Çevre Uygunluk Testleri

Çevre Uygunluk Testleri

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, yirminci yüzyılın başında dünyada 1,5 milyar civarında insan yaşıyordu. Yirmibirinci yüzyıla girerken bu rakam dört katına ulşamış ve dünyanın nüfusu 6 milyarı bulmuştur. Dünya nüfusu dört kat artarken, aynı dönemde çevreye verilen zararlar ise geometrik olarak katlanarak artmıştır. Yirminci yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşı ve yaşanan ekonomik ve siyasi krizler yüzünden geçtiğimiz yüzyılda çevre problemlerine ve çevre güvenliğine ne yazık ki fazla önem verilmemiştir.

Bugün artık özellikle Birleşmiş Milletler’in çabaları, arkasından ülke yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları sayesinde çevreye karşı duyulan duyarlılık daha fazla artmıştır. Çevre güvenliğine yönelik acil olarak alınması gereken önlemler, yasal düzenlemelerde de yerini bulmuştur.

Çevre problemleri ile mücadele etmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bakımından artık bütün ülkeler etkili bir çevre yönetimi sistemi uygulamaktadır. Doğanın sorumsuz ve bilinçsiz bir şekilde tahrip edilmesinin önüne geçmek ve doğal çevreyi korumak adına Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı geliştirilmiştir. Bu standart, su, hava ve toprak gibi doğal kaynak kullanımlarını düşürmeyi ve doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu standart, çevre problemlerinin giderilmesini ve çevre koşulları ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını şart koşmaktadır. Bu düzenlemeler paralelinde üretim yapan bütün işletmelerin faaliyetleri, çevre ile ilgili performansları açısından izlenmektedir.

Uygunluk test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz uygunluk testleri çerçevesinde çevre uygunluk testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.