Eurolab Üyesi Bir Laboratuvar

Eurolab Üyesi Bir Laboratuvar

Eurolab, ülkemizde laboratuvar sektöründe faaliyet gösteren bütün kuruluşları çatısı altında buluşturan EUROLAB’ın bir üyesidir. 

EUROLAB, ülkemizde resmi kuruluşlar karşısında sorumlu muhatap kuruluş olarak görev yapmaktadır ve bakanlıklar ve yasal otoriteler nezdinde laboratuvar sektörünün her türlü hak ve çıkarlarını korumaya çalışmaktadır.

Gittikçe küreselleşen bugünün koşullarında müşterilerin laboratuvar talepleri ve gereksinimleri devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Hem test ve analiz laboratuvarları hem de kalibrasyon laboratuvarları, özellikle dış ticaret açısından kritik öneme sahiptir. Bu yüzden UAF, (Amerikan) Akreditasyon ile ilişkiler ve akreditasyon çalışmaları bir sivil toplum kuruluşu olan EUROLAB’ın en önemli faaliyet konularıdır.

Kuruluşumuz da EUROLAB çatısı altında hem müşterilerine hizmet vermeye hem de sektörün çıkarlarını korumaya çalışmaktadır. Doğal çevrenin korunma gayretleri, atıkların doğru şekilde işlenmesi, çalışanların teknik olarak yeterlilik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu amaçla eğitim programlarının düzenlenmesi, laboratuvarların önem verdikleri konulardır. Kuruluşumuz, ulusal laboratuvar kalite kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçların güvenilir olması için gerekli kriterlerin oluşturulması çalışmalarında EUROLAB’a destek olmaktadır.

Kuruluşumuz, EUROLAB tarafından hedeflenen şu amaçlara ulaşma konusunda çaba göstermektedir:

  • Ülkemizde faaliyet gösteren bütün laboratuvarlar arasında koordinasyon kurmak ve işbirliği sağlamak
  • Resmi kuruluşar nezdinde laboratuvar sektörünü temsil etmek
  • Akreditasyon ve belgelendirme süreçlerinde bütün laboratuvarlara destek olmak
  • Laboratuvar sektöründe çalışanlar için düzenlenecek eğitim çalışmalarına yardımcı olmak
  • EUROLAB nezdinde ülkemizi temsil etmek