Eurolab, 3. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde

Eurolab, 3. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde

İki yılda bir tekrarlanan ULAG, Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, yine Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 11-12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eurolab CEO’su Sn. Hava Sarıaydın da bu etkinliği takip etmiştir.

Bir yandan çeşitli sektörlerde bilimsel ve teknik gelişmeler devam ederken, bir yandan da bu gelişmeler paralelinde yerli ve yabancı yasal düzenlemeler devamlı olarak güncellenmektedir. Tekstil, gıda, elektrik ve elektronik, makina ve daha birçok sektörde yapılan ölçüm, test, analiz, muayene ve benzeri uygulamalarda esas alınan standartlara uygun ve kabul edilebilir sonuçlara ulaşmak açısından hızlı, kaliteli, kesin ve güvenilir laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu sempozyum, kısaca açıklanan bu konularda uzmanları biraraya getirmeyi, en son bilgileri paylaşmayı ve katılımcılara laboratuvar güvenliği konusunda temel bilgiler vermeyi hedeflemektedir.

Önceki sempozyumda olduğu gibi bu sempozyumda da birinci ve ikinci günlerde TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standartları kapsamında laboratuvar akreditasyonları konusu, üçüncü günde ise laboratuvar güvenliği konusu ele alınmıştır.

Bu sempozyumda üzerinde durulan en önemli konu TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı uygulamalarında yaşanan problemler, bu problemlere çözüm arayışları, kazanılan deneyimler olumuştur. Keza sempozyum boyunca bu standardın tartışmalı alanlarında görüş birliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Sn. Hava Sarıaydın’ın aralarında bulunduğu bir grup laboratuvar yöneticisi, daha önceki sempozyumlarda da iletilen ve laboratuvar akreditasyonunun temelini teşkil eden ölçüm belirsizliği ve metod validasyon ve teyidi gibi konuların daha ayrıntılı ele alınması ve konuların örnekler üzerinden açıklanmasını talep etmişlerdir. İkinci günde ağırlıklı olarak bu yönde çalışmalar yapılmıştır.