Zeewater analyse

Zeewater analyse

Volgens de wettelijke voorschriften zijn gezondheidsinstellingen verantwoordelijk voor de inspecties die moeten worden uitgevoerd om schade aan de menselijke gezondheid van de stranden te voorkomen. Strandwateren mogen niet worden bereikt door menselijk en dierlijk afval of stortplaatsenlekken. Een belangrijke bron van vervuiling van stranden en stranden is het mengen van afvalwater van industriële bedrijven met zeewater. Vervuiling van stranden en stranden is de oorzaak van vele ziekten. Om deze reden zijn analyse van zeewater en beheersing van stranden en stranden van groot belang voor de gezondheid van de mens.

Stranden zijn stranden waar mensen kunnen zwemmen. Het feit dat deze plaatsen niet schoon zijn, is het grootste gezondheidsrisico. Als de massale toestroom van mensen naar deze plaatsen tijdens de vakantieperiodes wordt afgetrokken, ligt de omvang van het risico voor de hand. De belangrijkste factoren bij vervuiling van de zee zijn onvoldoende infrastructuur voor vervuiling en afvalverwerking in waterbronnen. Niet alleen de oevers van de zee, maar ook de meren, vijvers, dammen, rivieren en beekjes die als strand worden gebruikt, moeten regelmatig worden geïnspecteerd.

De zonnestralen vertonen een zekere mate van antibacterieel effect. Stranden en stranden worden echter voortdurend vervuild door oppervlaktewater en vuil water. Afvalwater dat ontsnapt uit de omliggende bedrijven en faciliteiten kan zich gemakkelijk verspreiden onder het strandzand. Strandzand is zeer effectief in het verspreiden van veel parasieten.

In de tussentijd voeren de aan het ministerie van volksgezondheid gelieerde instellingen studies uit om de kwaliteit van het zeewater aan de kusten van ons land te bewaken. In het kader van de studies die binnen dit kader zijn uitgevoerd, zijn veel wettelijke voorschriften in acht genomen, zoals de verordening waterverontreinigingscontrole, de verordening betreffende de zwemwaterkwaliteit, de circulatie van zwemwatercirculaire en het harmonisatie- en afstemmingsprogramma voor zwemwater in de Europese Unie. Geautoriseerde laboratoria houden zich aan deze voorschriften en normen die zijn gepubliceerd door lokale en buitenlandse organisaties.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van de accreditatie-instantie die is verkregen in overeenstemming met TS EN ISO / IEC 17025-norm voert het zeewateranalyse uit in het kader van wateranalyse in overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen.