Werkomgeving Geluidsmeting

Werkomgeving Geluidsmeting

Lawaai is geluid dat ongewenst en ongemakkelijk is om te horen. Het normale gehoorbereik voor gezonde en jonge mensen is gemiddeld 20 Hertz tot 20 Hertz. Het menselijk oor is gevoeliger voor middenfrequenties tussen 500 en 4 Hertz. Dit bereik is een normale spraakfrequentie. Lawaai in verschillende werkomgevingen wordt gedefinieerd als geluiden die psychologische en fysiologische effecten hebben op werknemers en een negatieve invloed hebben op de werkefficiëntie.

De geluidsintensiteit hangt af van de grootte van de druk die door de geluidsgolven wordt gecreëerd (of de amplitude van de geluidsgolven). Deze amplitude wordt gemeten als een drukstoot en wordt gedefinieerd in decibel. 0 decibel is de gehoorlimiet. Een stille tuin is 20 decibel. Het geluid van fluisterend spreken is 40 decibel. 70 decibel is normaal spraakgeluid. Het geluid van een grasmaaier is 100 decibel. Het geluid van een steenbreker of elektrische zaag is 110 decibel. Het hardste pijnlijke geluid is 140 decibel.

Te hard geluid kan tijdelijke doofheid veroorzaken. Permanente doofheid kan ook optreden als dit geluid langdurig wordt belicht. Overdadig geluid kan in sommige gevallen het trommelvlies doorboren.

Het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid heeft de Verordening betreffende de bescherming van werknemers tegen ruisgerelateerde risico's in 2013 gepubliceerd, waarin de minimumvereisten zijn vastgelegd voor de bescherming van werknemers tegen gezondheids- en veiligheidsrisico's die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai.

Daarnaast zijn er ook normen gepubliceerd door binnen- en buitenlandse organisaties. Bijvoorbeeld TS 2607 ISO 1999, TS EN ISO 9612, TS EN ISO 11201, Zoals de normen TS EN ISO 11202 en TS EN ISO 11204.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Gebaseerd op de accreditatie-instantie verkregen volgens TS EN ISO / IEC 17025-norm, geluidsmetingen in de werkomgeving.