Dieptetests uitharden

Dieptetests uitharden

Lichtgevende diode-verlichtingseenheden (LED LCU's) zijn populairder geworden in routinematige dentale restauratieve behandelingen dan halogeen LCU's. Het doel van deze studie was om de effecten van twee conventionele halogeen (Hilux Plus en VIP) en twee LED (Elipar FreeLight 2 en Smart Lite) lichtuithardende eenheden te vergelijken op de uithardingsdiepte en microhardheid van verschillende esthetische restauratiematerialen.

Materialen en methoden: één compomer (Dyract Extra), één harsgemodificeerd glasionomeer (Vitremer), één verpakbaar composiet (Sculpt It), één ormocer (Admira), één hybride composiet (Tetric Ceram), twee micro-hybride composieten microhardheid (Dyract Extra) Miris en Clearfil Photo Posterior) en een nanofil-composiet (Filtek Supreme) werden bepaald met behulp van een graveerwerkwijze en een hardheidsmeter. Een totaal van 320-monsters werden bereid met behulp van acht verschillende materialen (n = 10-monsters voor elke subgroep). De scrapingtest is gebaseerd op ISO 4049: 2000. Vicker's microhardheidstest werd uitgevoerd met behulp van een hardheidstester (Zwick 3212). Gegevens werden geanalyseerd met behulp van one-way variantieanalyse (ANOVA), Bonferroni en Kolmogorov-Smirnov-tests.

Resultaten: De beste microhardheidswaarden werden verkregen met LED-lichtdroogeenheden en Tetric EvoCeram en Filtek Supreme bereikten de hoogste hardheidswaarden. Nanofil-composiet, Filtek Supreme, toonde de beste uithardingsdiepte in alle geteste verlichtingssystemen. LED's bleken meer succesvol te zijn dan halogeeneenheden in termen van zowel diepte als microhardheid.

Het gebruik van lichtgeactiveerde harscomposieten in de herstellende tandheelkunde is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Er zijn een aantal fotopolymerisatietechnieken die voor- en nadelen hebben met betrekking tot de eigenschappen van de laatste restauratie en de langetermijnstatus van de herstelde tanden. Ontoereikende polymerisatie is in verband gebracht met verlies van biocompatibiliteit, verkleuring, verlies van retentie, breuk, overmatige slijtage en herstelzachtheid. Veel met zichtbaar licht geactiveerde composietharsen maken gebruik van diketon-fotoinitiatoren zoals kamferchinon. De relatie tussen de spectrale verdeling van de outputs van de lichtuithardende bronnen en de maximale absorptie van de fotoinitiator zal naar verwachting een effect hebben op de fysische eigenschappen van de uitgeharde composiet.

Sommige tandheelkundige composieten zijn bovendien niet geschikt voor de lichtuithardingsdiode (LED) -hardingstechnologie. De spectra van LED-lichtdroogeenheden (LCU's) verschillen van die van halogeeneenheden. De foto-initiatorsystemen van sommige composieten moeten worden aangepast volgens de spectra van deze nieuwe lichtbronnen.

Halogeen LCU's worden momenteel het meest gebruikt voor het uitharden van dentale composieten, maar deze technologie heeft enkele nadelen. Halogeenlampen hebben een beperkte levensduur en na verloop van tijd gaan de lampen, reflectoren en filters achteruit door hoge bedrijfstemperaturen, waardoor de uithardingsefficiëntie afneemt. Om deze tekortkomingen te ondervangen, is LED-technologie voorgesteld voor het gebruik van lichtuithardende dentale materialen. [5], [6], [7] De spectrale uitvoer van de blauwe LED's is op geschikte wijze gereduceerd in het absorptiespectrum van de foto-initiator van camporinon (400-500 nm) en daarom is er geen filter vereist bij het gebruik van LED-LCU's. Bovendien hebben de LED-LCU's een verwachte levensduur van enkele duizenden uren zonder significante verslechtering van de lichtstroom. [8] De LED-eenheden produceren minimale warmte en hebben daarom geen koelventilatoren nodig met bijbehorend lawaai en stroomverbruik. De efficiëntie van het omzetten van elektrische energie naar bruikbare uithardingsenergie is hoger dan bij conventionele halogeenlampen voor blauwe LED's (respectievelijk 14 en procent 1). Bij halogeenlampen wordt het percentage 70 van het ingangsvermogen omgezet in warmte, alleen het percentage 10 resulteert in zichtbaar licht. Er is meer verlies van dit zichtbare licht door het gebruik van snijfilters. Als gevolg hiervan vertegenwoordigt de uitvoer van blauw licht slechts 1 procent van de totale energie-invoer.

U kunt bij ons terecht voor alle informatie en technische ondersteuning met betrekking tot Curing Depth Tests.