Steriliteitstests

Steriliteitstests

Wanneer we naar de term sterilisatie verwijzen, kan deze worden gedefinieerd als de actieve reiniging van levende organismen en alle micro-organismen waarin enige substantie of objecten aanwezig zijn. Theoretisch kunnen we zeggen dat er een duidelijke en absolute betekenis is. In het jaar 1995 is de term 'Sterilisatie door de Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) değiştiril vervangen door de definitie van de verwijdering van media van micro-organismen tot een niveau van zekerheid. Na deze introductiewijziging kan de sterilisatie-gebeurtenis in de praktijk worden gemeten en geregeld. In het sterilisatieproces worden sommige micro-organismen altijd geïnactiveerd. Dienovereenkomstig wordt het aantal levensvatbare bacteriën in een log-reductietijd d de tijd genoemd. Hoe langer de duur van de procedure, des te meer levensvatbare micro-organismen zullen toenemen. Aangezien de verwarmingsgebeurtenis niet voor onbepaalde tijd kan worden voortgezet, is het noodzakelijk om de waarschijnlijkheid van niet-sterilisatie tot een normaal niveau te verminderen. Het is niet het feit dat het aantal levende micro-organismen wordt teruggebracht tot een miljoenste van de levende micro-organismen in die mate dat het niveau van sterilisatieborging wordt gehandhaafd, en dat sterilisatie de waarschijnlijkheid blijft dat sterilisatie niet in slechts één van de miljoen processen kan worden bereikt.

In het geval van sterilisatie moet een effectieve methode worden gebruikt, gaande van het laagste niveau van een product tot het vermogen om steriliteitszekerheid te bieden. Dit wordt alleen bereikt door het gebruik van een effectieve sterilisatiemethode, die in staat is om steriliteitszekerheid te bieden. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat alle fasen vanaf het begin van het werk tot het laatste moment onder controle zijn in elk sterilisatieproces. In deze fase bestaat het proces uit het nemen van alle stappen die nodig zijn voor het nemen van de instrumenten uit de gebruiksgebieden, voorreiniging en decontaminatie, telfunctie, wassen, verpakken, transporteren naar het sterilisatiegebied, wassen, verpakken, steriliseren, de steriele positie handhaven tot de plaats en tijd van gebruik. is de algemene naam. Inspectie van de structuren die in elke fase worden gemaakt en regelmatige registratie op een continue manier binnen de reikwijdte van de in deze fasen gedefinieerde regels is een sine qua non in de sterilisatieproeven.

Tijdens het sterilisatieproces moet de reinigingsgebeurtenis in elke fase worden gebruikt. Als er sprake is van warmte of gedesinfecteerd gebruik, moet het apparaat en het te desinfecteren oppervlak vóór deze stappen worden geborsteld en gewassen met afwasmiddel en warm water en uit de buurt van organische materialen worden gehouden.

U kunt met ons laboratorium EUROLAB werken voor steriliteitstests.