Moleculaire biologie-analyse

Moleculaire biologie-analyse

Tegenwoordig veroorzaken ziekteverwekkende micro-organismen afkomstig van voedingsmiddelen meer ziekten, sterfgevallen en economische verliezen dan voorheen. Om deze reden is er in de voedingsmiddelenindustrie behoefte aan test- en analysemethoden die snellere en nauwkeurigere resultaten opleveren dan de gebruikelijke methoden voor voedselveiligheid. Moleculair-biologische methoden worden ontwikkeld en gebruikt in de voedselmicrobiologie dankzij de ontwikkelingen op moleculair gebied in de afgelopen jaren. Het gebruik van deze methoden is een noodzaak geworden om de menselijke gezondheid te beschermen en om gevoeliger te zijn voor milieuomstandigheden.

De meest gebruikte methode voor moleculair biologische analyse is de op DNA gebaseerde polymerasekettingreactiemethode (PCR). Deze methode is een zeer gevoelige methode die wordt gebruikt bij microbiologische analyse van voedingsmiddelen. De methode van de polymerasekettingreactie (PCR) werd voor het eerst toegepast in 1985 en was baanbrekend in onderzoek. Met deze analysemethode De hoeveelheid genetische veranderingen in voedingsmiddelen wordt bepaald. De basis van deze methode is de amplificatie van nucleïnezuren onder geschikte omstandigheden. Bij de PCR-techniek is het mogelijk om met een zeer kleine hoeveelheid DNA te werken. Deze techniek zorgt voor grote snelheid en precisie bij laboratoriumwerk.

Tegenwoordig hebben genotypische methoden meer de voorkeur voor de identificatie van micro-organismen. Het veranderen van de genetische eigenschappen van planten is het proces van het veranderen van het DNA van de plant, bijvoorbeeld door het overdragen van een speciaal gen van een micro-organisme. Zo krijgt de plant de gewenste eigenschappen. Bij de productie van sojabonen wordt bijvoorbeeld genoverdracht uitgevoerd om het gemakkelijker te maken om onkruid te bestrijden zonder de normale ontwikkeling van deze plant te beïnvloeden. Normaal gesproken worden deze genoverdrachten naar planten niet alleen gedaan door de gewenste eigenschap over te dragen, maar ook door een bepaalde genketen over te dragen. Moleculair biologische analyses laten zien of de plant genetische veranderingen heeft ondergaan.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van de accreditatie-instantie verkregen in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025-norm, voert het moleculaire biologische analyses uit in het kader van voedselanalyses in overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen.