Pool Water-analyse

Pool Water-analyse

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2011 een Regeling opgesteld over de gezondheidsbeginselen en -voorwaarden voor zwembaden Het doel van deze verordening is ervoor te zorgen dat de binnen- en buitenzwembaden die worden gebruikt om te zwemmen in overeenstemming zijn met de vereiste hygiënische omstandigheden. De verordening regelt ook de beginselen voor de bepaling, inspectie en controle van de kwaliteitsnormen van zwembadwater.

In de bijlagen van de genoemde verordening worden de chemische eigenschappen (bijlage 1), de fysische eigenschappen (bijlage 2) en de microbiologische eigenschappen (bijlage 3) van het vijverwater uiteengezet en de analyses die moeten worden uitgevoerd door de bedrijven die de zwembaden exploiteren, worden vermeld (bijlage 4).

De fysieke eigenschappen van het zwembadwater zijn gerelateerd aan de kleur, troebelheid en temperatuur van het water. Fysieke analyse is één keer per maand vereist.

Chemische analyses van vijverwater moeten ook minstens één keer per maand worden uitgevoerd en de boven- en ondergrenzen worden gegeven in de bijlage van de verordening voor de volgende chemicaliën: cyanuurzuur, biguanide, waterstofperoxide, ph-waarde, ammonium, nitriet, nitraat, koper, aluminium, totale alkaliteit (calciumcarbonaat), gebonden chloor, vrij chloor (afzonderlijk voor binnen- en buitenbaden) en vrij chloor.

Wat betreft de microbiologische analyse van het zwemwater. Deze analyser moet ook eens per maand worden uitgevoerd. Te verrichten metingen en grenswaarden zijn als bijlage bij de verordening gevoegd. In deze context worden totaal aantal kolonies, totale coliforme bacteriën, escherichia coli (bijvoorbeeld Coli) en pseudomonas aeruginosa gemeten in zwembadwater.

Voor recreatieve of sportieve doeleinden worden zwembaden door velen gebruikt en lopen ze altijd het risico de gezondheid van de mens te bedreigen als de vereiste controles niet op tijd worden uitgevoerd en de opgegeven standaardwaarden niet worden gerespecteerd.

Onze organisatie, UAF Van het Accreditatiebureau, Op basis van de accreditatie-instantie die het ontvangt in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025-standaard, voert het een poolwateranalyse uit in het kader van wateranalyse, in overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen.