Makina Uygunluk Testleri

Makina Uygunluk Testleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2009 yılında Makina Emniyeti Yönetmeliği yeniden düzenlenerek yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, usulüne uygun şekilde kurulan, bakımları yapılan ve üretildiği amaç doğrultusunda kullanılan makinaların, çalışırken insan sağlığına ve güvenliğine, evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemesi gerekmektedir. Sözü edilen yönetmelik bu makinaların piyasaya sunulabilmesi için, tasarım ve üretim aşamalarında uyulması gereken temel güvenlik koşullarını ve takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini düzenlemektedir. Aynı zamanda uygunluk değerlendirme çalışması yapacak onaylanmış kuruluşlara görev verilmesinde dikkate alınacak kriterleri açıklamaktadır.

Yönetmeliğin önceki şeklinde uygunluk değerlendirme süreçleri ve modülleri yer almıyordu. Yönetmeliğin Uygunluk Değerlendirme İşlemleri, Kısmen Tamamlanmış Makinalar İçin İşlemler, Onaylanmış Kuruluşlar, CE Uygunluk İşareti başlıklı beşinci bölümünde makinaların uygunluk değerlendirme işlemleri yer almaktadır. Buna göre üretici firmalar, makinaların uygunluğunu belgelemek için yönetmelikte yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birini uygulamak zorundadır. Bir makina yönetmelik ekinde yer almıyorsa, üretici firma yönetmelik eklerinde yer alan makina üretimindeki iç kontrolleri esas alarak uygunluk değerlendirme işlemini yapar.

Yönetmelik ekinde belirtilen AT Uygunluk Beyanı’na sahip olan ve bu yönetmelik uyarınca CE uygunluk işareti taşıyan makinaların, bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

Uyumlaştırılmış standarda uygun şekilde üretilen makinaların, bu standardın kapsadığı temel sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olduğu kabul edilir.

Uygunluk test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz uygunluk testleri çerçevesinde makina uygunluk testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.