Ademhalingsbescherming en chirurgische gezichtsmaskertest

MASKER TEST

Er wordt een ademhalingsbeschermingsprogramma geïmplementeerd om werknemers te beschermen tegen het inademen van lucht die verontreinigd is met schadelijke dampen, nevels, gassen, sigaretten, sprays, dampen of besmettelijke materialen. Het primaire doel is om overdracht via de lucht te voorkomen door:

  • Eliminatie van het gevaar
  • Vervanging van minder giftige stoffen
  • Gebruik van aanvaardbare technische maatregelen zoals omhullingen, beperking van de werking en ventilatie
  • Controles creëren die de manier waarop werk wordt gedaan veranderen door middel van beveiligingsbeleid, zakelijke praktijken en taakplanning

Wanneer de bovenstaande opties niet mogelijk zijn om verontreinigingen in de lucht op de werkplek te beheersen, moeten geschikte ademhalingstoestellen beschikbaar zijn voor werknemers. Maskers beschermen de drager door verontreinigende deeltjes uit de lucht te verwijderen (stofmaskers) of luchtzuiverende maskers met patronen/blikjes die chemicaliën en gassen filteren. Elke werknemer moet een ademhalingsapparaat ter beschikking worden gesteld wanneer dergelijke uitrusting vereist is om de gezondheid van die werknemer te beschermen. De werkgever zal ademhalingstoestellen ter beschikking stellen die geschikt en geschikt zijn voor het beoogde doel. Voor de selectie van geschikte adembescherming kunnen arbeidshygiënisten advies geven over chemicaliën op de werkplek, terwijl Infection Control advies kan geven over het juiste masker voor infectieziekten.

Beveiligingscriteria

  • CH 15-017 Ademhalingsbescherming
  • CH 15-014 Zorgen over luchtkwaliteit
  • CH 15-055 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • verantwoording

Onze belangrijkste testnormen

TS EN 138

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Frisse luchtmaskers gebruikt voor volgelaatsmasker, halfgelaatsmasker of mondmasker - Specificaties, testen en markeringen

TS EN 405

Ademhalingsbeschermingsmiddelen-Filter halfgelaatsmaskers met beschermventiel tegen gassen of gassen en deeltjes-Specificaties, testen, markeren

TS EN 12083

Ademhalingstoestellen - Slangademhalingstechnieken (niet op het masker gemonteerde filters) - Stoffilters, gasfilters en combinatiefilters - Specificaties, tests en markering

TS EN 136

Ademhalingsbeschermingsmiddelen-Volgelaatsmaskers-Specificaties, tests, markering

TS EN 140

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfgelaatsmaskers en kwartgelaatsmaskers - Specificaties, experimenten, markering

TS EN 402

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Autonoom, op vraag werkend, open circuit ademhalingstoestel met perslucht, met volgelaatsmasker of mondstuk - Voor ontsnapping - Eisen, tests, markeringen

TSEN 12942/A1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Bekrachtigde filterapparaten met volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of kwartgelaatsmaskers - Specificaties, testen en markeren

TS EN 14435

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Autonoom ademluchttoestel met open circuit met halfgelaatsmasker dat alleen is ontworpen voor gebruik met positieve druk - Vereisten, tests, markeringen

TS EN 14593-1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Inline-ademhalingstoestel met ademautomaat, perslucht - Deel 1: Toestel met volgelaatsmasker - Eisen, tests, markering

TS EN 14593-2

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Inline-ademhalingsapparaat met ademautomaat, perslucht - Deel 2: Apparaten met halfgelaatsmasker met positieve druk - Eisen, tests, markeringen

TS EN 402

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Autonoom ademluchttoestel met open circuit voor ontsnapping, met gelaatsscherm en mondstuk - Testen en markeren van specificaties

TS EN 14683

Chirurgische maskers - Kenmerken en testmethoden

TS EN 14529

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Autonoom ademluchttoestel met open circuit en halfgelaatsmasker, ontworpen met een ademautomaat met positieve druk, alleen voor ontsnappingsdoeleinden - Vereisten, tests, markeringen

TSEN 12942/A2

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Bekrachtigde filterapparaten met volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of kwartgelaatsmaskers - Specificaties, testen en markeren

TS EN 405 + A1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Gefilterde halfgelaatsmaskers met beschermventiel tegen gassen of gassen en deeltjes - Specificaties, testen en markeringen

TS EN 149 + A1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfgelaatsmaskers met filters voor bescherming tegen deeltjes - Specificaties, tests en markeringen

TSEN 12942/A2

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Bekrachtigde filterapparaten met volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of kwartgelaatsmaskers - Specificaties, testen en markeren

TS EN 1827 + A1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfgelaatsmaskers zonder uitademventiel en verwijderbaar filter voor bescherming tegen gassen en deeltjes of alleen deeltjes - Specificaties, testen, markeringen

TS EN ISO 17510-2

Slaapapneu-ademhalingstherapie - Deel 2: maskers en toepassingsaccessoires

TS EN 1827 + A1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfgelaatsmaskers met verwijderbare filters zonder uitademventiel voor bescherming tegen gassen of gassen en deeltjes of alleen deeltjes - Specificaties, testen, markeringen

TS EN 136 / AC

Ademhalingsbeschermingsmiddelen-Volgelaatsmaskers-Specificaties, tests, markering

TS EN 136/T1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Volgelaatsmaskers - Specificaties, tests, markering

TS EN 12083 / AC

Ademhalingstoestellen - Slangademhalingstechnieken (niet op het masker gemonteerde filters) - Stoffilters, gasfilters en combinatiefilters - Specificaties, tests en markering

TS EN 14683

Medische gezichtsmaskers - Eisen en testmethoden

Alle leden van ons team hebben het door de branche erkende examen en de praktische beoordeling voor de Face Fit Test afgelegd en zijn geslaagd en zijn geaccrediteerd door het UAF-accreditatiebureau. Ons team werkt nauw samen met Human Health om best practices te promoten en het bewustzijn van Face Fit Testing te vergroten. Ons team omvat ook beoordelaars van het EUROLAB-programma.

We hebben een van de grootste geaccrediteerde laboratoria in Turkije, met meer dan 20 jaar ervaring in het testen van maskers, waaronder de door de UAF geaccrediteerde Face Fit Tester voor Turkije en Europa.

Wat te testen

Alle dragers van nauwsluitende gelaatsmaskers, zoals ademhalingsmaskers of ademhalingsmaskers met perslucht, hebben een fittest nodig.

Waarom zou u hoogwaardige ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten dragen, waarbij de geboden bescherming in gevaar komt als het masker de drager niet goed past?

De face-fit-test is een eenvoudige test die controleert of het masker van een persoon past bij de vorm en grootte van het gezicht.

 

Bij correct gebruik moet RPE (ademhalingsbeschermingsmiddelen) de drager beschermen tegen gevaren in de lucht (deeltjes, stof, gassen, enz.). Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 50% van de gebruikte gezichtsbeschermingsmaskers niet het standaard beschermingsniveau bieden aan de gebruiker. De grootste reden is dat het gewoon niet past!

Hoewel mensen er in alle soorten en maten zijn, is het onwaarschijnlijk dat een bepaald type of maat RPE-gelaatsstuk voor iedereen past. De pasvormtest helpt ervoor te zorgen dat het geselecteerde masker geschikt is voor de drager.

We zijn moreel verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig thuiskomen en tijdens hun werk niet worden blootgesteld aan gevaren in de lucht.

Juridisch gezien is de geschiktheidstest een vereiste voor de controle van gevaarlijke stoffen voor de gezondheid, de lood op het werk-verordening en de controle van asbestverordening. Deze voorschriften stellen dat PBM "geschikt" moeten zijn voor hun doel - in welk geval ze de gebruiker moeten beschermen tegen gevaren in de lucht.

Alle dragers van nauwsluitende of nauwsluitende gezichtsmaskers hebben een facefit-test nodig voor elk masker dat ze dragen. Al het volgende wordt gedefinieerd als 'nauwe gehechtheid': volgelaatsmaskers (inclusief overdruk), maskers met ontsnappingskit, maskers met aangedreven ademhaling, herbruikbare halfgelaatsmaskers en wegwerpbare halfgelaatsmaskers.

Er zijn twee soorten tests in de face fit-test, kwalitatief en kwantitatief. Zie onze andere factsheets voor meer informatie over welke maskers volgens welke methoden kunnen worden getest en wat deze tests inhouden.

Idealiter zou de pasvormtest moeten worden uitgevoerd tijdens de maskerselectiefase, zodat werkgevers ervoor kunnen zorgen dat de juiste maskermodellen en -maten kunnen worden gekocht. Het testen van de pasvorm van het gezicht moet ook regelmatig worden uitgevoerd (meestal elke één, twee of drie jaar, afhankelijk van het risico) of als de gebruiker moet afvallen of aankomen, aanzienlijk tandheelkundig werk moet ondergaan of littekens, moedervlekken of andere gelaatstrekken moet krijgen. maskerpakking ontmoet gezicht.

We bieden kwantitatieve en kwalitatieve testen aan

We voeren twee soorten tests voor de pasvorm van het gezicht uit, kwalitatief en kwantitatief, beide stemmen overeen met de gezichtsvorm van het individu met een bijpassend masker om een ​​goede afsluiting te garanderen.

Kwalitatieve toets

Het wordt alleen gebruikt voor wegwerp- en halfgelaatsmaskers.

Het individu draagt ​​een kap over het hoofd en de schouders en de tester spuit een bittere oplossing op de kap.

De gebruiker voert een reeks oefeningen uit, zoals het heen en weer draaien van het hoofd.

Als de persoon de oplossing kan proeven, is er een breuk in de verzegeling van het masker.

Kwantitatieve test

Gebruikt voor alle nauwsluitende maskers, inclusief volgelaatsmaskers.

Het masker is bevestigd aan een deeltjestelmachine (een Portacount).

De machine detecteert of deeltjes in de lucht door een breuk in de verzegeling in het masker zijn gegaan.

Aan het einde van de test geeft de machine een 'pass' of 'fail'.