Analyse van gezondheid en veiligheid op het werk

Analyse van gezondheid en veiligheid op het werk

Alle bedrijven moeten hun werknemers beschermen en hen een goede werkomgeving bieden tegen de gevaren en gezondheidsrisico's die tijdens het werk kunnen ontstaan. Onderzoek naar gezondheid en veiligheid op het werk vereist dit. Arbeidsveiligheid is het geheel van onderzoeken die gericht zijn op het elimineren van allerlei gevaren en risico's voordat een ongeval plaatsvindt, en niet na een ongeval.

Het doel van gezondheid en veiligheid op het werk kan als volgt worden samengevat:

  • Werknemers een gezonde en veilige werkomgeving bieden
  • Werknemers beschermen tegen de negatieve effecten van de werkomgeving
  • Preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • Het creëren van harmonie tussen het geleverde werk en de medewerkers
  • Elimineren of minimaliseren van potentiële risico's op de werkplek
  • Proberen materiële en morele schade te voorkomen die kan ontstaan ​​als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • Verhogen van de efficiëntie van het bedrijf

Ons land staat op de eerste plaats van de Europese landen en op de derde plaats in de wereld wat betreft dodelijke arbeidsongevallen. Dit is een uiterst negatief beeld.

De belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen zijn knijpen, verpletteren, zinken, snijden, crashen, vallen en ongevallen veroorzaakt door machines.

Volgens de statistieken gebeuren de meeste arbeidsongevallen tijdens de eerste uren van de dag. De leeftijdsgroep met het hoogste aantal beroepsziekten ligt tussen de 40 en 44 jaar. Bijna 88 procent van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door gevaarlijk gedrag, 10 procent door gevaarlijke situaties en 2 procent door onvermijdelijke redenen.

In het kader van arbometingen worden tal van metingen, testen, analyses en evaluaties uitgevoerd door test- en inspectieorganisaties. De belangrijkste gemeten onderwerpen zijn: omgevingsluchtmeting, omgevingsgasmeting, VOS-meting, fijnstofmeting, geluidsmeting, trillingsmeting, verlichtingsmeting, meting van zware metalen, meting van elektromagnetische velden en meting van thermisch comfort.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van de accreditatie-instantie verkregen in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025-norm, voert zij analyses van de gezondheid en veiligheid op het werk uit in het kader van milieuanalyses.