Hakkımızda

Hakkımızda

Yıllardır faaliyetlerini başarı ile sürdüren kuruluşumuz, uluslararası standartlarda modern laboratuvarlara sahiptir. Bu laboratuvarlarda bir yandan son teknoloji ile donatılmış cihaz ve ekipmanlar kullanırken, bir yandan da bu cihaz ve ekipmanları kullanacak deneyimli ve eğitimli, güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir.

Kuruluşumuz, elektriksel güvenlik testleri, ortam analizleri, tekstil analizleri, gıda analizleri ve su analizleri başta olmak üzere çok sayıda test, analiz, ölçüm, muayene ve değerlendirme hizmetlerini vermekte ve bu çalışmalarında dünya genelinde kabul görmüş test ve analiz yöntemleri uygulamaktadır. Bu sayede kuruluşumuz müşteriler nezdinde her zaman tercih edilen bir kuruluş olmuştur.

Kuruluşumuz faaliyetlerinde şu iki temel ilkeden taviz vermemektedir:

  • Sektörel bazlı veya genel nitelikte her türlü test ve analiz çalışmaları sırasında, kuruluşumuz, mevcut yasal düzenlemeleri ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan ilgili standartları dikkate almaktadır.
  • Kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17021, TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK), ve ISO/IEC 17025 UAF (United Accreditation Foundation)'dan akredite olmuştur ve faaliyetlerini bu yetki çerçevesinde sürdürmektedir.

Kuruluşumuz, ilk günden itibaren, müşterilerine hızlı, kaliteli, doğru ve güvenilir hizmet vermektedir. Bundan sonra da bu anlayıştan taviz vermeden hizmet vermeye devam edecektir.

Kuruluşumuz üst yönetimi, faaliyet alanları itibariyle gelişen teknolojileri yakından takip etmekte ve çalışanların da bu konuda kendilerini yetiştirmelerine imkan tanımaktadır. Ayrıca çalışmalarda en son teknolojiye uygun cihazlar kullanmaya önem vermektedir.

TÜRK Patent Enstitüsü nezdinde markamız EUROLAB LABORATUVAR A.Ş. adına kayıtlıdır, marka tescil kayıt numaraları 2016/47906, 2016/109104, 2016/06561 'dır.

Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği konusunun, insanların ve toplumların yaşam standartlarını yükseltecek konumda olduğunun bilincindedir. Gelişmiş toplumlarda, çalışanların sağlık ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu konuda kuruluşumuz yönetici ve çalışanları da sorumluluk hissetmekte ve gönüllülük esasına uygun çalışma felsefesi gütmektedir. Kuruluşumuz, ülkemizde bu alanda yaşanan maddi ve manevi kayıpların önlenmesi için üzerine düşeni yapmaktadır.