Uygunluk Testleri

Uygunluk Testleri

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da ürün ve hizmetlerde güvenilirliği sağlamaya ve insan sağlığı bakımından riskleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca uygunluk test hizmetleri şunlardır:

  • Uygunluk belgelendirme testleri
  • Yapı sektörü testleri
  • Makina uygunluk testleri
  • Cihaz uygunluk testleri
  • Ürün uygunluk testleri
  • Çevre uygunluk testleri

Uygunluk belgelendirme testlerine, sistem belgelendirme çalışmaları, ürün belgelendirme çalışmaları, kalite belgelendirme çalışmaları ya da gıda belgelendirme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sistem belgelendirme çalışmaları kapsamında, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve FSC-COC Orman Yönetim Sistemi için hizmet verilmektedir. Bu sayılanların dışında başka yönetim sistemi hizmetleri de verilmektedir. Bu çalışmalar sırasında ilgili yönetim sisteminin kendine özgü test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Yapı sektörü için verilen test hizmetleri, sadece konutları değil, enerji üretim tesisleri, yollar, barajlar, havaalanları, hastaneler, fabrikalar ve diğer tüm yaşamsal binaları da kapsamaktadır. Bu çerçevede örneğin zemin testleri önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca yasal düzenlemeler çerçevesinde şantiye kontrolü, tahribatsız muayene kontrolü ve tuğla ve beton blok analizleri gibi başka test hizmetleri de verilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne göre uygun şekilde kurulan, bakımları yapılan ve üretildiği amaç doğrultusunda kullanılan makinaların, çalışırken insan sağlığına, güvenliğine ve mallara zarar vermemesi gerekmektedir. Bu yönetmelik makinaların piyasaya sunulabilmesi için, tasarım ve üretim aşamalarında uyulması gereken temel güvenlik koşullarını ve takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini düzenlemektedir. Yönetmeliğin önceki şeklinde uygunluk değerlendirme süreçleri ve modülleri yer almıyordu. Üretici firmalar artık, makinaların uygunluğunu belgelemek için yönetmelikte yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birini uygulamak zorundadır.

Sözü edilen Makina Emniyeti Yönetmeliği esasları, evlerde kullanılması amacı ile üretilen ev aletleri, ses ve video cihazları, temel büro makineleri, bilgi teknolojisi cihazları, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatı şalter ve kumanda düzenleri ve çeşitli trafo türleri gibi cihazlara da uygulanmaktadır. Ayrıca tıbbi cihazların fiziksel ve fizikokimyasal testleri (örneğin asitlik-alkalilik tayini, iletkenlik, akış hızı, sızdırmazlık ve yüzey gerilimi testleri gibi) ve mekanik testler (örneğin ayrılma kuvveti, yapışma gücü, basma kuvveti ve bükülme dayanımı testleri gibi) yapılmaktadır.

Ürün uygunluk testleri, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, çeşitli makina grupları, elektrikli ve elektronik ürünler ve daha birçok sektörü içine alan çok geniş bir yelpazede, ürün grubuna bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Esas olarak ürün uygunluk testleri, pazarlanan veya tüketiciler tarafından talep edilen ürün ve hizmetlerin, müşteri beklentilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır.

Günümüzde ülke yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları sayesinde çevreye karşı duyulan duyarlılık daha fazla artmıştır. Çevre güvenliğine yönelik acil olarak alınması gereken önlemler, yasal düzenlemelerde de yerini bulmuştur. Doğanın sorumsuz ve bilinçsiz bir şekilde tahrip edilmesinin önüne geçmek ve doğal çevreyi korumak adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı geliştirilmiştir. Bu standart, su, hava ve toprak gibi doğal kaynak kullanımlarını düşürmeyi ve doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde üretim yapan bütün işletmelerin faaliyetleri, çevre ile ilgili performansları açısından izlenmektedir.

Uygunluk testleri yapılırken mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.