Çevre Testleri

Çevre Testleri

İşletmeler tarafından kullanılan sistemlerin, makinaların, üretim tesislerinin kullanım ömürleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre koşullarına karşı dirençlerini tespit etmek amacı ile çevre testleri yapılmaktadır. Örneğin çalışma veya depolama koşullarında neme maruz kalan her türlü makina, malzeme ve sistemlerin, doğal çevre koşullarından biri olan neme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemek amacı ile nem testleri yapılmaktadır. Yine çalışma veya depolama koşullarında yüksek sıcaklığa maruz kalan her türlü makina, malzeme ve sistemlerin, bir başka doğal çevre koşulu olan yüksek sıcaklığa karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemek amacı ile yüksek sıcaklık testleri yapılmaktadır. Buna benzer şekilde çevre testleri kapsamında düşük sıcaklık testleri, sıcaklık şoku testleri, düşük basınç testleri ve yağmur testleri yapılmaktadır.

Bunun yanında işletmelerin doğal çervreye karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmek için devamlı olarak planlanma, uygulama, gözden geçirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. İşletmeler, üretim faaliyetleri sırasında doğal yapıyı ve çevre özelliklerini korumak zorundadır. İşletmelerin, faaliyetleri yüzünden çevreye verdiği zararları en düşük seviyeye çekmeleri ve hammadde ve enerji tüketimlerini azaltmaları gerekmektedir. Esasen işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Söz konusu standart, kendi çevresel faktörlerini kontrol altına almak ve bu yöndeki performanslarını iyileştirmek konusunda işletmelere gerekli yönetim araçlarını sağlamaktadır. Bu standardın uygulanması ile, işletmeler mevcut yasal düzenlemelere uymakta, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafndan yayınlanan bu konudaki başka standartlara uygun faaliyet göstermekte, atıkların değerlendirilmesi ve geri kazanılması konusunda özen göstermekte ve çevreye saygılı bir kuruluş olmaktadır. Aynı zamanda olası riskli noktaları zamanında tespit etmekte ve insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından gerekli önlemleri almış olmaktadır. Hammadde seçiminde ve enerji ve su kaynaklarının korunması konusunda çevreye duyarlı davranmaktadır.

Doğal kaynaklar sonsuz değildir ve ne yazık ki küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile birlikte ekolojik dengeler gün geçtikçe daha çok bozulmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinin çevreye verdikleri zararlar artık yerel veya bölgesel sorun değil, küresel bir sorun haline gelmiştir.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da çevre koşullarının korunmasına yönelik olarak çok çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca çevre test hizmetleri şunlardır:

  • Hava akış testleri
  • Toprak testleri
  • Hava kalitesi testleri
  • Emisyon testleri
  • İmisyon testleri
  • Temiz oda testleri
  • Atık testleri
  • İklim değişimi testleri
  • Enerji testleri

Çevre testleri yapılırken mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.

 

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.