Thử nghiệm chống cháy M1 M2 M3 (NF P 4-92XX)

Thử nghiệm chống cháy M1 M2 M3 (NF P 4-92XX)

Kiểm tra tính dễ cháy là một phần quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm tiêu dùng đáng tin cậy. Những thử nghiệm này bao gồm các sản phẩm dệt may, quần áo đặc biệt, hàng không và vận chuyển, giường và vật liệu nội thất, và nhiều hơn nữa.

Tất cả các sản phẩm tiêu dùng phải đáp ứng các yêu cầu và quy định an toàn trước khi đưa ra thị trường, bao gồm các tiêu chí đốt, nhiệt và khói.

Các thử nghiệm chống cháy đo lường mức độ dễ dàng của vật liệu có thể bắt lửa, tốc độ cháy của chúng và cách chúng phản ứng khi chúng cháy. Vật liệu phải chịu các thử nghiệm dễ cháy dọc hoặc ngang tùy thuộc vào đặc tính kỹ thuật của chúng. Trong các thử nghiệm tính dễ cháy dọc, người ta quan sát thấy mẫu đã cháy trong bao lâu và liệu nó có nhỏ giọt các hạt cháy trong thời gian nó bị đốt cháy sau khi ngọn lửa đánh lửa được loại bỏ hay không. Mặt khác, trong các thử nghiệm tính dễ cháy ngang, người ta quan sát xem liệu vật liệu có tiếp tục cháy sau khi ngọn lửa được thực hiện hay không, sau đó tốc độ đốt cháy của mẫu được tính toán.

Thử nghiệm chống cháy của giường và đồ nội thất cũng là một phần quan trọng để đảm bảo an toàn cháy nổ cho người tiêu dùng. Trong các thử nghiệm chống cháy này, các phép đo như phát xạ nhiệt, phát xạ khói và độ mờ đục, phát thải khí cháy và tổng tổn thất khối lượng được thực hiện. Các thử nghiệm này đốt cháy giường và đồ nội thất để xác định cách sản phẩm sẽ phản ứng trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc hỏa hoạn có chủ ý, ví dụ như với một điếu thuốc đang cháy hoặc ngọn lửa lớn hơn.

Phương pháp thử nghiệm chống cháy được áp dụng trong các phòng thí nghiệm tiên tiến để đánh giá sản phẩm và vật liệu hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành. Các tiêu chuẩn chính được lấy làm cơ sở là các tiêu chuẩn của Pháp.

 • NF P92-501 An toàn chống cháy - Vật liệu xây dựng - Phản ứng với thử lửa - Vật liệu cứng hoặc vật liệu dẻo dày hơn 5 mm
 • NF P92-503 An toàn chống cháy - Vật liệu xây dựng - Phản ứng với thử lửa - Thử nghiệm đốt điện đối với vật liệu linh hoạt
 • NF P92-504 An toàn chống cháy - Vật liệu xây dựng - Phản ứng với các thử nghiệm lửa - Thử nghiệm giữ lửa và tốc độ lan truyền ngọn lửa
 • NF P92-505 An toàn chống cháy - Vật liệu xây dựng - Phản ứng với thử nghiệm lửa - Thử nghiệm nhỏ giọt đối với vật liệu nóng chảy nhiệt
 • NF P92-506 An toàn cháy nổ - Vật liệu xây dựng - Sàn
 • NF P92-507 An toàn cháy nổ - Tòa nhà - Thiết bị nội thất - Phân loại theo phản ứng cháy
 • NF P92-512 An toàn chống cháy - Tòa nhà - Phản ứng với các thử nghiệm lửa - Xác định cường độ của phản ứng cháy (phân loại vật liệu và thử nghiệm)

Các tiêu chuẩn của Pháp cũng đã giới thiệu một phân loại giữa M1 và M4. Theo đó,

 • M1 - Không bắt lửa
 • M2 - Tính dễ cháy thấp
 • M3 - Dễ cháy vừa phải
 • M4 - Dễ cháy

Nhiều quốc gia đã ban hành các quy định và tiêu chuẩn, đặc biệt là để đạt được mức độ chống cháy thấp nhất của vật liệu xây dựng. Nhà thiết kế phải tuân thủ các yêu cầu hướng dẫn này. Các quy định hỏa hoạn như vậy được các nước Liên minh châu Âu đánh giá cao.

Các quy định có tính đến các yêu cầu cơ bản sau đây về an toàn cháy nổ:

 • Lửa và lửa và khói phải được hạn chế
 • Khả năng chịu tải của kết cấu phải được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Việc truyền lửa sang các cấu trúc khác phải được hạn chế
 • Mọi người nên có thể rời khỏi tòa nhà trong trường hợp hỏa hoạn hoặc dễ dàng được giải cứu
 • Đội cứu hộ phải được bảo đảm

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thử nghiệm không bắt lửa trong phạm vi dịch vụ thử nghiệm khác. Nhờ các dịch vụ này, doanh nghiệp có thể sản xuất các sản phẩm hiệu quả hơn, hiệu suất cao và chất lượng một cách an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn.

Các dịch vụ thử nghiệm không bắt lửa được cung cấp trong phạm vi của các dịch vụ thử nghiệm khác chỉ là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi tổ chức của chúng tôi về mặt này. Nhiều dịch vụ thử nghiệm khác cũng có sẵn.