Migratietest

Migratietest

Onze migratietest voor voedingsmiddelencontactmaterialen omvat algemene en specifieke migratietests op voedselverpakkingen, keukengerei en voedselverwerkingsmachines
Op het gebied van materialen die met levensmiddelen in contact komen, zijn voor veel stoffen migratielimieten vastgesteld op basis van de toxicologische risicobeoordeling van deze stoffen. Deze limieten zijn opgenomen in de voorschriften voor voedselcontacten om de blootstelling aan deze stoffen te beheersen om onze gezondheid te beschermen.
Migratie is de overdracht van chemicaliën van materialen die met levensmiddelen in contact komen met voedsel. Er zijn twee soorten migratielimieten gespecificeerd in EU-verordening 10 / 2011 voor kunststoffen.
Algemene migratie
De algemene overgangslimiet (OML) is van toepassing op de som van alle stoffen die van voedselcontactmateriaal kunnen overgaan naar voedsel (of voedselstimulans). De algemene migratielimiet is een maat voor de ineffectiviteit van het materiaal.
Specifieke migratie
Een specifieke overgangslimiet (SML) wordt toegepast op een onafhankelijke stof en is gebaseerd op toxicologische studies. Analytische technieken worden gebruikt om de aanwezigheid van deze stoffen in voedsel (en voedselsimulaties) te identificeren.
Om naleving van migratielimieten aan te tonen, werden voedselsimulaties vastgesteld om migratiesimulaties uit te voeren. Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen bij het verifiëren van de naleving van overgangsgrenzen, moeten tests worden uitgevoerd onder standaard testomstandigheden, inclusief de testomgeving (voedselsimulatie), die de slechtst mogelijke omstandigheden van testtijd, temperatuur en kunststofmateriaal of -artikel weergeeft.
(EU) Nee 10 / 2011 d biedt afzonderlijke regels voor testomstandigheden voor OML- en SML-tests.
De analytische en technische beschrijving van de overgangstests is uiteengezet in de volgende EN-normen:
• Sommige EN1186-normen beschrijven de testprocedure voor algemene migratietests.
• Een deel van de EN13130-normen definiëren de algemene testprocedure voor specifieke migratietests, inclusief analytische metingen van ongeveer 26-stoffen.
Opgemerkt moet worden dat de regels die zijn vastgelegd in EU-verordening 10 / 2011 in de plaats komen van de regels die zijn uiteengezet in de EN-normen die in 2002 zijn gepubliceerd.
Migratietests zijn over het algemeen vereist om aan te tonen dat een materiaal met contact met levensmiddelen voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

  • Productspecificaties van alle verpakkingsmaterialen moeten beschikbaar zijn
  • Alle verpakkingsmaterialen moeten conform zijn met de voedselkwaliteit van het product (volgens de wetgeving)
  • Migratietests moeten beschikbaar zijn voor verpakkingsmaterialen. Dit kan meer zijn dan een specifieke test voor contaminatie en interactie met het verpakte product (migratietest), met simulatiemiddelen of, in speciale gevallen (bijvoorbeeld als het verpakkingsmateriaal is gewijzigd).
  • De effecten van verpakkingsmaterialen op producten moeten worden getest. Testen omvatten de effecten van verpakkingsmaterialen op de smaak, geur, conservering en andere factoren van het product.

Regels voor immigratietesten voor materialen die in contact komen met plastic voedsel zijn duidelijk vastgelegd in de EU 10 / 2011-verordening van de Commissie.
Voor veel andere materialen, zoals de doorvoer van papier en karton, metalen, rubbers of drukinkten door substraten, zijn de regels voor migratietests vastgelegd in nationale voorschriften of industriële richtlijnen.
EUROLAB kan de industrie ondersteunen bij het opzetten van een kosteneffectief migratie testprogramma voor artikelen en materialen die in contact komen met veel voedingsmiddelen. EUROLAB heeft een breed scala aan analytische technieken voor analyse op zeer laag niveau, zoals gaschromatografie, vloeistofchromatografie, massaspectrometrie, elementanalyse en meer. Als er geen specifieke methode is, kunnen experts van Intertek een analytische methode ontwikkelen.
Neem contact met ons op om uw specifieke behoeften en verwachtingen te bespreken met onze experts op het gebied van Food Contact Materials.