken - 5 MHz - 3 Open-dropkabels voor systemen die werken op 000 MHz

2016/08/07

 

EN 50117-2-5: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-5: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

 

EN 50117-2-5: 2004 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 50117-3-1: 2002

Coaxkabels - Deel 3-1: Doorsnedekarakteristieken van kabels die worden gebruikt in telecomtoepassingen - Miniatuurkabels die worden gebruikt in digitale communicatiesystemen

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-4-1: 2008

Coaxkabels - Deel 4-1: Doorsnedekarakteristieken van kabels voor BCT-bekabeling volgens EN 50173 - 5 MHz - 3 Closed-drop kabels voor systemen die werken op 000 MHz

2016/08/07

 

EN 50117-4-1: 2008 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-4-2: 2015

Coaxkabels - Deel 4-2: transversale specificatie voor CATV-kabels tot 6 GHz voor gebruik in bekabelde distributienetwerken

2016/08/07

CENELEC

EN 50156-1: 2015

Elektrische uitrusting voor ovens en hulpapparatuur - Deel 1: Vereisten voor ontwerp en installatie van de toepassing

2016/08/07

CENELEC

EN 50156-2: 2015

Elektrische uitrusting voor ovens en hulpapparatuur - Deel 2: Eisen voor het ontwerp, de ontwikkeling en de typegoedkeuring van veiligheidsinrichtingen en subsystemen

2016/08/07

CENELEC

EN 50178: 1997

Elektronische apparatuur voor gebruik in energie-installaties

2016/08/07

CENELEC

EN 50214: 2006

Flexibele kabels met platte polyvinylchloride mantel

2016/08/07

 

EN 50214: 2006 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 50250: 2002

Conversie-adapters voor industrieel gebruik

2016/08/07

 

EN 50250: 2002 / A1: 2015

2016/08/07

 

EN 50250: 2002 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 50274: 2002

Laagspanningsschakelaars en besturingsapparatuur - Bescherming tegen elektrische schokken - Bescherming tegen onbedoeld direct contact met gevaarlijke onder spanning staande delen

2016/08/07

 

EN 50274: 2002 / AC: 2009

 

CENELEC

EN 50288-1: 2013

Meerdere metalen kabels voor analoge en digitale communicatie en bediening - Deel 1: algemene kenmerken

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-2-1: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 2-1: Doorsnedevoorzieningen voor afgeschermde kabels die worden gekenmerkt door 100 MHz - Horizontale kabels en kabels voor opbouwkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-2-2: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 2-2: dwarsdoorsnedevoorzieningen voor afgeschermde kabels die worden gekenmerkt door 100 MHz - werkgebied en patchkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-3-1: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Sectie 3-1: Doorsnedekarakteristieken van niet-afgeschermde kabels die niet worden gekenmerkt door 100 MHz - Horizontale en bouwkabels voor backbone

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-3-2: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 3-2: transversale kenmerken voor niet-afgeschermde kabels die niet worden gekenmerkt door 100 MHz - werkgebied en verbindingskabelkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-4-1: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en bediening - Deel 4-1: Sectionele functies voor afgeschermde kabels - Tot 600 MHz - Horizontale en opbouwende backbone-kabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-4-2: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 4-2: Sectionele functies voor afgeschermde kabels - Tot 600-MHz - Kabels voor werk- en patchkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-5-1: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 5-1: transversale functies voor afgeschermde kabels tot 250 MHz - Horizontale kabels en kabels voor opbouwkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-5-2: 2013

Meerdere metalen kabels voor analoge en digitale communicatie en bediening - Deel 5-2: transversale functies voor afgeschermde kabels tot 250 MHz - kabels voor werkgebied en patchkabel

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-6-1: 2013

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Sectie 6-1: Doorsnedekarakteristieken van gekleurde, niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz - Horizontale en bouwkabels voor backbone

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-6-2: 2013

Meercomponenten metalen kabels voor analoge en digitale communicatie en bediening - Deel 6-2: transversale functies voor niet afgeschermde, niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz - werkgebied en verbindingskabelkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-7: 2005

Metalen kabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 7: eigenschappen van de dwarsdoorsnede voor instrumentatie- en besturingskabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-8: 2012

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 8: specificatie voor type 2-kabels gekenmerkt tot 1 MHz

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-9-1: 2012

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 9-1: transversale functies voor afgeschermde kabels tot 1000 MHz - Horizontale kabels en kabels voor opbouwkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-9-2: 2015

Meercomponenten metalen kabels voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 9-2: transversale kenmerken voor 1 MHz tot 1 000 MHz, gekenmerkt voor werkruimte-, patchkabel- en datacentertoepassingen

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-10-1: 2012

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 10-1: dwarsdoorsnedevoorzieningen voor afgeschermde kabels die worden gekenmerkt door 500 MHz - horizontale vloer- en bouwkabels voor backbone

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-10-2: 2015

Meercomponenten metalen kabels voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 10-2: transversale functies voor 1 MHz tot 500 MHz, gekenmerkt voor werkruimte-, patchkabel- en datacentertoepassingen

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-11-1: 2012

Metaalkabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 11-1: Doorsnedekarakteristieken van niet-afgeschermde kabels tot 500 MHz - Horizontale kabels en kabels voor opbouwkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-11-2: 2015

Metalen kabels met meerdere elementen voor analoge en digitale communicatie en bediening - Deel 11-2: transversale functies voor ongefilterde kabels van 1 MHz tot 500 MHz voor werkgebied, patchkabel en datacenter-toepassingen

2016/08/07

CENELEC

EN 50289-1-3: 2001

Communicatiekabels - Technische specificaties voor testmethoden - Deel 1-3: Elektrische testmethoden - Diëlektrische sterkte

2016/08/07

CENELEC

EN 50289-1-4: 2001

Communicatiekabels - Specificatie voor testmethoden - Deel 1-4: Elektrische testmethoden - Isolatieweerstand

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-1: 2005

Communicatiekabels - Deel 2-1: Algemene ontwerpregels en constructie

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-20: 2001

Communicatiekabels - Deel 2-20: Algemene ontwerpregels en constructie - Algemeen

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-21: 2001

Communicatiekabels - Deel 2-21: Algemene ontwerpregels en constructie - PVC-isolatiematerialen

2016/08/07

 

EN 50290-2-21: 2001 / A1: 2007

2016/08/07

 

EN 50290-2-21: 2001 / A1

 

 

EN 50290-2-21: 2001 / AC: 2003

 

CENELEC

EN 50290-2-22: 2001

Communicatiekabels - Deel 2-22: Algemene ontwerpregels en structuur - PVC-coatingcomponenten

2016/08/07

 

EN 50290-2-22: 2001 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-23: 2013

Communicatiekabels - Deel 2-23: Algemene ontwerpregels en constructie - Polyethyleen isolatie voor meerpaarkabels die worden gebruikt in toegang tot telecommunicatienetwerken: Buitenkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-24: 2002

Communicatiekabels - Deel 2-24: Algemene ontwerprichtlijnen en constructie - PE-mantel

2016/08/07

 

EN 50290-2-24: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-25: 2013

Communicatiekabels - Deel 2-25: Algemene ontwerpregels en constructie - Polypropyleen isolatiematerialen

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-26: 2002

Communicatiekabels - Deel 2-26: Algemene ontwerpregels en structuur - Halogeenvrije vlamvertragende isolatiemengsels

2016/08/07

 

EN 50290-2-26: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-27: 2002

Communicatiekabels - Deel 2-27: Algemene ontwerpregels en structuur - Halogeenvrije vlamvertragende thermoplastische mantelcomponenten

2016/08/07

 

EN 50290-2-27: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

 

EN 50290-2-27: 2002 / A1

 

CENELEC

EN 50290-2-28: 2002

Communicatiekabels - Deel 2-28: Algemene ontwerpregels en constructie - Vulcomponenten voor gevulde kabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-29: 2002

Communicatiekabels - Deel 2-29: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Verbonden PE-isolatiematerialen

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-30: 2002

Communicatiekabels - Deel 2-30: Algemene ontwerpregels en structuur - Poly (tetrafluoroethyleen-hexafluoropropylene) (FEP) isolatie en omhulsel

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-4-1: 2014

Communicatiekabels - Deel 4-1: algemene overwegingen voor het gebruik van kabels - Omgevingsomstandigheden en veiligheidsoverwegingen

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-4-2: 2014

Communicatiekabels - Deel 4-2: algemene informatie over kabels hanteren - Gebruikershandleiding

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-0: 2011

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 0: algemene inleiding

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-1: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 1: gecrosslinkte elastomere isolatiematerialen

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-2-1: 2005

Isolatie-, omhullende en bedekkende materialen voor laagspanningskabels - Deel 2-1: gecrosslinkte elastomeren mantelcomponenten

2016/08/07

 

EN 50363-2-1: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-2-2: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 2-2: gecrosslinkte elastomere coatingcompounds

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-3: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 3: PVC-isolatiematerialen

2016/08/07

 

EN 50363-3: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-4-1: 2005

Isolatie-, omhullende en bedekkende materialen voor laagspanningskabels - Deel 4-1: PVC-coatingcomponenten

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-4-2: 2005

Isolatie-, omhullende en bedekkende materialen voor laagspanningskabels - Deel 4-2: PVC-coatingcompounds

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-5: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 5: Halogeenvrije, verknoopte isolatiematerialen

2016/08/07

 

EN 50363-5: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-6: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 6: Halogeenvrije, gecrosslinkte coatingcomponenten

2016/08/07

 

EN 50363-6: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-7: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 7: halogeenvrije, thermoplastische isolatiematerialen

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-8: 2005

Isolatie-, omhullende en bedekkende materialen voor laagspanningskabels - Deel 8: Halogeenvrije, thermoplastische omhulsels

2016/08/07

 

EN 50363-8: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-9-1: 2005

Isolatie-, omhullende en bedekkende materialen voor laagspanningskabels - Deel 9-1: Diverse isolatiematerialen - Verknoopt polyvinylchloride (XLPVC)

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-10-1: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 10-1: verschillende mantelcomponenten - Cross-linked polyvinylchloride (XLPVC)

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-10-2: 2005

Isolatie-, coating- en coatingmaterialen voor laagspanningskabels - Deel 10-2: Diverse coatingmaterialen - Thermoplastisch polyurethaan

2016/08/07

CENELEC

EN 50364: 2010

Beperking van de menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden van apparaten die werken in het frequentiebereik 0 Hz tot 300 GHz gebruikt in elektronische materiaaltoezicht (EAS), radiofrequentie-identificatie (RFID) en soortgelijke toepassingen

2016/08/07

CENELEC

EN 50369: 2005

Vloeistofbestendige mantelsystemen voor kabelbeheer

2016/08/07

CENELEC

EN 50395: 2005

Elektrische testmethoden voor laagspanningskabels

2016/08/07

 

EN 50395: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50396: 2005

Niet-elektrische testmethoden voor laagspanningskabels

2016/08/07

 

EN 50396: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50406-1: 2004

Meerpaarkabels van eindgebruikers die worden gebruikt in hogesnelheidstelecommunicatienetwerken - Deel 1: antennekabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50406-2: 2004

Meerpaarkabels van eindgebruikers die worden gebruikt in telecommunicatienetwerken met hoge bitsnelheid - Deel 2: kanaal en ingebedde kabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50407-1: 2004

Meerdere paar kabels voor gebruik in digitale telecommunicatietelefoons met hoge bitrate - Deel 1: buitenkabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50407-3: 2014

Meerdere paar kabels voor gebruik in digitale telecommunicatie-netwerken met hoge bitrate - Deel 3: Gesloten multi-paar / quad-versterkerkabels tot 100 MHz voor maximale serviceverbinding Toepassingen tot 100 m, xDSL en 100 Mbit / s ondersteunen universele services IP

2016/08/07

CENELEC

EN 50428: 2005

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Garantienorm - Schakelaars en aanverwante accessoires voor gebruik in elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES)

2016/08/07

 

EN 50428: 2005 / A1: 2007

 

 

EN 50428: 2005 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-1: 2012

Kabels voor indoor residentiële telecommunicatie-installaties - Deel 1: Niet afgeschermde kabels - Klasse 1

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-2: 2012

Kabels voor indoor residentiële telecommunicatie-installaties - Deel 2: afgeschermde kabels - Klasse 1

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-3: 2006

Kabels voor indoor residentiële telecommunicatie-installaties - Deel 3: afgeschermde kabels - Klasse 3

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-4: 2012

Kabels voor indoor residentiële telecommunicatie-installaties - Deel 4: 1 200 Kabels tot MHz - 3. klasse

2016/08/07

CENELEC

EN 50445: 2008

Productfamiliestandaard (0 Hz tot 300 GHz) om aan te tonen dat apparatuur voldoet aan basisrestricties voor blootstelling aan elektromagnetische velden voor weerstandlassen, booglassen en aanverwante processen

2016/08/07

CENELEC

EN 50491-3: 2009

Algemene eisen voor elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES) en gebouwautomatiserings- en controlesystemen (BACS) - Deel 3: elektrische veiligheidseisen

2016/08/07

CENELEC

EN 50491-4-1: 2012

Algemene vereisten voor elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES) en gebouwautomatiserings- en controlesystemen (BACS) - Deel 4-1: algemene functionele veiligheidseisen voor producten die bedoeld zijn voor integratie in elektronische systemen voor gebouwen (HBES) en beheersystemen voor gebouwenautomatisering en -regeling (BACS)

2016/08/07

CENELEC

EN 50491-6-1: 2014

Algemene eisen voor elektronische systemen voor huizen en gebouwen (HBES) en gebouwautomatiserings- en controlesystemen (BACS) - Deel 6-1: HBES-installaties - Installatie en planning

2016/08/07

CENELEC

EN 50497: 2007

Aanbevolen testmethode voor het beoordelen van het risico van weekmakende afscheiding uit met PVC geïsoleerde en omhulde kabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50520: 2009

Afdekplaten en afdekkingstapes voor bescherming van begraven kabels of begraven leidingen in ondergrondse installaties en voor locatiewaarschuwing

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-1: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels van nominale spanningen tot en met 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 1: Algemene vereisten

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-11: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (Uo / U) - Deel 2-11: Kabels voor algemene toepassingen - Flexibele kabels met thermoplastische PVC-isolatie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-12: 2011

Elektrische kabels - Laagspanningskabels tot 450 / 750 V (Uo / U) en nominale spanningen - Deel 2-12: Kabels voor algemene toepassingen - Thermoplastische PVC-geïsoleerde kabels voor verlengbare kabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-21: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (Uo / U) - Deel 2-21: Kabels voor algemene toepassingen - Flexibele kabels met gecrosslinkte elastomere isolatie

2016/08/07

 

EN 50525-2-21: 2011 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 50525-2-22: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels met nominale spanningen tot 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 2-22: Kabels voor algemene toepassingen - Hoge flexibiliteit gevlochten kabels met gecrosslinkte elastomere isolatie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-31: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot 450 / 750 V (U0 / U) en nominale spanningen - Deel 2-31: Kabels voor algemene toepassingen - Enkelkernige, niet-afgeschermde kabels met thermoplastische PVC-isolatie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-41: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot 450 / 750 V (U0 / U) en nominale spanningen - Deel 2-41: Kabels voor algemene toepassingen - Enkelkernkabels met gecrosslinkte siliconenrubberisolatie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-42: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels met nominale spanningen tot en met 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 2-42: Kabels voor algemene toepassingen - Enkelkernige, niet-afgeschermde kabels met EVA-isolatie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-51: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot 450 / 750 V (U0 / U) en nominale spanningen - Deel 2-51: Kabels voor algemene toepassingen - Thermoklastic geïsoleerde oliebestendige besturingskabels

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-71: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 2-71: Kabels voor algemene toepassingen - Vlakgetrokken kabels met thermoplastische PVC-isolatie (kabels)

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-72: 2011

Elektrische kabels - Stroomkabels tot 450 / 750 V (U0 / U) en nominale spanningen van laagspanning - Deel 2-72: Kabels voor algemene toepassingen - Platte gespleten kabels (thermoplastisch PVC geïsoleerd)

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-81: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot 450 / 750 V (U0 / U) en nominale spanningen - Deel 2-81: Kabels voor algemene toepassingen - Kabels met gecrosslinkte elastomere coating voor booglassen

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-82: 2011

Voedingskabels - Stroomkabels van nominale spanningen tot 450 / 750 V (U0 / U) en lage spanning - Deel 2-82: Kabels voor algemene toepassingen - Crosslinked elastomeer geïsoleerde kabels voor decoratieve kettingen

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-83: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels van nominale spanningen tot en met 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 2-83: Kabels voor algemene toepassingen - Meeraderige kabels met gecrosslinkte siliconenrubberisolatie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-3-11: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 3-11: Kabels met speciale brandprestaties - Flexibele kabels met halogeenvrije thermoplastische isolatie en lage rookemissie

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-3-21: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 3-21: Kabels met speciale brandprestaties - Halogeenvrije cross-linked isolatie en flexibele kabels met lage rookemissie

2016/08/07

 

EN 50525-3-21: 2011 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 50525-3-31: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 3-31: Kabels met speciale brandprestaties - Enkelkernige, niet-afgeschermde kabels met halogeenvrije thermoplastische isolatie en weinig rook emissies

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-3-41: 2011

Voedingskabels - Laagspanningskabels tot en met de nominale spanningen 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 3-41: Kabels met speciale brandprestaties - Halogeenvrije cross-linked geïsoleerde, single-core, niet-afgeschermde kabels en weinig rook emissies

2016/08/07

CENELEC

EN 50539-11: 2013

Laagspanning overspanningsbeveiligingen - Overspanningsbeveiliging voor speciale toepassingen, inclusief DC - Deel 11: Eisen en tests voor SPD's in fotovoltaïsche toepassingen

2016/08/07

 

EN 50539-11: 2013 / A1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 50550: 2011

Stroomfrequentie-overspanningsbeveiliging (POP) voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen

2016/08/07

 

EN 50550: 2011 / A1: 2014

2016/08/07

 

EN 50550: 2011 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 50556: 2011

Road Traffic Signal Systems

2016/08/07

CENELEC

EN 50557: 2011

Vereisten voor automatische hersluitbare apparaten (ARD's) voor stroomonderbrekers, RCBO's-RCCB's voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

2016/08/07

CENELEC

EN 50565-1: 2014

Voedingskabels - Gebruiksaanwijzing voor kabels met nominale spanning van niet meer dan 450 / 750 V (U0 / U) - Deel 1: algemene richtlijnen

2016/08/07

CENELEC

EN 50565-2: 2014

Elektrische kabels - Handleiding voor kabels waarvan de nominale spanning 450 / 750 V (U0 / U) niet overschrijdt - Deel 2: Specifieke richtlijnen voor EN 50525-kabeltypen

2016/08/07

CENELEC

EN 50615: 2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Speciale eisen voor brandpreventie- en onderdrukkingstoestellen voor elektrische fornuizen (fornuizen)

2016/08/07

CENELEC

EN 50618: 2014

Elektrische kabels voor fotovoltaïsche systemen

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-1: 2010

Roterende elektrische machines - Deel 1: Beoordeling en prestaties

IEC 60034-1: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60034-1: 2010 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60034-5: 2001

Roterende elektrische machines - Deel 5: Graad van bescherming door het geïntegreerde ontwerp van roterende elektrische machines (IP-code) - Classificatie

IEC 60034-5: 2000

2016/08/07

 

EN 60034-5: 2001 / A1: 2007

IEC 60034-5: 2000 / A1: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-6: 1993

Roterende elektrische machines - Deel 6: Koelmethoden (IC-code)

IEC 60034-6: 1991

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-7: 1993

Roterende elektrische machines - Deel 7: Classificatie van constructietypes, bevestigingsconstructies en positie van de aansluitkast (IM-code)

IEC 60034-7: 1992

2016/08/07

 

EN 60034-7: 1993 / A1: 2001

IEC 60034-7: 1992 / A1: 2000

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-8: 2007

Roterende elektrische machines - Deel 8: Klemborden en draairichting

IEC 60034-8: 2007

2016/08/07

 

EN 60034-8: 2007 / A1: 2014

IEC 60034-8: 2007 / A1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-9: 2005

Roterende elektrische machines - Deel 9: Geluidslimieten

IEC 60034-9: 2003 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60034-9: 2005 / A1: 2007

IEC 60034-9: 2003 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-11: 2004

Roterende elektrische machines - Deel 11: Thermische beveiliging

IEC 60034-11: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-12: 2002

Roterende elektrische machines - Deel 12: Initiële prestaties van enkelfasige driefasige kooiinductiemotoren

IEC 60034-12: 2002

2016/08/07

 

EN 60034-12: 2002 / A1: 2007

IEC 60034-12: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-14: 2004

Roterende elektrische machines - Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met ashoogten van mm en hoger - Meting, evaluatie en limieten van trillingsintensiteit

IEC 60034-14: 2003

2016/08/07

 

EN 60034-14: 2004 / A1: 2007

IEC 60034-14: 2003 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-2: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren - Deel 2: Bijzondere eisen voor ampèremeters en voltmeters

IEC 60051-2: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-3: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en accessoires - Deel 3: Speciale vereisten voor wattmeters en variabelen

IEC 60051-3: 1984

2016/08/07

 

EN 60051-3: 1989 / A1: 1995

IEC 60051-3: 1984 / A1: 1994

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-4: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren - Deel 4: Bijzondere eisen voor meetinstrumenten voor frequenties

IEC 60051-4: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-5: 1989

Analoge elektrische meetinstrumenten en accessoires voor directe werking - Deel 5: Bijzondere eisen voor fasemeters, arbeidsfactor en synchroscopen

IEC 60051-5: 1985

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-6: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en accessoires - Deel 6: Speciale vereisten voor ohmmeters en geleidbaarheidsmeters

IEC 60051-6: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-7: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en accessoires - Deel 7: Speciale vereisten voor multifunctionele instrumenten

IEC 60051-7: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-8: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en accessoires - Deel 8: Speciale vereisten voor accessoires

IEC 60051-8: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-9: 1989

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en accessoires - Deel 9: Aanbevolen testmethoden

IEC 60051-9: 1988

2016/08/07

 

EN 60051-9: 1989 / A1: 1995

IEC 60051-9: 1988 / A1: 1994

 

 

EN 60051-9: 1989 / A2: 1995

IEC 60051-9: 1988 / A2: 1995

2016/08/07

CENELEC

EN 60110-1: 1998

Vermogenscondensatoren voor inductieverwarmingsinstallaties - Deel 1: Algemeen

IEC 60110-1: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-1: 2006

Miniatuurzekeringen - Deel 1: Definities voor miniatuurzekeringen en algemene vereisten voor miniatuurzekeringen

IEC 60127-1: 2006

2016/08/07

 

EN 60127-1: 2006 / A1: 2011

IEC 60127-1: 2006 / A1: 2011

 

 

EN 60127-1: 2006 / A2: 2015

IEC 60127-1: 2006 / A2: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-2: 2014

Miniatuurzekeringen - Deel 2: Smeltverbindingen cartridge

IEC 60127-2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-4: 2005

Miniatuurzekeringen - Deel 4: Universele modulaire zekeringaansluitingen (UMF) - soorten overgang en oppervlaktemontage

IEC 60127-4: 2005

2016/08/07

 

EN 60127-4: 2005 / A1: 2009

IEC 60127-4: 2005 / A1: 2008

 

 

EN 60127-4: 2005 / A2: 2013

IEC 60127-4: 2005 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-6: 2014

Miniatuurzekeringen - Deel 6: zekeringhouders voor miniatuurzekeringen

IEC 60127-6: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-7: 2016

Miniatuurzekeringen - Deel 7: miniatuurzekeringen voor speciale toepassingen

IEC 60127-7: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60143-2: 2013

Seriële condensatoren voor voedingssystemen - Deel 2: Beschermende uitrusting voor seriekondensatorbanken

IEC 60143-2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60155: 1995

Gloedstarters voor fluorescentielampen

IEC 60155: 1993

2016/08/07

 

EN 60155: 1995 / A1: 1995

IEC 60155: 1993 / A1: 1995

 

 

EN 60155: 1995 / A2: 2007

IEC 60155: 1993 / A2: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60204-1: 2006

Machineveiligheid - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60204-1: 2005 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60204-1: 2006 / A1: 2009

IEC 60204-1: 2005 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 60204-1: 2006 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60204-32: 2008

Machineveiligheid - Elektrische uitrusting van machines - Deel 32: Vereisten voor hijsmachines

IEC 60204-32: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60215: 1989

Veiligheidseisen voor apparatuur voor radiotransmissie

IEC 60215: 1987

2016/08/07

 

EN 60215: 1989 / A1: 1992

IEC 60215: 1987 / A1: 1990

 

 

EN 60215: 1989 / A2: 1994

IEC 60215: 1987 / A2: 1993

2016/08/07

CENELEC

EN 60228: 2005

Geleiders van geïsoleerde kabels

IEC 60228: 2004

2016/08/07

 

EN 60228: 2005 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60238: 2004

Edison schroef lampenkappen

IEC 60238: 2004

2016/08/07

 

EN 60238: 2004 / A1: 2008

IEC 60238: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 60238: 2004 / A2: 2011

IEC 60238: 2004 / A2: 2011

2016/08/07

 

EN 60238: 2004 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60252-1: 2011

AC-motorcondensatoren - Deel 1: Algemeen - Prestaties, testen en evaluatie - Veiligheidseisen - Installatie- en bedieningsinstructies

IEC 60252-1: 2010

2016/08/07

 

EN 60252-1: 2011 / A1: 2013

IEC 60252-1: 2010 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60252-2: 2011

Wisselstroomcondensatoren - Deel 2: Condensatoren motorstarters

IEC 60252-2: 2010

2016/08/07

 

EN 60252-2: 2011 / A1: 2013

IEC 60252-2: 2010 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60255-27: 2014

Meetrelais en beveiligingsapparatuur - Deel 27: Productveiligheidsvereisten

IEC 60255-27: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60269-1: 2007

Laagspanningszekeringen - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 60269-1: 2006

2016/08/07

 

EN 60269-1: 2007 / A1: 2009

IEC 60269-1: 2006 / A1: 2009

 

 

EN 60269-1: 2007 / A2: 2014

IEC 60269-1: 2006 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

HD 60269-2: 2013

Laagspanningszekeringen - Deel 2: Aanvullende vereisten voor zekeringen voor gebruik door geautoriseerde personen (voornamelijk zekeringen voor industriële toepassingen) - Voorbeelden van gestandaardiseerde zekeringen A tot K-systemen

IEC 60269-2: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

HD 60269-3: 2010

Laagspanningszekeringen - Deel 3: Aanvullende vereisten voor zekeringen die worden gebruikt door niet-gekwalificeerde personen (meestal zekeringen voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen) - Voorbeelden van gestandaardiseerde zekeringen A tot F-systemen

IEC 60269-3: 2010 (vervangen)

2016/08/07

 

HD 60269-3: 2010 / A1: 2013

IEC 60269-3: 2010 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60269-4: 2009

Laagspanningszekeringen - Deel 4: Aanvullende vereisten voor zekeringaansluitingen voor de bescherming van halfgeleiderelementen

IEC 60269-4: 2009

2016/08/07

 

EN 60269-4: 2009 / A1: 2012

IEC 60269-4: 2009 / A1: 2012

 

CENELEC

EN 60269-6: 2011

Laagspanningszekeringen - Deel 6: Aanvullende eisen voor zekeringaansluitingen voor de bescherming van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen

IEC 60

IEC 60269-6: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60309-1: 1999

Stekkers, contactdozen en connectoren voor industriële doeleinden - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 60309-1: 1999

2016/08/07

 

EN 60309-1: 1999 / A1: 2007

IEC 60309-1: 1999 / A1: 2005 (vervangen)

 

 

EN 60309-1: 1999 / A2: 2012

IEC 60309-1: 1999 / A2: 2012

2016/08/07

 

EN 60309-1: 1999 / A1: 2007 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60309-2: 1999

Stekkers, contactdozen en koppelingen voor industriële doeleinden - Deel 2: Dimensionale variabiliteitseisen voor pin- en contactbuisaccessoires

IEC 60309-2: 1999

2016/08/07

 

EN 60309-2: 1999 / A1: 2007

IEC 60309-2: 1999 / A1: 2005 (gewijzigd)

 

 

EN 60309-2: 1999 / A2: 2012

IEC 60309-2: 1999 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60309-4: 2007

Stekkers, contactdozen en koppelingen voor industriële doeleinden - Deel 4: geschakelde contactdozen en connectoren met of zonder prisma

IEC 60309-4: 2006 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60309-4: 2007 / A1: 2012

IEC 60309-4: 2006 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-1: 2001

Apparaatadapters voor huishoudelijke en soortgelijke algemene doeleinden - Deel 1: algemene vereisten

IEC 60320-1: 2001

2016/08/07

 

EN 60320-1: 2001 / A1: 2007

IEC 60320-1: 2001 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-2-1: 2000

Apparaatkoppelingen voor huishoudelijke en soortgelijke algemene doeleinden - Deel 2-1: naaimachinekoppelaars

IEC 60320-2-1: 2000

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-2-2: 1998

Apparaatkoppelingen voor huishoudelijke en soortgelijke algemene doeleinden - Deel 2-2: Verbindingskoppeling voor huishoudelijke en soortgelijke apparatuur

IEC 60320-2-2: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-2-4: 2006

Apparaatkoppelingen voor huishoudelijke en soortgelijke algemene doeleinden - Deel 2-4: Apparaatadapters afhankelijk van het gewicht van het apparaat voor waarneming

IEC 60320-2-4: 2005

2016/08/07

 

EN 60320-2-4: 2006 / A1: 2009

IEC 60320-2-4: 2005 / A1: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-1-1: 2004

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder vuur - Deel 1-1: Verticale vlamuitbreidingsproef voor enkelvoudige geïsoleerde draad of kabel - Apparatuur

IEC 60332-1-1: 2004

2016/08/07

 

EN 60332-1-1: 2004 / A1: 2015

IEC 60332-1-1: 2004 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-1-2: 2004

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder vuur - Deel 1-2: Verticale vlamuitbreidingsproef voor enkelvoudige geïsoleerde kabel of kabel - Procedure voor voorverbrandde vlam 1 kW

IEC 60332-1-2: 2004

2016/08/07

 

EN 60332-1-2: 2004 / A1: 2015

IEC 60332-1-2: 2004 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-1-3: 2004

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder vuur - Deel 1-3: Verticale vlamvoortplantingstest voor enkelvoudige geïsoleerde draad of kabel - Procedure voor identificatie van gevlamde druppeltjes / deeltjes

IEC 60332-1-3: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-2-1: 2004

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder brandomstandigheden - Deel 2-1: Verticale vlamuitspreidingsproef voor een enkele kleine geïsoleerde draad of kabel - Apparatuur

IEC 60332-2-1: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-2-2: 2004

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder vuur - Deel 2-2: Verticale vlamvoortplantingstest voor een enkele kleine geïsoleerde draad of kabel - Procedure voor diffusievlam

IEC 60332-2-2: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-10: 2009

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder brandomstandigheden - Deel 3-10: Test voor verticale vlamvoortplanting van verticaal gemonteerde gebundelde draden of kabels - Apparatuur

IEC 60332-3-10: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-21: 2009

Testen op elektrische en glasvezelkabels bij brand - Deel 3-21: test voor verticale vlamuitbreiding van verticaal gemonteerde gebundelde kabels of kabels - Categorie AF / R

IEC 60332-3-21: 2000 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-22: 2009

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder vuur - Deel 3-22: Test voor verticale vlamuitbreiding van verticaal gemonteerde gebundelde kabels of kabels - Categorie A

IEC 60332-3-22: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-23: 2009

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder brandomstandigheden - Deel 3-23: Test voor verticale vlamvoortplanting van verticaal gemonteerde gebundelde draden of kabels - Categorie B

IEC 60332-3-23: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-24: 2009

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder brandomstandigheden - Deel 3-24: Test voor verticale vlamuitbreiding van verticaal gemonteerde gebundelde kabels of kabels - Categorie C

IEC 60332-3-24: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-25: 2009

Testen op elektrische en glasvezelkabels onder brandomstandigheden - Deel 3-25: Test voor verticale vlamuitbreiding van verticaal gemonteerde gebundelde kabels of kabels - Categorie D

IEC 60332-3-25: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-1: 2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60335-1: 2010 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-1: 2012 / A11: 2014

2016/08/07

 

EN 60335-1: 2012 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60335-2-2: 2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-2: Speciale vereisten voor stofzuigers en waterzuigers

IEC 60335-2-2: 2009

2016/08/07

 

EN 60335-2-2: 2010 / A1: 2013

IEC 60335-2-2: 2009 / A1: 2012

 

 

EN 60335-2-2: 2010 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-3: 2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-3: Speciale vereisten voor elektrische strijkijzers

IEC 60335-2-3: 2012 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-4: 2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-4: Speciale vereisten voor krimppersen

IEC 60335-2-4: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-4: 2010 / A1: 2015

IEC 60335-2-4: 2008 / A1: 2012 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-5: 2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-5: Speciale vereisten voor vaatwassers

IEC 60335-2-5: 2012 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-6: 2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-6: Speciale vereisten voor vaste kookpanelen, ovens, ovens en soortgelijke apparaten

IEC 60335-2-6: 2014 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-7: 2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-7: Speciale vereisten voor wasmachines

IEC 60335-2-7: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-7: 2010 / A1: 2013

IEC 60335-2-7: 2008 / A1: 2011 (gewijzigd)

 

 

EN 60335-2-7: 2010 / A11: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-8: 2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-8: Speciale vereisten voor scheerapparaten, tondeuses en soortgelijke apparaten

IEC 60335-2-8: 2012 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-8: 2015 / A1: 2016

IEC 60335-2-8: 2012 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-9: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-9: Speciale vereisten voor grills, broodroosters en vergelijkbare draagbare kooktoestellen

IEC 60335-2-9: 2002 (vervangen)

2017/09/08

 

EN 60335-2-9: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-9: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A2: 2006

IEC 60335-2-9: 2002 / A2: 2006

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A12: 2007

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A13: 2010

2017/09/08

 

EN 60335-2-9: 2003 / A13

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A13

 

CENELEC

EN 60335-2-10: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-10: Speciale vereisten voor grondbewerkingsmachines en natte schrobmachines

IEC 60335-2-10: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-10: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-10: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-11: 2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-11: Speciale vereisten voor wasdrogers

IEC 60335-2-11: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-11: 2010 / A1: 2015

IEC 60335-2-11: 2008 / A1: 2012 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-11: 2010 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-12: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-12: Speciale vereisten voor verwarmingsplaten en soortgelijke apparaten

IEC 60335-2-12: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-12: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-12: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-13: 2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-13: Speciale vereisten voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke apparaten

IEC 60335-2-13: 2009

2016/08/07

 

EN 60335-2-13: 2010 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-15: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-15: speciale vereisten voor apparaten die worden gebruikt voor het verwarmen van vloeistoffen

IEC 60335-2-15: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-15: 2002 / A1: 2005

IEC 60335-2-15: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / A2: 2008

IEC 60335-2-15: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-15: 2002 / A11

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / AC: 2005

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 60335-2-16: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-16: Speciale vereisten voor voedselverspilling

IEC 60335-2-16: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-16: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-16: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-16: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-16: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-17: 2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-17: Speciale vereisten voor dekens, kussens, kledingstukken en soortgelijke flexibele verwarmingsapparaten

IEC 60335-2-17: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-21: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-21: Speciale vereisten voor boilerboilers

IEC 60335-2-21: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-21: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-21: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-21: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-21: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-21: 2003 / AC: 2007

 

 

EN 60335-2-21: 2003 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60335-2-23: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-23: Specifieke vereisten voor apparaten voor huid- of haarverzorging

IEC 60335-2-23: 2003

2016/08/07

 

EN 60335-2-23: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-23: 2003 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-23: 2003 / A2: 2015

IEC 60335-2-23: 2003 / A2: 2012 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-23: 2003 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 60335-2-23: 2003 / A11

 

CENELEC

EN 60335-2-25: 2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-25: Speciale vereisten voor magnetrons, inclusief combinaties van magnetrons

IEC 60335-2-25: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-25: 2012 / A1: 2015

IEC 60335-2-25: 2010 / A1: 2014

2016/08/07

 

EN 60335-2-25: 2012 / A2: 2016

IEC 60335-2-25: 2010 / A2: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-26: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-26: speciale vereisten voor horloges

IEC 60335-2-26: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-26: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-26: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-27: 2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-27: Speciale vereisten voor apparaten die zijn blootgesteld aan blootstelling aan ultraviolette en infrarode straling

IEC 60335-2-27: 2009 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-28: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-28: Speciale vereisten voor naaimachines

IEC 60335-2-28: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-28: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-28: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-29: 2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-29: Speciale vereisten voor batterijladers

IEC 60335-2-29: 2002 + A1: 2004

2016/08/07

 

EN 60335-2-29: 2004 / A2: 2010

IEC 60335-2-29: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-30: 2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-30: Speciale vereisten voor kamerverwarmingssystemen

IEC 60335-2-30: 2009

2016/08/07

 

EN 60335-2-30: 2009 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-30: 2009 / AC: 2010

 

 

EN 60335-2-30: 2009 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60335-2-31: 2014

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-31: Speciale vereisten voor afzuigkappen en andere kookdampafzuigers

IEC 60335-2-31: 2012 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-32: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-32: Speciale vereisten voor massage-apparaten

IEC 60335-2-32: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-32: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-32: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-32: 2003 / A2: 2015

IEC 60335-2-32: 2002 / A2: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-34: 2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-34: Speciale vereisten voor motorcompressoren

IEC 60335-2-34: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-35: 2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-35: Speciale vereisten voor ogenblikkelijke waterverwarmingstoestellen

IEC 60335-2-35: 2012 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-36: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-36: Speciale vereisten voor commerciële elektrische fornuizen, ovens, fornuizen en kookelementen

IEC 60335-2-36: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-36: 2002 / A1: 2004

IEC 60335-2-36: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-36: 2002 / A2: 2008

IEC 60335-2-36: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-36: 2002 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-36: 2002 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-37: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-37: Speciale vereisten voor commerciële elektrische frituurpannen

IEC 60335-2-37: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-37: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-37: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-37: 2002 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-37: 2002 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-38: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-38: Speciale vereisten voor commerciële elektrische grills en grillroosters

IEC 60335-2-38: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-38: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-38: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-38: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-39: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-39: Speciale vereisten voor commerciële elektrische multifunctionele kookpannen

IEC 60335-2-39: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-39: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-39: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-39: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-39: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-39: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-40: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-40: Speciale vereisten voor elektrische warmtepompen, airconditioners en ontvochtigers

IEC 60335-2-40: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-40: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-40: 2002 / A1: 2005 (gewijzigd)

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-40: 2002 / A2: 2005 (gewijzigd)

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A11: 2004

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A12: 2005

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A13: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-40: 2003 / A13

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / AC: 2006

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60335-2-41: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-41: Speciale vereisten voor pompen

IEC 60335-2-41: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-41: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-41: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-41: 2003 / A2: 2010

IEC 60335-2-41: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-42: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-42: Speciale vereisten voor commerciële elektrische ovens met geforceerde convectie, stoomkokers en stoomconvectieovens

IEC 60335-2-42: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-42: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-42: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-42: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-42: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-43: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-43: Speciale vereisten voor wasdrogers en handdoekrekken

IEC 60335-2-43: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-43: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-43: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-43: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-43: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-44: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-44: Speciale vereisten voor smeden

IEC 60335-2-44: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-44: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-44: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-44: 2002 / A2: 2012

IEC 60335-2-44: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-45: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-45: Speciale vereisten voor draagbare verwarmingstoestellen en soortgelijke apparaten

IEC 60335-2-45: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-45: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-45: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012

IEC 60335-2-45: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-47: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-47: Speciale vereisten voor commerciële elektrische kookpan

IEC 60335-2-47: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-47: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-47: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-47: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-47: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-48: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-48: Speciale vereisten voor elektrische elektrische grills en broodroosters

IEC 60335-2-48: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-48: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-48: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-48: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-48: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-49: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-49: Speciale vereisten voor commerciële elektrische apparaten om voedsel en plaattemperatuur te handhaven

IEC 60335-2-49: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-49: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-49: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-49: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-49: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-50: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-50: Speciale vereisten voor commerciële elektrische bains-marie

IEC 60335-2-50: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-50: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-50: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

 

EN 60335-2-50: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-51: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-51: Speciale vereisten voor stationaire circulatiepompen voor verwarming en onderhoudsbuizen

IEC 60335-2-51: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-51: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-51: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-51: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-51: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-52: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-52: Speciale vereisten voor mondhygiëneapparatuur

IEC 60335-2-52: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-52: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-52: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-52: 2003 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 60335-2-52: 2003 / A11

 

CENELEC

EN 60335-2-53: 2011

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-53: Speciale vereisten voor saunakachels en infraroodcabines

IEC 60335-2-53: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-54: 2008

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-54: speciale vereisten voor oppervlaktereinigingstoestellen die vloeistof of stoom voor huishoudelijk gebruik gebruiken

IEC 60335-2-54: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-54: 2008 / A1: 2015

IEC 60335-2-54: 2008 / A1: 2015

2016/08/07

 

EN 60335-2-54: 2008 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-54: 2008 / A11

 

CENELEC

EN 60335-2-55: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-55: Speciale vereisten voor elektrische apparaten voor gebruik met aquaria en tuinvijvers

IEC 60335-2-55: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-55: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-55: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-56: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-56: Speciale vereisten voor projectoren en soortgelijke apparaten

IEC 60335-2-56: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-56: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-56: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-56: 2003 / A2: 2014

IEC 60335-2-56: 2002 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-58: 2005

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-58: Speciale vereisten voor commerciële elektrische vaatwassers

IEC 60335-2-58: 2002 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-59: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-59: Speciale vereisten voor insecticiden

IEC 60335-2-59: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-59: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-59: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60335-2-59: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-59: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-60: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-60: Speciale vereisten voor whirlpoolbaden en whirlpoolspa's

IEC 60335-2-60: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-60: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-60: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-60: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-60: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-60: 2003 / A11: 2010

 

 

EN 60335-2-60: 2003 / A12: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-61: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-61: Speciale vereisten voor warmteaccumulatorverwarmingssystemen

IEC 60335-2-61: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-61: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-61: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-61: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-61: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-62: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-62: Speciale vereisten voor commerciële elektrische spoelbakken

IEC 60335-2-62: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-62: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-62: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-62: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-65: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-65: Speciale vereisten voor luchtzuiveringsapparatuur

IEC 60335-2-65: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-65: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-65: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-65: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-66: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-66: Speciale vereisten voor waterbedverwarmingstoestellen

IEC 60335-2-66: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-66: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-66: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-66: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-66: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-70: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-70: Speciale vereisten voor melkmachines

IEC 60335-2-70: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-71: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-71: Speciale vereisten voor elektrische verwarmingsapparaten voor het fokken en grootbrengen van dieren

IEC 60335-2-71: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-71: 2003 / A1: 2007

IEC 60335-2-71: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-73: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-73: Speciale vereisten voor vaste dompelaars

IEC 60335-2-73: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-73: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-73: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60335-2-73: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-73: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-74: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-74: Speciale vereisten voor draagbare dompelaars

IEC 60335-2-74: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-74: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-74: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60335-2-74: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-74: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-75: 2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-75: Speciale vereisten voor commerciële distributieapparaten en verkoopautomaten

IEC 60335-2-75: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-75: 2004 / A1: 2005

IEC 60335-2-75: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-75: 2004 / A2: 2008

IEC 60335-2-75: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-75: 2004 / A11: 2006

 

 

EN 60335-2-75: 2004 / A12: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-78: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-78: Speciale vereisten voor barbecues buitenshuis

IEC 60335-2-78: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-78: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-78: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-80: 2003

+ 6Huishoudtoepassingen en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-80: speciale vereisten voor fans

IEC 60335-2-80: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-80: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-80: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-80: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-80: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-81: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-81: Speciale vereisten voor voetverwarmers en verwarmingsmatten

IEC 60335-2-81: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-81: 2003 / A1: 2007

IEC 60335-2-81: 2002 / A1: 2007

 

 

EN 60335-2-81: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-81: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-82: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-82: Speciale vereisten voor amusementsmachines en persoonlijke onderhoudsmachines

IEC 60335-2-82: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-82: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-82: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-83: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-83: Speciale vereisten voor verwarmde geulen voor dakdrainage

IEC 60335-2-83: 2001

2016/08/07

 

EN 60335-2-83: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-83: 2001 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-84: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-84: Speciale vereisten voor toiletten

IEC 60335-2-84: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-84: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-84: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-85: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-85: Speciale vereisten voor stoffenstoomtoestellen

IEC 60335-2-85: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-85: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-85: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-86: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-86: Speciale vereisten voor elektrische vismachines

IEC 60335-2-86: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60335-2-86: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-86: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-86: 2003 / A2: 2016

IEC 60335-2-86: 2002 / A2: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-86: 2003 / A11: 2016

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-87: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-87: Speciale vereisten voor elektrische uitrusting van dieren

IEC 60335-2-87: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-87: 2002 / A1: 2007

IEC 60335-2-87: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-88: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-88: Speciale vereisten voor luchtbevochtigers ontworpen voor gebruik met verwarmings-, ventilatie- of airconditioningsystemen

IEC 60335-2-88: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-90: 2006

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-90: Speciale vereisten voor commerciële magnetrons

IEC 60335-2-90: 2006

2016/08/07

 

EN 60335-2-90: 2006 / A1: 2010

IEC 60335-2-90: 2006 / A1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-96: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-96: Speciale vereisten voor flexibele plaatverwarmingselementen voor kamerverwarming

IEC 60335-2-96: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-96: 2002 / A1: 2004

IEC 60335-2-96: 2002 / A1: 2003

 

 

EN 60335-2-96: 2002 / A2: 2009

IEC 60335-2-96: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-97: 2006

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-97: Speciale vereisten voor aandrijvingen voor luiken, luifels, luiken en soortgelijke uitrusting

IEC 60335-2-97: 2002 (gewijzigd) + A1: 2004 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60335-2-97: 2006 / A2: 2010

IEC 60335-2-97: 2002 / A2: 2008 (gewijzigd)

 

 

EN 60335-2-97: 2006 / A11: 2008

 

 

EN 60335-2-97: 2006 / A12: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-98: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-98: Speciale vereisten voor luchtbevochtigers

IEC 60335-2-98: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-98: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-98: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-98: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-98: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-99: 2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-99: Speciale vereisten voor commerciële elektrische afzuigkappen

IEC 60335-2-99: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-101: 2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-101: Speciale vereisten voor verdampers

IEC 60335-2-101: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-101: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-101: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-101: 2002 / A2: 2014

IEC 60335-2-101: 2002 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-102: 2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-102: Speciale vereisten voor verbrandingsapparaten op gas, olie en vaste brandstoffen met elektrische aansluitingen

IEC 60335-2-102: 2004 (vervangen)

IEC 60335-2-102: 2004 / A1: 2008 (gewijzigd) + A1: 2008 (gewijzigd)

IEC 60335-2-102: 2004 / A2: 2012 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-105: 2005

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-105: Speciale vereisten voor multifunctionele douchewanden

IEC 60335-2-105: 2004

2016/08/07

 

EN 60335-2-105: 2005 / A1: 2008

IEC 60335-2-105: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-105: 2005 / A11: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-106: 2007

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-106: Speciale vereisten voor verwarmde tapijten en verwarmingseenheden voor kamerverwarming geïnstalleerd onder verwijderbare vloerbedekkingen

IEC 60335-2-106: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-108: 2008

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-108: Speciale vereisten voor elektrolyseerders

IEC 60335-2-108: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-109: 2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-109: Speciale vereisten voor UV-stralingbehandelingsapparaten

IEC 60335-2-109: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60358-1: 2012

Koppelcondensatoren en condensatorverdelers - Deel 1: algemene regels

IEC 60358-1: 2012

2016/08/07

 

EN 60358-1: 2012 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 60360: 1998

Lampdekking temperatuurstijging standaard meetmethode

IEC 60360: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60399: 2004

Vatdraad voor tinten van schaduwhouderringen

IEC 60399: 2004

2016/08/07

 

EN 60399: 2004 / A1: 2008

IEC 60399: 2004 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60400: 2008

TL-buizen en lampen voor starters

IEC 60400: 2008

2016/08/07

 

EN 60400: 2008 / A1: 2011

IEC 60400: 2008 / A1: 2011

 

 

EN 60400: 2008 / A2: 2014

IEC 60400: 2008 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60423: 2007

Kabelsystemen voor kabelbeheer - Uitwendige diameters van kanalen voor elektrische installaties en schroefdraden voor buizen en fittingen

IEC 60423: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60432-1: 2000

Gloeilampen - Veiligheidsvoorzieningen - Deel 1: gloeidraadlampen voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen verlichtingsdoeleinden

IEC 60432-1: 1999 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60432-1: 2000 / A1: 2005

IEC 60432-1: 1999 / A1: 2005

 

 

EN 60432-1: 2000 / A2: 2012

IEC 60432-1: 1999 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60432-2: 2000

Gloeilampen - Veiligheidsvoorzieningen - Deel 2: Halogeenlampen van wolfraam voor algemene en soortgelijke algemene verlichting

IEC 60432-2: 1999 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60432-2: 2000 / A1: 2005

IEC 60432-2: 1999 / A1: 2005 (vervangen)

 

 

EN 60432-2: 2000 / A2: 2012

IEC 60432-2: 1999 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60432-3: 2013

Gloeilampen - Veiligheidsvoorzieningen - Deel 3: Halogeenlampen (zonder gereedschap)

IEC 60432-3: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60477: 1997

Laboratorium DC-weerstanden

IEC 60477: 1974

2016/08/07

 

EN 60477: 1997 / A1: 1997

IEC 60477: 1974 / A1: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60477-2: 1997

Laboratoriumweerstanden - Deel 2: Laboratorium ac-weerstanden

IEC 60477-2: 1979

2016/08/07

 

EN 60477-2: 1997 / A1: 1997

IEC 60477-2: 1979 / A1: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-1: 2015

Veiligheid in installaties voor elektrowarmte en elektromagnetische verwerking - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60519-1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-2: 2006

Veiligheid in elektrische kachels - Deel 2: Speciale vereisten voor weerstandsverwarmingsapparatuur

IEC 60519-2: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-3: 2005

Veiligheid in elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 3: Speciale vereisten voor inductie- en geleidingsverwarmings- en inductiesmeltinstallaties

IEC 60519-3: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-4: 2013

Veiligheid in elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 4: Bijzondere eisen voor boogovens

IEC 60519-4: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-6: 2011

Veiligheid in elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 6: veiligheidskenmerken in industriële verwarmingsapparatuur voor microgolven

IEC 60519-6: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-7: 2008

Veiligheid in elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 7: Speciale vereisten voor installaties met elektronenkanonnen

IEC 60519-7: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-8: 2005

Veiligheid in elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 8: Speciale eisen voor elektroslag-opwarmovens

IEC 60519-8: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-9: 2005

Veiligheid in elektrische installatie-installaties - Deel 9: Speciale vereisten voor hoogfrequente diëlektrische verwarmingsinstallaties

IEC 60519-9: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-10: 2013

Veiligheid in elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 10: Bijzondere eisen voor elektrisch resistente sporenverwarmingssystemen voor industriële en commerciële toepassingen

IEC 60519-10: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-12: 2013

Veiligheid bij elektrische verwarmingsinstallaties - Deel 12: Speciale vereisten voor infrarood-elektrische verwarmingsinstallaties

IEC 60519-12: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-21: 2009

Veiligheid in elektrische kachels - Deel 21: Bijzondere eisen voor weerstandsverwarmingsapparatuur - Verwarmings- en smeltglasapparatuur

IEC 60519-21: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60523: 1993

Gelijkstroom potentiometers

IEC 60523: 1975 + A1: 1979

2016/08/07

 

EN 60523: 1993 / A2: 1997

IEC 60523: 1975 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60524: 1993

Gelijkstroomweerstand volt rate boxes

IEC 60524: 1975 + A1: 1981

2016/08/07

 

EN 60524: 1993 / A2: 1997

IEC 60524: 1975 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60529: 1991

Beschermingsgraad door behuizingen (IP-code)

IEC 60529: 1989

2016/08/07

 

EN 60529: 1991 / A1: 2000

IEC 60529: 1989 / A1: 1999

 

 

EN 60529: 1991 / A2: 2013

IEC 60529: 1989 / A2: 2013

2016/08/07

 

EN 60529: 1991 / AC: 1993

 

CENELEC

EN 60564: 1993

DC-bruggen voor weerstandsmeting

IEC 60564: 1977 + A1: 1981

2016/08/07

 

EN 60564: 1993 / A2: 1997

IEC 60564: 1977 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60570: 2003

Elektrische voedingsrailsystemen voor fittingen

IEC 60570: 2003 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-1: 2015

Armaturen - Deel 1: Algemene vereisten en tests

IEC 60598-1: 2014 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60598-1: 2015 / AC: 2015

 

 

EN 60598-1: 2015 / AC: 2016

 

CENELEC

EN 60598-2-1: 1989

Armaturen - Deel 2: Bijzondere voorwaarden - Deel 1: vaste armaturen voor algemeen gebruik

IEC 60598-2-1: 1979 + A1: 1987

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-2: 2012

Armaturen - Deel 2-2: speciale vereisten - Inbouwarmaturen

IEC 60598-2-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-3: 2003

Armaturen - Deel 2-3: Speciale vereisten - Armaturen voor weg- en straatverlichting

IEC 60598-2-3: 2002

2016/08/07

 

EN 60598-2-3: 2003 / A1: 2011

IEC 60598-2-3: 2002 / A1: 2011

2016/08/07

 

EN 60598-2-3: 2003 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60598-2-4: 1997

Armaturen - Deel 2: Bijzondere voorwaarden - Deel 4: Draagbare armaturen voor algemeen gebruik

IEC 60598-2-4: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-5: 2015

Armaturen - Deel 2-5: Speciale vereisten - Projectoren

IEC 60598-2-5: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-7: 1989

Armaturen - Deel 2: Bijzondere voorwaarden - Deel 7: Draagbare armaturen voor gebruik in de tuin

IEC 60598-2-7: 1982 (gewijzigd) + A1: 1987 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60598-2-7: 1989 / A2: 1996

IEC 60598-2-7: 1982 / A2: 1994 (gewijzigd)

 

 

EN 60598-2-7: 1989 / A13: 1997

2016/08/07

 

EN 60598-2-7: 1989 / A2

 

CENELEC

EN 60598-2-8: 2013

Armaturen - Deel 2-8: Speciale vereisten - Handlampen

IEC 60598-2-8: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-9: 1989

Fixtures - Deel 2: Speciale voorwaarden - Deel 9: Foto- en filmopnamen (niet-professioneel)

IEC 60598-2-9: 1987

2016/08/07

 

EN 60598-2-9: 1989 / A1: 1994

IEC 60598-2-9: 1987 / A1: 1993

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-10: 2003

Armaturen - Deel 2-10: Speciale vereisten - Draagbare armaturen voor kinderen

IEC 60598-2-10: 2003

2016/08/07

 

EN 60598-2-10: 2003 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60598-2-11: 2013

Armaturen - Deel 2-11: Speciale voorwaarden - Aquariumarmaturen

IEC 60598-2-11: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-12: 2013

Armaturen - Deel 2-12: Speciale vereisten - Op netspanning aangesloten

IEC 60598-2-12: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-13: 2006

Armaturen - Deel 2-13: Bijzondere voorwaarden - Inbouwarmaturen

IEC 60598-2-13: 2006

2016/08/07

 

EN 60598-2-13: 2006 / A1: 2012

IEC 60598-2-13: 2006 / A1: 2011

 

 

EN 60598-2-13: 2006 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 60598-2-14: 2009

Armaturen - Deel 2-14: Speciale vereisten - Armaturen voor koude kathode buisontladingslampen (neonbuizen) en soortgelijke apparatuur

IEC 60598-2-14: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-17: 1989

Armaturen - Deel 2: Speciale vereisten - Deel 17: Armaturen voor toneelverlichting, televisiefilm en fotostudio's (binnen en buiten)

IEC 60598-2-17: 1984 + A1: 1987

2016/08/07

 

EN 60598-2-17: 1989 / A2: 1991

IEC 60598-2-17: 1984 / A2: 1990

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-19: 1989

Armaturen - Deel 2: Speciale vereisten - Deel 19: Armaturen voor luchtregeling (veiligheidseisen)

IEC 60598-2-19: 1981 (gewijzigd) + A1: 1987 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60598-2-19: 1989 / A2: 1998

IEC 60598-2-19: 1981 / A2: 1997

2016/08/07

 

EN 60598-2-19: 1989 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60598-2-20: 2015

Armaturen - Deel 2-20: speciale vereisten - licht kettingen

IEC 60598-2-20: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-21: 2015

Armaturen - Deel 2-21: Speciale vereisten - Lichtlijnen

IEC 60598-2-21: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-22: 2014

Armaturen - Deel 2-22: Speciale vereisten - Armaturen voor noodverlichting

IEC 60598-2-22: 2014

2016/08/07

 

EN 60598-2-22: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 60598-2-23: 1996

Armaturen - Deel 2-23: Speciale vereisten - Verlengsystemen met extra lage spanning voor gloeilampen

IEC 60598-2-23: 1996

2016/08/07

 

EN 60598-2-23: 1996 / A1: 2000

IEC 60598-2-23: 1996 / A1: 2000

2016/08/07

 

EN 60598-2-23: 1996 / AC: 1997

 

CENELEC

EN 60598-2-24: 2013

Armaturen - Deel 2-24: speciale vereisten - Armaturen met beperkte oppervlaktetemperaturen

IEC 60598-2-24: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-25: 1994

Armaturen - Deel 2-25: Speciale vereisten - Armaturen voor gebruik in de klinische gebieden van ziekenhuis- en gezondheidszorggebouwen

IEC 60598

IEC 60598-2-25: 1994

2016/08/07

 

EN 60598-2-25: 1994 / A1: 2004

IEC 60598-2-25: 1994 / A1: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60618: 1997

Inductieve spanningsdelers

IEC 60618: 1978 + A1: 1981

2016/08/07

 

EN 60618: 1997 / A2: 1997

IEC 60618: 1978 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-1: 2015

Elektro-akoestiek - Audiometrische apparatuur - Deel 1: Apparatuur voor pure toonaudiometrie

IEC 60645-1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-3: 2007

Electroacoustic - Audiometric equipment - Deel 3: Kortetermijntestsignalen

IEC 60645-3: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-6: 2010

Electroacoustic - Audiometric equipment - Deel 6: Instrumenten voor het meten van otoakoestische emissies

IEC 60645-6: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-7: 2010

Electroacoustic - Audiometric equipment - Deel 7: instrumenten voor het meten van auditieve hersenstamresponsen

IEC 60645-7: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-1: 1999

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60669-1: 1998 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60669-1: 1999 / A1: 2002

IEC 60669-1: 1998 / A1: 1999 (vervangen)

 

 

EN 60669-1: 1999 / A2: 2008

IEC 60669-1: 1998 / A2: 2006 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-1: 2004

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 2-1: Speciale vereisten - Elektronische schakelaars

IEC 60669-2-1: 2002 (gewijzigd) + IS1: 2011 + IS2: 2012

2016/08/07

 

EN 60669-2-1: 2004 / A1: 2009

IEC 60669-2-1: 2002 / A1: 2008 (gewijzigd)

 

 

EN 60669-2-1: 2004 / A12: 2010

2016/08/07

 

EN 60669-2-1: 2004 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60669-2-2: 2006

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 2-2: Speciale vereisten - Elektromagnetische afstandsbedieningen (RCS)

IEC 60669-2-2: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-3: 2006

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 2-3: Speciale vereisten - Tijdvertragende schakelaars (TDS)

IEC 60669-2-3: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-4: 2005

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 2-4: Speciale vereisten - Schakelaars isoleren

IEC 60669-2-4: 2004 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-6: 2012

Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 2-6: Speciale vereisten - Brandweerman binnen- en buitenverlichting en verlichtingsarmaturen

IEC 60669-2-6: 2012 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-1: 2005

Elektrische accessoirekasten en behuizingen voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60670-1: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60670-1: 2005 / A1: 2013

IEC 60670-1: 2002 / A1: 2011 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60670-1: 2005 / AC: 2007

 

 

EN 60670-1: 2005 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60670-21: 2007

Dozen en behuizingen voor elektrische accessoires voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 21: Speciale voorschriften voor kasten en behuizingen met verende voertuigen

IEC 60670-21: 2004 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-22: 2006

Elektrische accessoirekasten en behuizingen voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 22: Speciale vereisten voor het aansluiten van behuizingen en behuizingen

IEC 60670-22: 2003 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-23: 2008

Elektrische accessoirekasten en behuizingen voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 23: Speciale vereisten voor vloerdozen en behuizingen

IEC 60670-23: 2006 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-24: 2013

Dozen en behuizingen voor elektrische accessoires voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 24: Speciale eisen voor behuizingen voor beschermende apparaten en andere energieverbruikende elektrische apparatuur

IEC 60670-24: 2011 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60688: 2013

Elektrische meettransducers voor het converteren van AC- en DC-hoeveelheden elektriciteit naar analoge of digitale signalen

IEC

IEC 60688: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60691: 2003

Thermische verbindingen - Vereisten en toepassingsgids

IEC 60691: 2002

2016/08/07

 

EN 60691: 2003 / A1: 2007

IEC 60691: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60691: 2003 / A2: 2010

IEC 60691: 2002 / A2: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60702-1: 2002

Mineraal geïsoleerde kabels en terminals waarvan de nominale spanning 750 V niet overschrijdt - Deel 1: Kabels

IEC 60702-1: 2002

2016/08/07

 

EN 60702-1: 2002 / A1: 2015

IEC 60702-1: 2002 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60702-2: 2002

Mineraal geïsoleerde kabels en terminals waarvan de nominale spanning 750 V niet overschrijdt - Deel 2: Terminaties

IEC 60702-2: 2002

2016/08/07

 

EN 60702-2: 2002 / A1: 2015

IEC 60702-2: 2002 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60715: 2001

Afmetingen van laagspanningsschakelapparatuur en controller - Standaardmontage op rails voor mechanische ondersteuning van elektrische apparaten in schakelaars en besturingssystemen

IEC 60715: 1981 + A1: 1995

2016/08/07

CENELEC

EN 60719: 1993

Berekening van de boven- en onderlimieten voor ronde koperen geleiders en de gemiddelde externe afmetingen van kabels met nominale spanningen tot en met 450 / 750 V

IEC 60719: 1992

2016/08/07

CENELEC

EN 60728-11: 2010

Kabelnetwerken voor televisiesignalen, audiosignalen en interactieve diensten - Deel 11: beveiliging

IEC 60728-11: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-1: 2011

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1: 2010 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-1: 1995

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1: 1993 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60730-1: 1995 / A1: 1997

IEC 60730-1: 1993 / A1: 1994 (vervangen)

 

 

EN 60730-1: 1995 / A2: 1998

IEC 60730-1: 1993 / A2: 1997

 

 

EN 60730-1: 1995 / A11: 1996

 

 

EN 60730-1: 1995 / A12: 1996

 

 

EN 60730-1: 1995 / A14: 1998

 

 

EN 60730-1: 1995 / A15: 1998

 

 

EN 60730-1: 1995 / A16: 1999

 

 

EN 60730-1: 1995 / A17: 2000

 

 

EN 60730-1: 1995 / A18: 2003

2016/08/07

 

EN 60730-1: 1995 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60730-2-2: 2002

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-2: Speciale vereisten voor thermische motorbeschermers

IEC 60730-2-2: 2001 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60730-2-2: 2002 / A1: 2006

IEC 60730-2-2: 2001 / A1: 2005 (gewijzigd)

 

 

EN 60730-2-2: 2002 / A11: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-3: 2007

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-3: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor ballasten voor buisvormige fluorescentielampen

IEC 60730-2-3: 2006 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-4: 2007

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-4: Speciale vereisten voor thermische motorbeschermers voor hermetische en semi-hermetische motorcompressoren

IEC 60730-2-4: 2006 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-5: 2015

Automatische elektrische bediening - Deel 2-5: speciale vereisten voor automatische elektrische branderbesturingssystemen

IEC 60730-2-5: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-6: 2016

Automatische elektrische bediening - Deel 2-6: Specifieke eisen voor automatische elektrische drukregistratie, inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-6: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-7: 2010

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-7: Speciale vereisten voor timers en schakelklokken

IEC 60730-2-7: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60730-2-7: 2010 / AC: 2011

 

CENELEC

EN 60730-2-8: 2002

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-8: Speciale vereisten voor elektrisch bediende waterkleppen, inclusief mechanische vereisten

IEC 60730-2-8: 2000 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60730-2-8: 2002 / A1: 2003

IEC 60730-2-8: 2000 / A1: 2002 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-9: 2010

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-9: Speciale vereisten voor temperatuurregistratiebesturingen

IEC 60730-2-9: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-10: 2007

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-10: Speciale vereisten voor motorstartrelais

IEC 60730-2-10: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-11: 2008

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-11: Speciale vereisten voor energieregelaars

IEC 60730-2-11: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-12: 2006

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-12: Speciale vereisten voor elektrisch bediende deursloten

IEC 60730-2-12: 2005 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60730-2-12: 2006 / A11: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-13: 2008

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-13: Speciale vereisten voor bedieningselementen voor vochtigheidsdetectie

IEC 60730-2-13: 2006 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-14: 1997

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-14: Speciale vereisten voor elektrische aandrijvingen

IEC 60730-2-14: 1995 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60730-2-14: 1997 / A1: 2001

IEC 60730-2-14: 1995 / A1: 2001

 

 

EN 60730-2-14: 1997 / A2: 2008

IEC 60730-2-14: 1995 / A2: 2007 (gewijzigd)

 

 

EN 60730-2-14: 1997 / A11: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-15: 2010

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-15: Speciale vereisten voor automatische elektrische luchtstroom-, waterstroom- en waterniveaudetectiebedieningen

IEC 60730-2-15: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-19: 2002

Automatische elektrische bediening voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-19: Specifieke eisen voor elektrisch bediende oliekleppen, inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-19: 1997 (gewijzigd) + A1: 2000 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 60730-2-19: 2002 / A2: 2008

IEC 60730-2-19: 1997 / A2: 2007

 

 

EN 60730-2-19: 2002 / A11: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60754-1: 2014

Testen van gassen die zich ontwikkelen tijdens verbranding van materialen uit kabels - Deel 1: Bepaling van het gehalte aan halogeenzuurgas

IEC 60754-1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60754-2: 2014

Testen van gassen die vrijkomen bij de verbranding van materialen in kabels - Deel 2: Bepaling van de zuurgraad (door pH-meting) en geleidbaarheid

IEC 60754-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60799: 1998

Elektrische accessoires - Snoerreeksen en interconnectiekabels

IEC 60799: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-100: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 100: Algemeen

IEC 60811-100: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-201: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 201: Algemene testen - Meting van de isolatiedikte

IEC 60811-201: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-202: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 202: Algemene testen - Meting van niet-metalen omhulseldraden

IEC 60811-202: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-203: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 203: Algemene tests - Meting van algemene afmetingen

IEC 60811-203: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-301: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 301: Elektrische proeven - Doorlaatbaarheidsmeting van vulmassa's bij 23 o C 

IEC 60811-301: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-302: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 302: Elektrische tests - Meting van gelijkstroomweerstand van vulverbindingen bij 23 o C en 100 o C 

IEC 60811-302: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-401: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 401: Diverse tests - Thermische verouderingsmethoden - Veroudering in een luchtoven

IEC 60811-401: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-402: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 402: Diverse tests - Waterabsorptietests

IEC 60811-402: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-403: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 403: Diverse tests - Ozonbestendigheidstest op gecrosslinkte verbindingen

IEC 60811-403: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-404: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 404: Diverse tests - Onderdompeltests voor hulzen

IEC 60811-404: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-405: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 405: Diverse tests - Thermische stabiliteitstest voor PVC-isolatie en PVC-omhulsels

IEC 60811-405: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-406: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 406: Diverse tests - Weerstand tegen spanningsscheuren van polyethyleen en polypropyleenverbindingen

IEC 60811-406: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-407: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 407: Diverse tests - Meting van de massa toename van polyethyleen en polypropyleen verbindingen

IEC 60811-407: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-408: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 408: Diverse tests - Langdurige stabiliteitstests van polyethyleen en polypropyleenverbindingen

IEC 60811-408: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-409: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 409: Diverse tests - Thermoplastische isolatie en massaverliestest voor omhulsels

IEC 60811-409: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-410: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 410: Diverse tests - Beproevingsmethode voor koper-gekatalyseerde oxidatieve afbraak van polyolefine geïsoleerde geleiders

IEC 60811-410: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-411: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 411: Diverse tests - Lage temperatuur broosheid van vulmiddelen

IEC 60811-411: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-412: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 412: Diverse tests - Methoden voor thermische veroudering - Veroudering in een luchtbom

IEC 60811-412: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-501: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 501: Mechanische tests - Tests voor het bepalen van de mechanische eigenschappen van isolatie- en coatingverbindingen

IEC 60811-501: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-502: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 502: Mechanische tests - Krimpproef voor isolatie

IEC 60811-502: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-503: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 503: Mechanische tests - Krimpproef voor hulzen

IEC 60811-503: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-504: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 504: Mechanische tests - Buistests bij lage temperatuur voor isolatie en omhulsels

IEC 60811-504: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-505: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 505: Mechanische tests - Isolatie en verlenging bij lage temperatuur voor hulzen

IEC 60811-505: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-506: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 506: Mechanische tests - Lage temperatuur botsingstest voor isolatie en omhulsels

IEC 60811-506: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-507: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 507: Mechanische tests - Heet ingestelde test voor cross-linked materialen

IEC 60811-507: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-508: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 508: Mechanische tests - Hoge temperatuur druktest voor isolatie en omhulsels

IEC 60811-508: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-509: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 509: Mechanische tests - Beproeving van de scheurweerstand van isolatie- en isolatiematerialen (hitteschokproef)

IEC 60811-509: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-510: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 510: Mechanische tests - Specifieke methoden voor polyethyleen en polypropyleenverbindingen - Wikkeltest na thermische veroudering in de lucht

IEC 60811-510: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-511: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 511: Mechanische tests - Meting van smeltindex van polyethyleenverbindingen

IEC 60811-511: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-512: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 512: Mechanische tests - Speciale methoden voor polyethyleen en polypropyleen verbindingen - Treksterkte en rek bij breuk na hoge temperatuur conditioning

IEC 60811-512: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-513: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 513: Mechanische tests - Specifieke methoden voor polyethyleen en polypropyleenverbindingen - Windingstest na conditionering

IEC 60811-513: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-601: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 601: Fysische testen - Meting van het afnamepunt van vulmiddelen

IEC 60811-601: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-602: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 602: Fysische testen - Scheiding van olie in vulcomponenten

IEC 60811-602: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-603: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 603: Fysische testen - Meting van het totale zuurgetal van vulmiddelen

IEC 60811-603: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-604: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 604: Fysische tests - Meting van de afwezigheid van schurende componenten in vulstofverbindingen

IEC 60811-604: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-605: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 605: Fysische testen - Meting van carbonzwart en / of minerale vulstof in polyethyleenverbindingen

IEC 60811-605: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-606: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 606: Fysische testen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid

IEC 60811-606: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-607: 2012

Elektrische en glasvezelkabels - Beproevingsmethoden voor niet-metalen materialen - Deel 607: Fysische testen - Test voor de evaluatie van carbonzwartdispersie in polyethyleen en polypropyleen

IEC 60811-607: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-1: 2014

Veiligheid van laserproducten - Deel 1: classificatie en vereisten van apparatuur

IEC 60825-1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-2: 2004

Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Beveiliging van optische vezelcommunicatiesystemen (OFCS)

IEC 60825-2: 2004

2016/08/07

 

EN 60825-2: 2004 / A1: 2007

IEC 60825-2: 2004 / A1: 2006

 

 

EN 60825-2: 2004 / A2: 2010

IEC 60825-2: 2004 / A2: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-4: 2006

Veiligheid van laserproducten - Deel 4: laserbescherming

IEC 60825-4: 2006

2016/08/07

 

EN 60825-4: 2006 / A1: 2008

IEC 60825-4: 2006 / A1: 2008

 

 

EN 60825-4: 2006 / A2: 2011

IEC 60825-4: 2006 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-12: 2004

Veiligheid van laserproducten - Deel 12: Beveiliging van optische communicatiesystemen die vrij zijn voor informatieoverdracht

IEC 60825-12: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60831-1: 2014

1 000 V - Sectie 1: Algemeen - Zelfherstellende shuntvermogenscondensatoren voor AC-systemen met nominale spanning, inclusief prestaties, testen en evaluatie - Veiligheidseisen - Installatie- en bedieningsinstructies

IEC 60831-1: 2014

2016/08/07

 

EN 60831-1: 2014 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60831-2: 2014

1 000 V - Deel 2: Zelfherstellende shuntvermogenscondensatoren voor wisselstroomsystemen met nominale spanning, inclusief verouderingstest, zelfherstellende test en vernietigingstest

IEC 60831-2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60838-1: 2004

Diverse lampen - Deel 1: Algemene eisen en tests

IEC 60838-1: 2004

2016/08/07

 

EN 60838-1: 2004 / A1: 2008

IEC 60838-1: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 60838-1: 2004 / A2: 2011

IEC 60838-1: 2004 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60838-2-1: 1996

Diverse lamphouders - Deel 2: Speciale vereisten - Deel 1: Lamphouders S14

IEC 60838-2-1: 1994

2016/08/07

 

EN 60838-2-1: 1996 / A1: 1998

IEC 60838-2-1: 1994 / A1: 1998

 

 

EN 60838-2-1: 1996 / A2: 2004

2-1: 1994 / A2: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60838-2-2: 2006

Diverse haakjes - Deel 2-2: Speciale vereisten - Connectoren voor LED-modules

IEC 60838-2-2: 2006

2016/08/07

 

EN 60838-2-2: 2006 / A1: 2012

IEC 60838-2-2: 2006 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60898-1: 2003

Elektrische accessoires - Stroomonderbrekers voor overstroombeveiliging voor huishoudelijke en soortgelijke installaties - Deel 1: Stroomonderbrekers voor wisselstroomgebruik

IEC 60898-1: 2002 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60898-1: 2003 / A1: 2004

IEC 60898-1: 2002 / A1: 2002 (vervangen)

 

 

EN 60898-1: 2003 / A11: 2005

 

 

EN 60898-1: 2003 / A13: 2012

2016/08/07

 

EN 60898-1: 2003 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 60898-2: 2006

Elektrische accessoires - Stroomonderbrekers voor overstroombeveiliging voor huishoudelijke en soortgelijke installaties - Deel 2: stroomonderbrekers voor AC en DC werking

IEC 60898-2: 2000 (gewijzigd) + A1: 2003 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60931-1: 1996

Zelfconditionerende vermogenscondensatoren voor wisselstroomsystemen met nominale spanning tot 1 kV en inclusief 1 kV - Deel 1: Algemeen - Prestaties, testen en evaluatie - Veiligheidseisen - Installatie- en bedieningsinstructies

IEC 60931-1: 1996

2016/08/07

 

EN 60931-1: 1996 / A1: 2003

IEC 60931-1: 1996 / A1: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60931-2: 1996

Zelfconditionerende vermogenscondensatoren voor wisselstroomsystemen met nominale spanning tot en met 1 kV - Deel 2: verouderingstest en vernietigingstest

IEC 60931-2: 1995

2016/08/07

CENELEC

EN 60931-3: 1996

1 kV - Deel 3: shuntvermogenscondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselstroomsystemen met nominale spanning, inclusief: interne zekeringen

IEC 60931-3: 1996

2016/08/07

CENELEC

EN 60934: 2001

Stroomonderbrekers voor apparatuur (CBE)

IEC 60934: 2000

2016/08/07

 

EN 60934: 2001 / A1: 2007

IEC 60934: 2000 / A1: 2007

 

 

EN 60934: 2001 / A2: 2013

IEC 60934: 2000 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-1: 2007

Laagspanningsschakelaars en -besturing - Deel 1: algemene regels

IEC 60947-1: 2007

2016/08/07

 

EN 60947-1: 2007 / A1: 2011

IEC 60947-1: 2007 / A1: 2010

 

 

EN 60947-1: 2007 / A2: 2014

IEC 60947-1: 2007 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-2: 2006

Laagspanningsschakelaars en -besturing - Deel 2: stroomonderbrekers

IEC 60947-2: 2006

2016/08/07

 

EN 60947-2: 2006 / A1: 2009

IEC 60947-2: 2006 / A1: 2009

 

 

EN 60947-2: 2006 / A2: 2013

IEC 60947-2: 2006 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-3: 2009

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 3: Schakelaars, scheiders, scheiders en zekeringcombinatie-eenheden

IEC 60947-3: 2008

2016/08/07

 

EN 60947-3: 2009 / A1: 2012

IEC 60947-3: 2008 / A1: 2012

 

 

EN 60947-3: 2009 / A2: 2015

IEC 60947-3: 2008 / A2: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-4-1: 2010

Laagspanningsschakelaars en besturingselementen - Deel 4-1: magneetschakelaars en motorstarters - Elektromechanische magneetschakelaars en motorstarters

IEC 60947-4-1: 2009

2016/08/07

 

EN 60947-4-1: 2010 / A1: 2012

IEC 60947-4-1: 2009 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-4-2: 2012

Laagspanningsschakelaars en controllers - Deel 4-2: magneetschakelaars en motorstarters - AC halfgeleidermotorcontrollers en starters

IEC 60947-4-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-4-3: 2014

Laagspanningsschakelaars en besturingseenheid - Deel 4-3: Magneetschakelaars en motorstarters - Halfgeleidercontrollers en contactors voor niet-gemotoriseerde belastingen

IEC 60947-4-3: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-1: 2004

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5-1: Besturingsapparaten en schakelelementen - Elektromechanische regelcircuitinrichtingen

IEC 60947-5-1: 2003

2016/08/07

 

EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009

IEC 60947-5-1: 2003 / A1: 2009

2016/08/07

 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2004

 

 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60947-5-2: 2007

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5-2: regelcircuits en schakelelementen - naderingsschakelaars

IEC 60947-5-2: 2007

2016/08/07

 

EN 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

IEC 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-4: 2003

Laagspanningsschakelaars en regelaars - Deel 5-4: Besturingsapparaten en schakelelementen - Methode voor het evalueren van de prestaties van energiezuinige contacten - Speciale tests

IEC 60947-5-4: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-5: 1997

Laagspanningsschakelaars en regelaars - Deel 5-5: Besturingsapparaten en schakelelementen - Elektrische noodstopvoorziening met mechanische vergrendelingsfunctie

IEC 60947-5-5: 1997

2016/08/07

 

EN 60947-5-5: 1997 / A1: 2005

IEC 60947-5-5: 1997 / A1: 2005

 

 

EN 60947-5-5: 1997 / A11: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-7: 2003

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5-7: Stuurstroomregelapparatuur en schakelelementen - Vereisten voor naderingsapparaten met analoge uitgang

IEC 60947-5-7: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-8: 2006

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5-8: Besturingsapparaten en schakelelementen - Schakelaars met drie standen inschakelen

IEC 60947-5-8: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-9: 2007

Laagspanningsschakelaars en regelaars - Deel 5-9: Besturingsapparaten en schakelelementen - Volumestroomschakelaars

IEC 60947-5-9: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-6-1: 2005

Laagspanningsschakelaars en -besturing - Deel 6-1: Multifunctionele apparatuur - Overdrachtschakelaars

IEC 60947-6-1: 2005

2016/08/07

 

EN 60947-6-1: 2005 / A1: 2014

IEC 60947-6-1: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-6-2: 2003

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 6-2: Multifunctionele apparatuur - Bedienings- en beveilingsschakelaars (of apparatuur) (CPS)

IEC 60947-6-2: 2002

2016/08/07

 

EN 60947-6-2: 2003 / A1: 2007

IEC 60947-6-2: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-7-1: 2009

Laagspanningsschakelaars en besturingseenheid - Deel 7-1: Hulpuitrusting - Eindblokken voor koperen geleiders

IEC 60947-7-1: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-7-2: 2009

Laagspanningsschakelapparatuur en besturingsapparatuur - Deel 7-2: Hulpuitrusting - Contactklemmen voor beschermkabels voor koperen geleiders

IEC 60947-7-2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-7-3: 2009

Laagspanningsschakelapparatuur en controller - Deel 7-3: Hulpapparatuur - Veiligheidseisen voor zekeringaansluitingen

IEC 60947-7-3: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-8: 2003

Laagspanningsschakelaars en controllers - Deel 8: Interne thermische beveiliging (PTC) -controllers voor roterende elektrische machines

IEC 60947-8: 2003

2016/08/07

 

EN 60947-8: 2003 / A1: 2006

IEC 60947-8: 2003 / A1: 2006

 

 

EN 60947-8: 2003 / A2: 2012

IEC 60947-8: 2003 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60950-21: 2003

Informatietechnologie-apparaten - Veiligheid - Deel 21: externe voeding

IEC 60950-21: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60950-22: 2006

Informatietechniekapparatuur - Veiligheid - Deel 22: Buitenuitrusting

IEC 60950-22: 2005 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 60950-22: 2006 / AC: 2008

 

CENELEC

EN 60950-23: 2006

Informatietechnologie-apparaten - Beveiliging - Deel 23: Apparatuur voor grote gegevensopslag

IEC 60950-23: 2005

2016/08/07

 

EN 60950-23: 2006 / AC: 2008

 

CENELEC

EN 60968: 2015

Lampen met eigen ballast voor algemene verlichtingsdiensten - Veiligheidseisen

IEC 60968: 2015 (gewijzigd)

IEC 60968: 2015 / COR1: 2015 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-1: 2012

Booglasapparatuur - Deel 1: Lasstroombronnen

IEC 60974-1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-2: 2013

Booglassen - Deel 2: Vloeistofkoelsystemen

IEC 60974-2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-3: 2014

Booglassen - Deel 3: Arc-slag- en balanceerapparaten

IEC 60974-3: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-5: 2013

Booglassen - Deel 5: draadaanvoerunits

IEC 60974-5: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-6: 2016

Booglasapparatuur - Deel 6: apparatuur met beperkte rechten

IEC 60974-6: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-7: 2013

Booglassen - Deel 7: fakkels

IEC 60974-7: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-8: 2009

Booglasmachines - Deel 8: Gasconsoles voor las- en plasmasnijsystemen

IEC 60974-8: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-11: 2010

Booglassen - Deel 11: elektrodehouders

IEC 60974-11: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-12: 2011

Booglasmachines - Deel 12: Koppelapparaten voor laskabels

IEC 60974-12: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-13: 2011

Booglassen - Deel 13: Lasklem

IEC 60974-13: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-1: 2004

Verbindingsapparaten voor laagspanningscircuits voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60998-1: 2002 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-1: 2004

Aansluitapparatuur voor laagspanningscircuits voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden - Deel 2-1: speciale vereisten voor het aansluiten van apparaten als afzonderlijke apparaten met schroefklemmen

IEC 60998-2-1: 2002 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-2: 2004

Verbindingsapparaten voor laagspanningscircuits voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden - Deel 2-2: Speciale vereisten voor het aansluiten van schroefklemmen en apparaten van het schroeftype als afzonderlijke eenheden

IEC 60998-2-2: 2002 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-3: 2004

Aansluitinrichtingen voor laagspanningscircuits voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden - Deel 2-3: Speciale vereisten voor de verbinding van isolerende doorprikklemeenheden en apparaten als afzonderlijke eenheden

IEC 60998-2-3: 2002 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-4: 2005

Verbindingsapparaten voor laagspanningscircuits voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden - Deel 2-4: speciale eisen voor apparaten met twist-aansluiting

IEC 60998-2-4: 2004 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 60999-1: 2000

Aansluitapparatuur - Elektrische koperen geleiders - Veiligheidseisen voor schroef- en schroefloze krimpeenheden - Deel 1: Algemene eisen en speciale eisen voor krimpeenheden voor 0,2 mm 2 tot 35 mm 2 geleiders (inbegrepen)

IEC 60999-1: 1999

2016/08/07

CENELEC

EN 60999-2: 2003

Aansluitapparatuur - Elektrische koperen geleiders - Veiligheidseisen voor schroef- en schroefloze klemeenheden - Deel 2: Speciale vereisten voor klemeenheden voor geleiders van meer dan 35 mm 2 tot 300 mm 2 (inbegrepen)

IEC 60999-2: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61008-1: 2012

Reststroomcircuitonderbrekers (RCCB's) zonder geïntegreerde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: algemene regels

IEC 61008-1: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 61008-1: 2012 / A1: 2014

IEC 61008-1: 2010 / A1: 2012 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61008-1: 2012 / A2: 2014

IEC 61008-1: 2010 / A2: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 61008-1: 2012 / A11: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61008-2-1: 1994

Reststroomcircuitonderbrekers (RCCB's) zonder geïntegreerde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-1: Functionele toepasbaarheid van de algemene regels onafhankelijk van de lijnspanning van de RCCB

IEC 61008-2-1: 1990

2016/08/07

 

EN 61008-2-1: 1994 / A11: 1998

2016/08/07

 

EN 61008-2-1: 1994 / A11

 

CENELEC

EN 61009-1: 2012

Reststroomcircuitonderbrekers (RCBO's) met geïntegreerde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: algemene regels

IEC 61009-1: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 61009-1: 2012 / A1: 2014

IEC 61009-1: 2010 / A1: 2012 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61009-1: 2012 / A2: 2014

IEC 61009-1: 2010 / A2: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 61009-1: 2012 / A11: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61009-2-1: 1994

Reststroomcircuitonderbrekers (RCBO's) met geïntegreerde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-1: Functionele toepasbaarheid van algemene regels op RCBO onafhankelijk van lijnspanning

IEC 61009-2-1: 1991

2016/08/07

 

EN 61009-2-1: 1994 / A11: 1998

2016/08/07

 

EN 61009-2-1: 1994 / A11

 

CENELEC

EN 61010-1: 2010

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 61

IEC 61010-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-010: 2014

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-010: Specifieke eisen voor laboratoriumapparatuur voor verwarmingsmaterialen

IEC 61010-2-010: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-020: 2006

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-020: Specifieke eisen voor laboratoriumcentrifuges

IEC 61010-2-020: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-030: 2010

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-030: Specifieke eisen voor test- en meetcircuits

IEC 61010-

IEC 61010-2-030: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-032: 2012

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-032: Specifieke vereisten voor draagbare en draagbare stroomsensoren voor elektrisch testen en meten

IEC 61010-2-032: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-033: 2012

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meet-, controle- en laboratoriumgebruik - Deel 2-033: voor lokaal en professioneel gebruik, is het geschikt voor het meten van de handspanning en speciale vereisten voor andere meettoestellen, geschikt voor het meten van de netspanning.

IEC 61010-2-033: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-040: 2005

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-040: Speciale vereisten voor sterilisatoren en endoscopesondes voor de behandeling van medische apparatuur

IEC 61010-2-040: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-051: 2015

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-051: Specifieke eisen voor laboratoriumapparatuur voor mengen en mengen

IEC 61010-2-051: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-061: 2003

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-061: Bijzondere eisen voor thermische atomisatie en ionisatie en laboratoriumatomaire spectrometers

IEC 61010-2-061: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-201: 2013

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 2-201: Specifieke eisen voor besturingsapparatuur

IEC 61010-2-201: 2013

2016/08/07

 

EN 61010-2-201: 2013 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 61010-031: 2015

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Deel 031: Veiligheidseisen voor in de hand gehouden sondes voor elektrische metingen en testen

IEC 61010-031: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61028: 1993

Elektrische meetinstrumenten - XY-recorders

IEC 61028: 1991

2016/08/07

 

EN 61028: 1993 / A2: 1997

IEC 61028: 1991 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 61034-1: 2005

Meting van de rookdichtheid van gebrande kabels onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 1: Testapparatuur

IEC 61034-1: 2005

2016/08/07

 

EN 61034-1: 2005 / A1: 2014

IEC 61034-1: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61034-2: 2005

Meting van de rookdichtheid van gebrande kabels onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2: Testprocedure en vereisten

IEC 61034-2: 2005

2016/08/07

 

EN 61034-2: 2005 / A1: 2013

IEC 61034-2: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61048: 2006

Extra lampen - Condensators voor gebruik in buisvormige fluorescentielampen en andere ontladingslampcircuits - Algemene en veiligheidseisen

IEC 61048: 2006

2016/08/07

 

EN 61048: 2006 / A1: 2016

IEC 61048: 2006 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61050: 1992

Transformatoren voor buisvormige ontladingslampen met een nullastuitgangsspanning hoger dan 1 kV (vaak neontransformatoren genoemd) - Algemene en veiligheidseisen

IEC 61050: 1991 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61050: 1992 / A1: 1995

IEC 61050: 1991 / A1: 1994 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-1: 2002

Schakelaars voor apparaten - Deel 1: algemene vereisten

IEC 61058-1: 2000 (gewijzigd) + A1: 2001

2016/08/07

 

EN 61058-1: 2002 / A2: 2008

IEC 61058-1: 2000 / A2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-2-1: 2011

Schakelaars voor apparaten - Deel 2-1: speciale vereisten voor kabelschakelaars

IEC 61058-2-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-2-4: 2005

Schakelaars voor apparaten - Deel 2-4: speciale vereisten voor onafhankelijk gemonteerde schakelaars

IEC 61058-2-4: 1995 + A1: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-2-5: 2011

Schakelaars voor apparaten - Deel 2-5: speciale vereisten voor variabele selectors

IEC 61058-2-5: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61071: 2007

Condensatoren voor vermogenselektronica

IEC 61071: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61095: 2009

Elektromechanische magneetschakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden

IEC 61095: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61131-2: 2007

Programmeerbare controllers - Deel 2: Apparatuurvereisten en tests

IEC 61131-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61138: 2007

Kabels voor draagbare aarding en kortsluituitrusting

IEC 61138: 2007 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 61140: 2002

Bescherming tegen elektrische schokken - Veel voorkomende aspecten voor installatie en apparatuur

IEC 61140: 2001

2016/08/07

 

EN 61140: 2002 / A1: 2006

IEC 61140: 2001 / A1: 2004 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 61143-1: 1994

Elektrische meettoestellen - Xt-recorders - Deel 1: Definities en vereisten

IEC 61143-1: 1992

2016/08/07

 

EN 61143-1: 1994 / A1: 1997

IEC 61143-1: 1992 / A1: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 61143-2: 1994

Elektrische meettoestellen - Xt-recorders - Deel 2: Aanbevolen aanvullende testmethoden

IEC 61143-2: 1992

2016/08/07

CENELEC

EN 61184: 2008

Bajonet lampen

IEC

IEC 61184: 2008

2016/08/07

 

EN 61184: 2008 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61187: 1994

Elektrische en elektronische meetinstrumenten - Documentatie

IEC 61187: 1993 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61187: 1994 / AC: 1995

 

CENELEC

EN 61195: 1999

Fluorescentielampen met dubbele dop - veiligheidskenmerken

IEC 61195: 1999

2016/08/07

 

EN 61195: 1999 / A1: 2013

IEC 61195: 1999 / A1: 2012

 

 

EN 61195: 1999 / A2: 2015

IEC 61195: 1999 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61199: 2011

Fluorescentielampen met één dop - veiligheidskenmerken

IEC 61199: 2011

2016/08/07

 

EN 61199: 2011 / A1: 2013

IEC 61199: 2011 / A1: 2012

 

 

EN 61199: 2011 / A2: 2015

IEC 61199: 2011 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61204: 1995

Laagspanningsvoedingsapparaten, DC-uitgang - Prestatiekenmerken

IEC 61204: 1993 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 61204-7: 2006

Laagspanningsvoedingen, DC-uitgang - Deel 7: Veiligheidseisen

IEC 61204-7: 2006

2016/08/07

 

EN 61204-7: 2006 / A11: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61210: 2010

Aansluitapparaten - Aansluitingen met rechte snelheid voor elektrische koperen geleiders - Veiligheidseisen

IEC 61210: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 61242: 1997

Elektrische accessoires - kabelhaspels voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden

IEC 61242: 1995 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61242: 1997 / A1: 2008

IEC 61242: 1995 / A1: 2008

 

 

EN 61242: 1997 / A2: 2016

IEC 61242: 1995 / A2: 2015

2016/08/07

 

EN 61242: 1997 / A1: 2008 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61243-3: 2014

Live-modus - Spanningsdetectoren - Deel 3: Bipolair laagspanningstype

IEC 61243-3: 2014

2016/08/07

 

EN 61243-3: 2014 / AC: 2015

 

 

EN 61243-3: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61270-1: 1996

Condensatoren voor magnetrons - Deel 1: Algemeen

IEC 61270-1: 1996

2016/08/07

CENELEC

EN 61293: 1994

Markering van elektrische apparatuur met nominale waarden voor de elektrische voeding - Veiligheidseisen

IEC 61293: 1994

2016/08/07

CENELEC

EN 61310-1: 2008

Veiligheid van machines - Indicatie, markering en bediening - Deel 1: Vereisten voor visuele, akoestische en tactiele signalen

IEC 61310-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61310-2: 2008

Machineveiligheid - Markering, markering en bediening - Deel 2: Vereisten voor markering

IEC 61310-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61310-3: 2008

Veiligheid van machines - Indicatie, markering en bediening - Deel 3: Vereisten voor de positie en werking van de actuators

IEC 61310-3: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61316: 1999

Industriële kabelhaspels

IEC 61316: 1999

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-1: 2015

Lampbesturingssysteem - Deel 1: algemene en veiligheidseisen

IEC 61347-1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-2: 2012

Lichtbesturingen - Deel 2-2: Bijzondere eisen voor elektronische cascadeconverters geleverd door dc of ac voor gloeilampen

IEC 61347-2-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-3: 2011

Lampbedieningsuitrusting - Deel 2-3: Speciale vereisten voor elektronische voorschakelapparatuur geleverd door ac en / of dc voor fluorescentielampen

IEC 6134

IEC 61347-2-3: 2011

2016/08/07

 

EN 61347-2-3: 2011 / AC: 2011

 

CENELEC

EN 61347-2-7: 2012

Lampbesturingssysteem - Deel 2-7: Speciale vereisten voor de elektronische controller geleverd met batterij voor noodverlichting (onafhankelijk)

IEC 61347-2-7: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-8: 2001

Lichtbesturingen - Deel 2-8: Speciale vereisten voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen

IEC 61347-2-8: 2000

2016/08/07

 

EN 61347-2-8: 2001 / A1: 2006

2-8: 2000 / A1: 2006

2016/08/07

 

EN 61347-2-8: 2001 / AC: 2003

 

 

EN 61347-2-8: 2001 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-9: 2013

Lichtbesturingen - Deel 2-9: Bijzondere eisen voor elektromagnetische regeling voor ontladingslampen (met uitzondering van fluorescentielampen)

IEC 61347-2-9: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-10: 2001

Lampbesturingssysteem - Deel 2-10: Bijzondere eisen voor elektronische omvormers en omvormers voor hoogfrequent bedrijf van ontladingslampen (neonbuizen) met koude startbuizen

IEC 61347-2-10: 2000

2016/08/07

 

EN 61347-2-10: 2001 / A1: 2009

IEC 61347-2-10: 2000 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 61347-2-10: 2001 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-11: 2001

Lampbesturingsapparaat - Deel 2-11: speciale vereisten voor verschillende elektronische circuits die worden gebruikt in armaturen

IEC 61347-2-11: 2001

2016/08/07

 

EN 61347-2-11: 2001 / AC: 2002

 

 

EN 61347-2-11: 2001 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-12: 2005

Lichtbesturingen - Deel 2-12: Speciale vereisten voor dc of ac aangedreven EVSA's voor ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen)

IEC 61347-2-12: 2005

2016/08/07

 

EN 61347-2-12: 2005 / A1: 2010

IEC 61347-2-12: 2005 / A1: 2010

2016/08/07

 

EN 61347-2-12: 2005 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-13: 2014

Lampbesturingssysteem - Deel 2-13: speciale vereisten voor elektronische regeling met gelijkstroom- of wisselstroomvoeding voor LED-modules

IEC 61347-2-13: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61386-1: 2008

Kabelsystemen voor kabelbeheer - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 61386-1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 61386-21: 2004

Kabelsystemen voor kabelbeheer - Deel 21: Speciale vereisten - Rigide leidingsystemen

IEC 61386-21: 2002

2016/08/07

 

EN 61386-21: 2004 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 61386-21: 2004 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 61386-22: 2004

Leidingsystemen voor kabelbeheer - Deel 22: Speciale vereisten - Flexibele leidingsystemen

IEC 61386-22: 2002

2016/08/07

 

EN 61386-22: 2004 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 61386-22: 2004 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 61386-23: 2004

Kabelsystemen voor kabelbeheer - Deel 23: Speciale vereisten - Flexibele leidingsystemen

IEC 61386-23: 2002

2016/08/07

 

EN 61386-23: 2004 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 61386-23: 2004 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 61386-24: 2010

Kabelsystemen voor kabelbeheer - Deel 24: Speciale vereisten - Begraven leidingsystemen

IEC 61386-24: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 61386-25: 2011

Leidingsystemen voor kabelbeheer - Deel 25: Speciale vereisten - Leidingsystemen

IEC 61386-25: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-1: 2011

Laagspanningsschakelaars en bedieningsapparatuur - Deel 1: algemene regels

IEC 61439-1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-2: 2011

Laagspanningsschakel- en regelapparatuur - Deel 2: Stroomschakelaars en besturingseenheden

IEC 61439-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-3: 2012

Laagspanningsschakelaars en besturingsapparaten - Deel 3: Distributiepanelen (DBO) bedoeld voor normale werking

IEC 61439-3: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-4: 2013

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 4: Speciale vereisten voor installatie op bouwwerven (ACS)

IEC 61439-4: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-5: 2015

Laagspanningsschakelaars en bedieningselementen - Deel 5: installatie voor stroomverdeling in openbare netwerken

IEC 61439-5: 2014

2016/08/07

 

EN 61439-5: 2015 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61439-6: 2012

Laagspanningsschakelapparatuur en besturingsapparatuur - Deel 6: railkokersystemen (busbanen)

IEC 61439-6: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61534-1: 2011

Powertrack-systemen - Deel 1: algemene vereisten

IEC 61

IEC 61534-1: 2011

2016/08/07

 

EN 61534-1: 2011 / A1: 2014

IEC 61534-1: 2011 / A1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61534-21: 2014

Powertrack-systemen - Deel 21: speciale vereisten voor krachtoverbrengingssystemen die zijn ontworpen voor wand- en plafondmontage

IEC 61534-21: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61534-22: 2014

Powertrack-systemen - Deel 22: speciale vereisten voor powertrack-systemen die zijn ontworpen voor montage op het oppervlak of op de bodem

IEC 61534-22: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61535: 2009

Montagekoppelingen ontworpen voor permanente verbinding in vaste installaties

IEC 61535: 2009 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 61535: 2009 / A1: 2013

IEC 61535: 2009 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61537: 2007

Kabelbeheer - Kabelgootsystemen en kabelladdersystemen

IEC 61537: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 61549: 2003

Verschillende lampen

IEC 61549: 2003

2016/08/07

 

EN 61549: 2003 / A1: 2005

IEC 61549: 2003 / A1: 2005

 

 

EN 61549: 2003 / A2: 2010

IEC 61549: 2003 / A2: 2010

 

 

EN 61549: 2003 / A3: 2012

IEC 61549: 2003 / A3: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-1: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 61557-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-2: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 2: isolatieweerstand

IEC 61557-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-3: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelsystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 3: Lusimpedantie

IEC 61557-3: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-4: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelsystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Uitrusting voor testen, meten of bewaken van beschermingsmaatregelen - Deel 4: Weerstand en equipotentiaalverbinding van de aardverbinding

IEC 61557-4: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-5: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermingsmaatregelen - Deel 5: aardingsweerstand

IEC 61557-5: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-6: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 6: Efficiëntie van reststroomapparaten (RCD) in TT, TN en IT-systemen

IEC 61557-6: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-7: 2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 7: Fasevolgorde

IEC 61557-7: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-10: 2013

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 10: Gecombineerde meettoestellen voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen

IEC 61557-10: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-11: 2009

1 000 V Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen van AC en 1 tot 500 Vdc - testapparatuur, meting of bewaking van beschermende maatregelen - Deel 11: TT, TN lekstroommonitors Efficiëntie (RCMS) type A en type B en IT-systemen

IEC 61557-11: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-12: 2008

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 12: Prestatiemetende en bewakingsinrichtingen (PMD)

IEC 61557-12: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-13: 2011

1 000 V Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen van AC en 1 tot 500 Vdc - testapparatuur, meting of bewaking van beschermingsmaatregelen - Deel 13: Huidige verdeling van klemmen en sensoren voor hand- en handelektrodistributiesystemen voor het meten van lekstromen

IEC 61557-13: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-14: 2013

Elektrische veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen tot 1 000 V ac en 1 500 V dc - Apparatuur voor het testen, meten of bewaken van beschermende maatregelen - Deel 14: Apparatuur voor het testen van de veiligheid van elektrische machines van machines

IEC 61557-14: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-1: 2005

Veiligheid van energietransformatoren, voedingen, reactoren en soortgelijke producten - Deel 1: Algemene eisen en tests

IEC 61558-1: 2005

2016/08/07

 

EN 61558-1: 2005 / A1: 2009

IEC 61558-1: 2005 / A1: 2009

2016/08/07

 

EN 61558-1: 2005 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 61558-2-1: 2007

Veiligheid van energietransformatoren, voedingen, reactoren en soortgelijke producten - Deel 2-1: Bijzondere eisen en tests voor het scheiden van transformatoren en voedingen, inclusief ontkoppeltransformatoren voor algemene toepassingen

IEC 61558-2-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-2: 2007

Veiligheid van energietransformatoren, voedingen, reactoren en soortgelijke producten - Deel 2-2: Specifieke eisen en tests voor voedingen, inclusief besturings transformatoren en besturings transformatoren

IEC 61558-2-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-3: 2010

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-3: Specifieke eisen en tests voor ontstekingstransformatoren voor gas- en oliebranders

IEC 61558-2-3: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-4: 2009

1 100 V - Deelveiligheid van transformator, reactor, voedingseenheden en soortgelijke producten voor voedingsspanningen tot 2-4: speciale vereisten en tests voor de isolatie van transformatoren en voedingseenheden die isolatoren bevatten

IEC 61558-2-4: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-5: 2010

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingen en combinaties daarvan - Deel 2-5: Specifieke eisen en tests voor voedingen voor scheerapparaten, transformatoren, scheerapparaten en scheerapparaat

IEC 61558-2-5: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-6: 2009

1 100 V - Onderdeel Beveiliging van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en soortgelijke producten voor voedingsspanningen tot 2-6: Specifieke eisen en tests voor veiligheidsscheidingstransformatoren en voedingseenheden met veiligheidsgeïsoleerde transformatoren

IEC 61558-2-6: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-7: 2007

Veiligheid van transformatoren, voedingen, reactoren en soortgelijke producten - Deel 2-7: Specifieke eisen en tests voor transformatoren en voedingen voor speelgoed

IEC 61558-2-7: 2007 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-8: 2010

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-8: Specifieke eisen en tests voor transformator en voedingen voor bellen en bellen

IEC 61558-2-8: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-9: 2011

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-9: Bijzondere eisen en tests voor transformator en voedingen voor klasse III zaklampen voor wolfraamgloeilamp

IEC 61558-2-9: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-12: 2011

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-12: Specifieke eisen en tests voor constante spanningstransformatoren en voedingseenheden voor constante spanning

IEC 61558-2-12: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-13: 2009

1 100 V - Deelveiligheid van transformator, reactor, voedingseenheden en soortgelijke producten voor voedingsspanningen tot 2-13: Specifieke vereisten en tests voor voedingseenheden, waaronder automatische transformatoren en automatische transformatoren

IEC 61558-2-13: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-14: 2013

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-14: Specifieke eisen en tests voor variabele transformatoren en voedingseenheden met variabele transformatoren

IEC 61558-2-14: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-15: 2012

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-15: Bijzondere eisen en tests voor de isolatie van transformatoren voor de levering van medische voorzieningen

IEC 61558-2-15: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-16: 2009

1 100 V - Deelveiligheid van transformator, reactor, voedingseenheden en soortgelijke producten voor voedingsspanningen tot 2-16: Specifieke eisen en tests voor geschakelde voedingen en transformatoren voor schakelende voedingseenheden

IEC 61558-2-16: 2009

2016/08/07

 

EN 61558-2-16: 2009 / A1: 2013

IEC 61558-2-16: 2009 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-20: 2011

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-20: Specifieke eisen en tests voor kleine reactoren

IEC 61558-2-20: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-23: 2010

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-23: Specifieke eisen en tests voor transformator- en voedingseenheden voor bouwplaatsen

IEC 61558-2-23: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-26: 2013

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties daarvan - Deel 2-26: Specifieke eisen en tests voor transformator en voedingseenheden voor energie en andere doeleinden

IEC 61558-2-26: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61643-11: 2012

Laagspanning overspanningsbeveiligingen - Deel 11: Overspanningsbeveiligingen aangesloten op laagspanningssystemen - Vereisten en testmethoden

IEC 61643-11: 2011 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 61643-21: 2001

Overspanningsbeveiligingsapparatuur met laag voltage - Deel 21: Overspanningsbeveiligingsapparatuur aangesloten op telecommunicatie- en signaleringsnetwerken - Prestatie-eisen en testmethoden

IEC 616

IEC 61643-21: 2000

2016/08/07

 

EN 61643-21: 2001 / A1: 2009

IEC 61643-21: 2000 / A1: 2008 (gewijzigd)

 

 

EN 61643-21: 2001 / A2: 2013

IEC 61643-21: 2000 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61730-1: 2007

Kwalificatie van de fotovoltaïsche module (PV) -module - Deel 1: Bouwvereisten

IEC 61730-1: 2004 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61730-1: 2007 / A1: 2012

IEC 61730-1: 2004 / A1: 2011

 

 

EN 61730-1: 2007 / A2: 2013

IEC 61730-1: 2004 / A2: 2013

 

 

EN 61730-1: 2007 / A11: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61730-2: 2007

Kwalificatie voor veiligheid van fotovoltaïsche modules (PV) - Deel 2: Vereisten voor testen

IEC 61730-2: 2004 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 61730-2: 2007 / A1: 2012

IEC 61730-2: 2004 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61770: 2009

Elektrisch gereedschap aangesloten op de watertoevoer - vermijding van de achterbank en uitvallen van slangconstructies

IEC 61770: 2008

2016/08/07

 

EN 61770: 2009 / AC: 2011

 

CENELEC

EN 61800-5-1: 2007

Instelbare snelle elektrische energiesystemen - Deel 5-1: Veiligheidseisen - Elektriciteit, warmte en energie

IEC 61800-5-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61812-1: 2011

Tijdrelais voor industrieel en residentieel gebruik - Deel 1: Vereisten en tests

IEC 61812-1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-1: 2011

Laadsysteem voor elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 61851-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-21: 2002

Laadsysteem voor elektrische voertuigen - Deel 21: vereisten voor elektrische voertuigen voor geleideraansluitingen op een AC / DC-bron

IEC 61851-21: 2001

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-22: 2002

Laadsysteem voor elektrische voertuigen - Deel 22: laadstation voor elektrische voertuigen van AC

IEC 61851-22: 2001

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-23: 2014

Laadsysteem voor elektrische voertuigen - Deel 23: oplaadstation voor elektrische voertuigen van DC

IEC 61851-23: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-24: 2014

Laadsysteem voor elektrische voertuigen - Deel 24: Digitale communicatie tussen een DC EV laadstation en een elektrisch voertuig voor het regelen van DC-lading

IEC 61851-24: 2014

2016/08/07

 

EN 61851-24: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61869-1: 2009

Instrumenttransformatoren - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 61869-1: 2007 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 61869-2: 2012

Instrumenttransformatoren - Deel 2: Aanvullende eisen voor stroomtransformatoren

IEC 61869-2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61869-3: 2011

Instrumenttransformatoren - Deel 3: Aanvullende eisen voor inductieve spanningstransformatoren

IEC 61869-3: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61869-4: 2014

Instrumenttransformatoren - Deel 4: Aanvullende eisen voor gecombineerde transformatoren

IEC 61869-4: 2013

2016/08/07

 

EN 61869-4: 2014 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 61869-5: 2011

Instrumenttransformatoren - Deel 5: Aanvullende eisen voor condensatorspanningstransformatoren

IEC 61869-5: 2011

2016/08/07

 

EN 61869-5: 2011 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61914: 2016

Kabelklemmen voor elektrische installaties

IEC 61914: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61921: 2003

Vermogenscondensatoren - Laagspanningsvermogensfactorcorrectiebanken

IEC 61921: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61995-1: 2008

Inrichtingen voor de aansluiting van huishoudelijke en soortgelijke armaturen - Deel 1: Algemene eisen

IEC 61995-1: 2005 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 61995-2: 2009

Inrichtingen voor het aansluiten van huishoudelijke en soortgelijke armaturen - Deel 2: standaardpagina's voor DCL

IEC 61995-2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 62020: 1998

Elektrische accessoires - Reststroommonitoren (RCM's) voor thuis en vergelijkbaar gebruik

IEC 62020: 1998

2016/08/07

 

EN 62020: 1998 / A1: 2005

IEC 62020: 1998 / A1: 2003 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-1: 2007

Laagspanningsschakelaars en besturing - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 1: algemene regels

IEC 62026-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-2: 2013

Laagspanningsschakelaars en controllers - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 2: Actuator sensorinterface (AS-i)

IEC 62026-2: 2008 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-3: 2015

Laagspanningsschakelaars en besturing - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 3: DeviceNet

IEC 62026-3: 2014

IEC 62026-3:2014 / COR1:2015

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-7: 2013

Laagspanningsschakelaars en controllers - Controller-device interfaces (CDI's) - Deel 7: CompoNet

IEC 62026-7: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62031: 2008

LED-modules voor algemene verlichting - Veiligheidsvoorzieningen

IEC 62031: 2008

2016/08/07

 

EN 62031: 2008 / A1: 2013

IEC 62031: 2008 / A1: 2012

 

 

EN 62031: 2008 / A2: 2015

IEC 62031: 2008 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62035: 2014

Ontladingslampen (met uitzondering van fluorescentielampen) - Veiligheidsvoorzieningen

IEC 62035: 2014 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62040-1: 2008

Uninterruptible power systems (UPS) - Deel 1: algemene en veiligheidseisen voor UPS

IEC 62

IEC 62040-1: 2008

2016/08/07

 

EN 62040-1: 2008 / A1: 2013

IEC 62040-1: 2008 / A1: 2013

2016/08/07

 

EN 62040-1: 2008 / AC: 2009

 

CENELEC

EN 62080: 2009

Audiosignaleringsapparatuur voor thuisgebruik en soortgelijke doeleinden

IEC 62080: 2001 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 62094-1: 2003

Indicatielampjes voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen

IEC 62094-1: 2002

2016/08/07

 

EN 62094-1: 2003 / A11: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 62109-1: 2010

Veiligheid van stroomomvormers voor gebruik in fotovoltaïsche energiesystemen - Deel 1: algemene vereisten

IEC 62109-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 62109-2: 2011

Veiligheid van stroomomzetters voor gebruik in fotovoltaïsche energiesystemen - Deel 2: Speciale vereisten voor omvormers

IEC 62109-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62135-1: 2015

Weerstandlasapparatuur - Deel 1: Veiligheidseisen voor ontwerp, fabricage en installatie

IEC 62135-1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 62196-1: 2014

Stekkers, contactdozen, voertuigbussen en voertuigingangen - Geleidend opladen van elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene vereisten

IEC 62196-1: 2014 (vervangen)

2016/08/07

CENELEC

EN 62196-2: 2012

Stekkers, contactdozen, voertuigcontactdozen en voertuiginlaten - Geleidend opladen van elektrische voertuigen - Deel 2: Dimensionale compatibiliteit en uitwisselbaarheidseisen voor wisselstroompen en contactpijptoebehoren

IEC 62196-2: 2011

2016/08/07

 

EN 62196-2: 2012 / A11: 2013

2016/08/07

 

EN 62196-2: 2012 / A12: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62196-3: 2014

Stekkers, contactdozen, voertuigaansluitingen en voertuigingangen - Geleidend opladen van elektrische voertuigen - Deel 3: Dimensionale compatibiliteit en uitwisselbaarheidseisen voor gelijkstroom- en AC / DC-aansluitingen van pins en contactpijpserver

IEC 62196-3: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62208: 2011

Lege behuizingen voor laagspanningsschakelaars en bedieningspanelen - Algemene vereisten

IEC 62208: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62233: 2008

Meetmethoden voor elektromagnetische velden van huishoudelijke apparaten en soortgelijke apparaten voor blootstelling van mensen

IEC 62233: 2005 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 62233: 2008 / AC: 2008

 

CENELEC

EN 62253: 2011

Fotovoltaïsche pompsystemen - ontwerpcompetentie en prestatiemetingen

IEC 62253: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62275: 2015

Kabelbeheersystemen - verbindingen voor elektrische installaties

IEC 62275: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62282-3-100: 2012

Brandstofceltechnologieën - Deel 3-100: Stationaire brandstofcel-voedingssystemen - Veiligheid

IEC 62282-3-100: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 62282-3-300: 2012

Brandstofceltechnologieën - Deel 3-300: Stationaire brandstofcel-energiesystemen - Installatie

IEC 62282-3-300: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 62282-5-1: 2012

Brandstofceltechnologieën - Deel 5-1: Draagbare brandstofcelstroomsystemen - Veiligheid

IEC 62282-5-1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 62310-1: 2005

Statische overdrachtssystemen (STS) - Deel 1: algemene en veiligheidseisen

IEC 62310-1: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 62311: 2008

Beoordeling van elektronische en elektrische apparatuur voor beperkingen van menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz)

IEC 62311: 2007 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62368-1: 2014

Apparatuur voor audio- / video-, informatie- en communicatietechnologie - Deel 1: Veiligheidseisen (IEC 62368-1: 2014, bewerkt)

IEC 62368-1: 2014 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 62395-1: 2013

Elektrische weerstand spoor verwarmingssystemen voor industriële en commerciële toepassingen - Deel 1: Algemene en testvereisten

IEC 62395-1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 62423: 2012

Niet-geïntegreerde type F en type B aardlekschakelaars met interne overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 62423: 2009 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62444: 2013

Wartels voor elektrische installaties

IEC 62444: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62471: 2008

Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen

IEC 62471: 2006 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62477-1: 2012

Veiligheidseisen voor elektrische elektronische convertersystemen en apparatuur - Deel 1: Algemeen

IEC 62477-1: 2012

2016/08/07

 

EN 62477-1: 2012 / A11: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62479: 2010

Evaluatie van de conformiteit van elektronische en elektrische apparatuur met laag vermogen met de basisbeperkingen voor blootstelling aan elektromagnetische velden (10 MHz tot 300 GHz)

IEC 62479: 2010 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62493: 2010

Evaluatie van verlichtingsapparatuur met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden

IEC 62493: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 62532: 2011

TL-inductielampen - Veiligheidsvoorzieningen

IEC 62532: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62549: 2011

Gelede en flexibele systemen voor kabelgeleiding

IEC 62549: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62560: 2012

LED-lampen met eigen ballast voor algemene verlichtingsdiensten met spanning> 50 V - Veiligheidsvoorzieningen

IEC 62560: 2011 (gewijzigd)

2016/08/07

 

EN 62560: 2012 / A1: 2015

IEC 62560: 2011 / A1: 2015 (vervangen)

2016/08/07

 

EN 62560: 2012 / A1: 2015 / AC: 2015

 

 

EN 62560: 2012 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 62606: 2013

Algemene vereisten voor apparaten voor detectie van boogfouten

IEC

IEC 62606: 2013 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62626-1: 2014

Laagspanningsschakelapparatuur en besturingsapparatuur gesloten - Deel 1: Gesloten circuitscheiders buiten het bereik van IEC 60947-3, voor isolatie tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

IEC 62626-1: 2014

2016/08/07

CENELEC

HD 62640: 2015

Reststroomapparaten voor overstroombeveiliging of overstroombeveiliging voor stopcontacten voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 62640: 2011 (gewijzigd)

2016/08/07

CENELEC

EN 62776: 2015

LED-lampen met dubbele kap, ontworpen om lineaire fluorescentielampen te versterken - Veiligheidsvoorzieningen

IEC 62776: 2014

IEC 62776: 2014 / COR1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 62868: 2015

Organic light emitting diode (OLED) panelen voor algemene verlichting - Veiligheidseisen

IEC 62868: 2014

2016/08/07