Sektörel Test ve Analizler

Sektörel Test ve Analizler

Tekstil sektörü, gıda sektörü, elektrik ve elektronik sektörü, endüstriyel testler veya çevreye yönelik testler. Bütün bu test ve analiz çalışmalarının yapılmasının üç temel hedefi bulunmaktadır: insan sağlığının korunması, tüketici haklarının korunması ve doğal çevrenin korunması.

Bu sektörler yanında bu sektörlere hizmet veren yan sektörler de düşünülecek olursa gerek bu sektörlerde çalışanların sayısı, gerekse bu ürünleri kullanan tüketicilerin sayısı bakımından ve gerekse bu ürünlerin üretim süreçlerinde ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra atık olarak çevreye verdikleri zararlar bakımında ortaya çıkan risklerin çeşitleri ve büyüklükleri de ürkütücü boyutlardadır.

Bu nedenle başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere bu konuda hassasiyet gösteren birçok resmi veya özel kuruluş ve elbette devlet yönetimleri üzerlerine düşeni yapmaya çalışmaktadır.

Esas olarak bu konuda yapılan çalışmaları şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

  • Her ülkenin kendi iç hukuku gereğince yaptığı yasal düzenlemeler
  • Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar
  • Dünya genelinde kabul gören test ve analiz yöntemleri

Teknolojinin gelişmesi paralelinde sanayide hergün yeni makineler ortaya çıkmakta, yeni ürünler tasarlanmakta, giyim kuşamdan gıda maddelerine kadar, elektrikli ve elektronik cihazlardan yaşamı kolaylaştıran her türlü makinelere kadar çok fazla ürün tüketicilere sunulmaktadır. Bugün için bütün bu ürünler zararsız görünse de uzun vadede insan sağlığını ve çevre koşullarını ne kadar etkilediği tam olarak bilinmemektedir.

Bugünün vazgeçilmezleri arasında olan akıllı telefonların artık insan vücudundan ne kadar uzakta taşınması gerektiğine yönelik ölçümler ve testler yapılmakta ve standartlar belirlenmektedir.

Elektrikli cihazların, yaydıkları elektromanyetik dalgalar ile hem başka cihazları etkiledikleri hem de başka cihazlardan etkilendikleri bu test ve ölçümlerle ortaya konmuştur ve bu konuda belli standartlar belirlenmiştir.

Gıdalara ilave edilen katkı maddeleri gıda ürünlerine renk, koku ve lezzet vermektedir ama diğer yandan içerdikleri kimyasal maddelerin insan sağlığına ne kadar zararlı oldukları bu test ve analiz çalışmaları ile tespit edilmiş ve kullanımları sırasında uyulması gereken üst sınır değerler belirlenmiştir.

Bunlar dışında piyasaya bir ürün sunan bütün işletmeler, bu ürünlerin güvenlik ile ilgili standartlara ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun olmasına ve tüketici beklentilerine cevap verecek kalitede olmasına önem vermektedir. Bu sonucu sağlamak için üretimin çeşitli aşamalarında ölçüm, test, analiz ve değerledirme çalışmaları yapmak zorundadır. Bu durum, tüketici ürünleri sektöründeki her türlü ürünü kapsamaktadır. Bu zorunluluk bir yandan rakebet koşullarının getirdiği bir durumdur ama daha önemlisi piyasada itibar görmek, güvenilir olmak ve kalıcı olmak için gereklidir.

Son yıllarda, bugüne kadar olmadığı kadar çevre koşullarına önem verilmektedir. Dünyanın ekolojik dengesi gittikçe kötüleşmektedir. İklim koşulları değişmektedir. Küresel ısınma, kendini daha fazla hissettirmektedir. Herkesin, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle dünyanın ekolojik dengesini bozmayacak, doğaya saygılı ve çevre problemlerine duyarlı davranmak herkesin sorumluluğudur. Ama öncelikle üretim yapan işletmelerin bu sorumluluğu duyması gerekmektedir. Bu açıdan doğaya zarar vermeyecek üretim yöntemlerinin tercih edilmesi, havaya, suya ve toprağa bırakılan atıkların sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da sektörel test ve analiz hizmetleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler genelde şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Tekstil testleri
  • Gıda testleri
  • Spesifik testler
  • Endüstriyel testler
  • Çevre testleri
  • Elektriksel testler
  • Uygunluk testleri

 

Kuruluşumuz, bu sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve kişi ve kuruluşlar için yukarıda sayılan test ve analizler temel olmak üzere sayısız test ve analiz çalışması gerçekleştirmektedir.