Verlichtingsmeting

Verlichtingsmeting

Verlichting is een van de belangrijkste factoren bij het bieden van een veilige werkomgeving, het zonder problemen uitvoeren van visuele werken en het verkrijgen van een geschikt gezichtsveld. Tegelijkertijd is het een prioriteit voor alle werkplekken om ervoor te zorgen dat de werkomgeving helder genoeg is om de arbeidsveiligheid te verbeteren en om bepaalde gevaren op de werkplek zichtbaar te maken.

Adequate verlichting van de werkomgeving is niet alleen belangrijk om een ​​visuele impact te creëren, maar ook om werknemers zich beter en moreel beter te laten voelen. Adequate verlichting heeft ook een biologisch en psychologisch effect op werknemers. Bovendien heeft het een aanzienlijke invloed op de bedrijfsproductiviteit van de onderneming. Op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk heeft verlichting een grote invloed op de kwaliteit van het werk, op een snelle en nauwkeurige manier, op het verminderen van de foutenpercentages en op het voorkomen van arbeidsongevallen.

Als algemene benadering is het noodzakelijk om zoveel mogelijk van daglicht te profiteren en verlichting in de werkomgeving te bieden. Als dit niet kan worden bereikt, moet een kunstmatig verlichtingssysteem dat voldoet aan de lichtcriteria worden geïnstalleerd in de werkomgeving. In veel gevallen worden daglicht en kunstmatige verlichtingssystemen samen gebruikt.

Verlichtingsintensiteit, luminescentie, reflectieverhouding, factoren zoals directe en indirecte verlichting, verblinding, kleurtemperatuur van licht en kleurreflectie worden afzonderlijk geëvalueerd.

De intensiteit van de verlichting en de distributie in de werkomgeving hebben een grote invloed op het vermogen van werknemers om visuele taken snel, veilig en comfortabel uit te voeren. Hoe hoger de intensiteit, hoe gedetailleerder de details van het werk. Hoge helderheid verhoogt de concentratie en motivatie van werknemers en verhoogt de prestaties van werknemers door 50. Het aantal arbeidsongevallen neemt af naarmate de medewerker minder fouten maakt. Volgens statistieken vond het merendeel van de arbeidsongevallen plaats op werkplekken met minder lichtintensiteit dan 200 luxe.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, TS EN ISO / IEC 17025-normen in overeenstemming met de accreditatie-instantie, op basis van de analyse van omgevingslichtmetingen.