Uygunluk Belgelendirme Testleri

Uygunluk Belgelendirme Testleri

Uygunluk belgelendirme testlerine, sistem belgelendirme çalışmaları, ürün belgelendirme çalışmaları, kalite belgelendirme çalışmaları ya da gıda belgelendirme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulmaktadır.

Sistem belgelendirme çalışmaları kapsamında örneğin şu hizmetler verilmektedir:

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • FSC-COC Orman Yönetim Sistemi

Ancak elbette bunlarla sınırlı değildir. Bu çalışmalar sırasında sözü edilen herbir yönetim sisteminin kendine özgü yapılması gerekli test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları olmaktadır.

Ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında örneğin şu hizmetler verilmektedir:

 • FCC (güç kaynakları, televizyon alıcıları, IT ekipmanları, tıbbi cihazlar, düşük güçlü vericiler, bilgisayarlar ve monitörlerin yaydıkları emisyon değerlerini gösteren belgelendirme)
 • CE Belgesi (belli ürün gruplarında bulunan ürünlerin Avrupa piyasasında serbest dolaşımı için ürünlere uygulanan teknik standartları ifade eden belgelendirme)
 • GMP Kozmetik (kozmetik ürünlerinin hangi koşullarda üretildiğini tespit eden iyi üretim uygulamaları belgelendirmesi)
 • EEE Belgesi (elektronik ve elektrikli eşyalarda, insan ve çevre sağlığına zarar veren maddelerin kullanılmadığını gösteren belgelendirme)

Ürün belgelendirme çalışmalarında da her ürün belgelendirme için kendine özgü test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kalite belgelendirme çalışmaları kapsamında örneğin şu hizmetler verilmektedir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

Gıda belgelendirme çalışmaları kapsamında da örneğin şu hizmetler verilmektedir:

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • BRC Gıda Güvenlik Sistemi
 • HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi

Uygunluk test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz uygunluk testleri çerçevesinde uygunluk belgelendirme testleri de yapmaktadır.

 

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.