Analiza fizico-chimică

Analiza fizico-chimică

Riscurile legate de apa potabilă sunt riscuri fizice, chimice și microbiologice. Riscurile fizice includ expunerea la căldură și radiații, riscurile chimice includ substanțe organice, minerale toxice și toxine, iar riscurile microbiologice includ bacterii, virusuri patogene și paraziți. Acestea sunt factori critici care afectează calitatea apei și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană. În special, riscurile microbiologice sunt cele mai riscante și dificil de îmbunătățit. Prin urmare, pentru a determina calitatea microbiologică a apei potabile, este necesar să se verifice apa la intervale frecvente.

Principalele analize fizice în apă sunt:

 • Determinarea culorii și a mirosului de apă
 • Determinarea gustului
 • Determinarea pH-ului
 • Determinarea conductivității electrice
 • Determinarea oxidabilității
 • Determinarea reziduului de evaporare

Principalele analize chimice din apă sunt următoarele:

 • Determinarea cantității de amoniu
 • Determinarea conținutului de nitriți
 • Determinarea conținutului de sulfați
 • Determinarea conținutului de fier
 • Determinarea conținutului de clor
 • Determinarea conținutului total de clor
 • Analiza bacteriologică

Proprietățile fizico-chimice ale apelor sunt diferite în ceea ce privește Institutul de Standarde Turce (TSE), țările Uniunii Europene, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), standardele americane (EPA) și standardele germane (DIN).

Arsenicul, cromul, cadmiul, mercurul și substanțele chimice de plumb care sunt riscante pentru sănătatea umană nu ar trebui incluse în conținutul de apă. În plus, substanțele cum ar fi nitrat, bariu, amoniu și clorură, precum și substanțe radioactive nu trebuie să depășească valorile limită. Acestea sunt toate substanțele chimice care dăunează sănătății umane. De asemenea, detectarea acestor substanțe chimice este o indicație că anumiți poluanți sunt amestecați în apă.

Duritatea apei este rezultatul prezenței ionilor precum calciu, fier, mangan și magneziu dizolvați în apă. Magnesum și ionii de calciu sunt mai frecvente în apele naturale. Prin urmare, suma acestor ioni este exprimată ca duritatea apei.

Organizația noastră, UAF De la Agenția de Acreditare, Pe baza autorității de acreditare pe care o primește în conformitate cu standardul TS EN ISO / IEC 17025, efectuează analize fizico-chimice în cadrul analizelor de apă, în conformitate cu nevoile întreprinderilor.