Acute systemische toxiciteitstests

Acute systemische toxiciteitstests

Acute systemische toxiciteitstests worden gebruikt om de toxiciteit van chemicaliën, geneesmiddelen en andere stoffen van verschillende soorten blootstelling te beoordelen. Deze tests worden gebruikt om te bepalen of beschermende verpakking, waarschuwingslabels, geleiders voor het vrijgeven van media nodig zijn en of er beschermende uitrusting vereist is.

Internationale initiatieven om in vitro cytotoxiciteitstestmethoden te gebruiken om het gebruik van dieren in de acute toxiciteitstest te verminderen, werden geëvalueerd in de International In Vitro Methods Assessment Workshop over acute systemische toxiciteit in oktober 2000. Na deze workshop heeft ICCVAM een verdere evaluatie van het gebruik in vitro aanbevolen. Cytotoxiciteitsgegevens voor het schatten van de initiële doses voor onderzoek naar acute orale systemische toxiciteit bij knaagdieren.

Om te helpen bij de goedkeuring en implementatie van deze aanpak, heeft EUROLAB richtlijnen opgesteld voor het gebruik van document als gegevensschatting met de ondersteuning van workshopdeelnemers die beginnen met doses voor in vivo acute toxiciteit.

EUROLAB heeft gesuggereerd dat recente validatiestudies gericht moeten zijn op twee standaard basistoxiciteitstests met menselijke en knaagdiercelsystemen.

 Om in vitro schattingen van acute orale systemische toxiciteit te verbeteren, heeft ICCVAM ook aanbevolen dat langetermijnonderzoek zich concentreert op de ontwikkeling van in vitro testmethoden:

 ⦁ Biokinetiek

 Abol metabolisme

 ⦁ Orgaan-specifieke toxiciteit

EUROLAB en het European Centre for Validation of Alternative Methods (nu bekend als EURL ECVAM) hebben een internationale multilaboratoriumvalidatiestudie ontworpen om het nut te evalueren van twee voorgestelde in vitro basale cytotoxiciteitstests om de initiële doses voor acute orale systemische toxiciteitstests te schatten.

Alternatieve methoden voor acute toxiciteit bij inademing

NICEATM en PETA International Science Consortium (PISC) presenteerden een reeks webinars over alternatieve benaderingen van acute inhalatie-vergiftiging voor wereldwijd geregelde en niet-gereglementeerde gegevensvereisten van maart tot september 2016. Webinar-servers:

Beoordeel de toepasselijke wettelijke richtlijnen om het risico op toxiciteit bij inademing te beoordelen.

Er zijn alternatieve benaderingen beschreven om stoffen te identificeren die bij inademing acute systemische toxiciteit kunnen veroorzaken.

Er zijn acute toxiciteitsmechanismen geïdentificeerd, die significante gebeurtenissen in nadelige uitkomstroutes voor acute toxiciteit bij inademing kunnen veroorzaken. Na de Webinar-serie bespraken deskundigen van de industrie, overheid, academische wereld en niet-gouvernementele organisaties hun ervaringen met alternatieve benaderingen van acute respiratoire toxiciteitstests bij NIH op 2016 in september en bespraken ze hoe strategieën die door regelgevende instanties zijn aangenomen, kunnen worden ontwikkeld. Subgroepen van de vergadering zijn gemaakt om specifieke acties aan te pakken; Deze groepen vergaderen waar nodig om de voortgang naar implementatie te behouden.

 Een samenvatting van de webinars-serie en workshop: Clippinger AJ, et al. Alternatieve benaderingen van acute respiratoire toxiciteitstests om te voldoen aan mondiale regelgevings- en niet-regelgevings- gegevensvereisten.

In Vitro-teststrategieën voor het evalueren van de toxiciteit van nanomaterialen in inhalatie

NICEATM werkt samen met PISC, EPA en branchewetenschappers om een ​​werkgroep te ondersteunen die zich richt op inhalatietoxiciteit. In 2014 heeft NICEATM een verzoek ingediend om informatie over apparaten en / of technologieën die momenteel worden gebruikt om mogelijke gevaren voor inademing te identificeren (79 FR 35176, 19 June 2014).

Vervolgens kwam de werkgroep in 2015 bijeen om de eigenschappen te definiëren voor de ontwikkeling en evaluatie van een in vitro systeem om de toxiciteit van meerwandige koolstofnanobuisjes bij inademing te beoordelen. De werkgroep stelde vast dat het voorgestelde in vitro systeem verschillende longcellen zou moeten omvatten die samen gekweekt zijn aan het lucht-vloeistof grensvlak en dat rekening gehouden moet worden met relevante menselijke dosimetrie en veranderingen in de levenscyclus van nanomaterialen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.