Thermische comfortmeting

Thermische comfortmeting

Volgens de huidige regelgeving moeten de temperatuur en de luchtvochtigheid in gesloten werkplekken in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van het uitgevoerde werk en moeten de thermische comfortvoorwaarden zodanig zijn dat de fysieke en psychologische omstandigheden van de werknemers hen niet storen en verstoren. De omgevingstemperatuur op de werkplek moet in overeenstemming zijn met de manier waarop het werkt en met de stroom die de werknemers besteden. Afhankelijk van de aard van het werk, moeten werkgevers maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen te warm of te koud, als het nodig is om continu te werken in zeer warme of zeer koude omgevingen en deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd.

Factoren die thermisch comfort bepalen zijn: luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroomsnelheid en stralingswarmte. Stralingswarmte is de warmte die wordt uitgestraald door straling van warmtebronnen. Het thermisch comfort van de werkomgeving beïnvloedt de temperatuur van het menselijk lichaam positief of negatief.

Factoren die van invloed zijn op thermisch comfort zijn:

  • Temperatuur, vochtigheid en luchtdebiet van de werkplek
  • Licht, middelmatig of zwaar werk en de status van werknemerskleding
  • Geslacht, leeftijd en dieet van de werknemer
  • Algemene fysieke en gezondheidsstatus van de werknemer

Onder normale bedrijfsomstandigheden worden metingen uitgevoerd volgens de volgende norm: TS EN 27243 Hete omgevingen - Schatting van de warmtedruk op de werknemer volgens de WBGT-index (natte-kamerboltemperatuur). Deze norm specificeert een methode die eenvoudig kan worden toegepast op de werkplek, waarbij de hittestress waaraan werknemers worden blootgesteld in een warme omgeving, wordt geëvalueerd en snel wordt gedetecteerd.

Thermisch comfort op de werkplek houdt rechtstreeks verband met de gezondheid en efficiëntie van de werknemers en wordt daarom vandaag nog belangrijker. Thermisch comfort, kort gezegd, betekent de aanpassing van de omgevingslucht aan de menselijke schepping, geest en sociale structuur, dat wil zeggen aan de mens in termen van de lichaamsverdediging en aanpassingsmechanismen van de werknemers.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, TS EN ISO / IEC 17025-normen in overeenstemming met de accreditatie-instantie, op basis van de omgevingsanalyse van thermische comfortmetingen.