Belgelendirme

Uluslararası kuruluşlar tarafından birçok alanda yönetim sistemleri geliştirilmekte, ürün standartları oluşturulmakta, laboratuvar hizmetleri kapsamında ölçüm, test, analiz ve değerlendirme standartları yayınlanmakta, muayene, gözetim, kontrol ve denetim hizmetlerine yönelik sistemler kurulmaktadır. 

Bu sistemleri kuran, yöntemleri uygulayan ve belirlenen standartlara uygun bir ürün veya hizmet üreten işletmelerin, ilgili standart veya teknik düzenlemelere ne derece uygun faaliyet gösterdiklerinin, tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf bir kuruluş tarafından tespit edilmesi çalışmalarına belgelendirme çalışmaları denmektedir.

Tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf kuruluşların bu tür gözetim ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmeleri ise, bu konuda yeterli olduklarını kanıtlayan akreditasyon sürecinin tamamlanmış olmasını gerektirmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerin kalite yönetim sistemi oluşturmasını ve uygulamasını sağlayan bir standarttır. Bu standart, işletmelerin müşteri beklentilerini karşılamalarını, kalite performansını artırmalarını, ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmelerini ve verimliliği artırmalarını hedefler.

EUROLAB olarak, ISO 9001 sertifikasyonu ile ilgili tüm süreçlerde size destek olabiliriz. İşletmenizin mevcut kalite yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi veya yeni bir sistemin kurulması için gereken tüm adımları yönetebiliriz. ISO 9001 gerekliliklerine uygunluğunuzu doğrulayarak, işletmenizin kalite performansını artırmanıza yardımcı olabiliriz.

ISO 9001 sertifikasyonu, işletmenizin kalite yönetim sistemlerinin uygunluğunu, verimliliği artırmasını, müşteri memnuniyetini sağlamasını ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmasını sağlayabilir. İşletmenizin kalite performansını sürekli olarak iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmanıza, işletmenizin etkinliğini artırmanıza ve ürünlerinizin/hizmetlerinizin kalitesini yükseltmenize yardımcı olabiliriz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelerin ana sorumluluğu, tedarik zincirinin her aşamasında hijyenik uygulamalar ve izlenebilirlik sağlamak ve gıda maddelerini çiftlikten tüketicinin çatalına kadar güvende tutmaktır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda zincirinde yer alan bütün işletmeler için belli kriterleri ve gıda güvenliği yönetim sistemi için temel gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standart, gıda işletmelerinin gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yükümlülüklerini ve gıda maddelerinin tüketim için güvenilir olmasını sağlama kabiliyeti göstermeleri için yapmaları gereken işleri tanımlamaktadır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 standardı, tıbbi cihazlar üreten işletmeler için geliştirilen ve temelinde Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini karşılayan çok etkili bir çözümdür. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi standardının yayınlanması, üretici ve tedarikçi firmaların, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan tıbbi cihaz direktiflerine ve ulusal yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermenin yanı sıra, sorumluluklarının yerine getirilmesi ve tıbbi cihazların güvenlik ve kalitesine yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur.

ISO 13485 standardı, tıbbi cihazlar kalite yönetimi için dünyanın en popüler ve en yaygın standardıdır. İlk olarak 2003 yılında, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bu standart, son olarak 2016 yılında revize edilmiştir. Bugün yürürlükte olan sürümü ISO 13485:2016 sürümüdür.

Bütün dünyada kabul gören ISO 13485 standardı, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardını esas almış, bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır. Dolayısıyla bu sistemin süreçleri, planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü üzerine kuruludur ve süreçlerin yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun tasarlanmasını gerektirir. ISO 13485 standardı oldukça açıklayıcı tasarlanmıştır ve tıbbi cihaz üretici firmalarını destekleyici yapıdadır. Standart, güvenli tıbbi cihazlar tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini, teslim edilmesini ve kurulmasını hedef almaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan yönetim sistemlerini oluşturmalarını ve uygulamalarını sağlar. Bu standart, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeleri, azaltmaları ve sürekli olarak iyileştirmeleri için bir çerçeve sunar.

EUROLAB olarak, ISO 45001 sertifikasyonu ile ilgili tüm süreçlerde size destek olabiliriz. İşletmenizin mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi veya yeni bir sistemin kurulması için gereken tüm adımları yönetebiliriz. Ayrıca, sertifikasyon süreci boyunca ISO 45001 gerekliliklerine uygunluğunuzu doğrulayarak, işletmenizin iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmanıza yardımcı olabiliriz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerin çevre yönetimini planlama, uygulama, kontrol etme, izleme ve sürekli iyileştirme konularında yapması gerekenlerin belirtilmiş olduğu bir standarttır. Bu standart, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarını, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamalarını ve toplumun beklentilerini karşılamalarını sağlar.

EUROLAB olarak, ISO 14001 sertifikasyonu ile ilgili tüm süreçlerde size destek olabiliriz. İşletmenizin çevre yönetim sisteminin kurulması veya iyileştirilmesi sürecinde gereken tüm adımları yönetebiliriz. Ayrıca, ISO 14001 gerekliliklerine uygunluğunuzu doğrulayarak, işletmenizin çevresel performansını artırmanıza yardımcı olabiliriz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerin bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamaları için gereken yönetim sistemlerini oluşturmalarını ve uygulamalarını sağlar. Bu standart, işletmelerin bilgi güvenliği risklerini belirlemeleri, azaltmaları ve sürekli olarak iyileştirmeleri için bir çerçeve sunar.

EUROLAB olarak, ISO 27001 sertifikasyonu ile ilgili tüm süreçlerde size destek olabiliriz. İşletmenizin mevcut bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi veya yeni bir sistemin kurulması için gereken tüm adımları yönetebiliriz. Ayrıca, sertifikasyon süreci boyunca ISO 27001 gerekliliklerine uygunluğunuzu doğrulayarak, işletmenizin bilgi güvenliği performansını artırmanıza yardımcı olabiliriz. İşletmenizin bilgi varlıklarını korumak için gerekli olan risk analizi, politika oluşturma, güvenlik tedbirleri planlama, uygulama ve sürekli denetimler gibi tüm konuları yönetebiliriz. ISO 27001 sertifikasyonu ile işletmenizin bilgi varlıklarının korunması, yasal düzenlemelere uyum sağlanması ve müşteri güveni gibi konularda fark yaratmanızı sağlayabiliriz.