Toxicologie Testlaboratorium

Toxicologietest

Toxicologische tests, ook wel toxiciteitstests of veiligheidsbeoordelingen genoemd, worden uitgevoerd om het niveau te bepalen waarop een stof levende of niet-levende organismen kan schaden. Dat wil zeggen, toxicologische tests worden uitgevoerd om te bepalen of een product giftig is en vormt een risico voor de gezondheid van de consument.

Toxicologie is een wetenschap die zich bezighoudt met verschillende vergiften en hun effecten en behandelingsmethoden. Hoewel toxicologische screening erg belangrijk is bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zijn toxicologische tests belangrijk om de negatieve effecten van voedingsmiddelen en verschillende gebruiksartikelen op de menselijke gezondheid te bepalen. Het kennen van de toxische effecten van chemicaliën, voedingsmiddelen en geneesmiddelen die in verschillende sectoren worden gebruikt, is tegenwoordig van groot belang geworden.

Over het algemeen worden toxische stoffen ingedeeld op basis van hun chemische structuur, werkingswijze of productgroepen. Mensen ontvangen giftige stoffen via geconsumeerd voedsel, ingeademde lucht, gebruikt water, drugsmisbruik, voedseladditieven, pesticiden, plantengifstoffen en cosmetica.

Toxicologische tests zijn daarom erg belangrijk. Veel farmaceutische en agrochemische producten moeten op maat worden gemaakt en op veiligheid worden beoordeeld voordat ze aan consumenten worden gepresenteerd. Toxicologische tests worden vaak uitgevoerd om de mogelijke schadelijke effecten van deze producten op mensen, dieren en dieren in het wild te identificeren en te voorspellen. Voortplantingstoxiciteit, ontwikkelingstoxiciteit, dermale toxiciteit, genotoxiciteit, carcinogeniteit, neurotoxiciteit en immunotoxiciteitstests worden voor verschillende doeleinden uitgevoerd. Daarnaast worden verschillende in vitro toxiciteitstestmethoden gebruikt om de toxiciteitssystemen die specifiek zijn voor een cel of een orgaan te begrijpen.

Toxicologie-testlaboratoria voeren anderzijds studies uit ter ondersteuning van ecologische duurzaamheid. Geavanceerde laboratoria ontwikkelen betrouwbare en gevoelige technieken om de effecten van verontreinigende stoffen te testen en met milieu-toxicologische tests worden de potentiële effecten van verbindingen die vrijkomen in de natuurlijke omgeving geïdentificeerd en de verspreiding van schadelijke toxines voorkomen. Toxicologische testlaboratoria ondersteunen regelmatig bedrijven in een breed scala van geavanceerde sectoren, waaronder olie en gas, pulp en papier, mijnbouw en petrochemicaliën.

Milieu-toxicologische testactiviteiten omvatten over het algemeen de bepaling van toxiciteitsniveaus in bodems en vloeistoffen in overeenstemming met de relevante specificaties en geldende wettelijke voorschriften, bepaling van acute toxiciteit van afvalwater en afvalvloeistoffen, bepaling van chronische milieutoxicologie van afvalstoffen op verschillende waterorganismen en milieutoxicologische screening.

Kortom, toxicologie is chemische stoffen die schadelijk of giftig zijn voor levende wezens. In wezen worden mensen en dieren op verschillende manieren blootgesteld aan zowel natuurlijk voorkomende als synthetische chemicaliën. Toxicologische tests worden uitgevoerd om de effecten van zowel beperkte blootstelling (acute toxiciteit) als langdurige blootstelling (chronische toxiciteit) aan een toxische stof te meten.

Er zijn talloze binnenlandse en buitenlandse normen in aanmerking genomen in toxicologie testlaboratoria. Hier zijn er een paar:

  • TS 6020 EN ISO 7346 Waterkwaliteit - Bepaling van de onmiddellijke dodelijke toxiciteit van stoffen op zoetwatervis
  • TS EN ISO 22030 Bodemkwaliteit - Biologische methoden - Chronische toxiciteit bij hoge planten
  • TS EN ISO 20963 Bodemkwaliteit - Effecten van verontreinigende stoffen op insectlarven - Bepaling van acute toxiciteit
  • TS EN ISO 10993 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen
  • TSE CEN / TR 16998 Omgevingslucht - Rapport over nitro en oxy-PAK's - Oorsprong, toxiciteit, concentraties en meetmethoden

Ons bedrijf levert ook toxicologische testlaboratoriumdiensten in het kader van andere testdiensten. Dankzij deze diensten kunnen ondernemingen op een veilige, snelle en ononderbroken manier efficiëntere, hoogwaardige en hoogwaardige producten produceren.

De toxicologische testlaboratoriumdiensten die worden aangeboden in het kader van andere testdiensten zijn slechts een van de diensten die onze organisatie in dit verband biedt. Veel andere testdiensten zijn ook beschikbaar.