Temiz Oda Testleri

Temiz Oda Testleri

Üretim ve hizmet faaliyetleri çalışanların ve diğer insanların sağlığını tehdit eden bazı işletmelerde, örneğin ameliyathanelerde veya laboratuvarlarda, temiz oda kurmak zorunluluğu vardır. Temiz odaların başlıca kullanım amaçları, ürünlerin kirlenmesini önlemek, çevrenin kirlenmesine engel olmak, insanları, diğer insanlardan gelecek mikroplara karşı korumak, çevreyi yayılacak mikroplara karşı korumak ve çevrenin sağlıksız ürünlerden korunmasını sağlamaktır.

Temiz odaların sahip olması gereken genel koşullar şunlardır: partikül kontrolü, sıcaklık ve nem kontrolü, basınç kontrolü ve filtrasyon. Havada bulunan partikül maddeler, mikroorganizmaların taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. İnce bir kum tanesi yaklaşık 90 μm boytundadır. Oysa burada söz konusu olan partiküller PM2,5 ve PM10 partikülleridir. Yani boyutları 2,5 ve 10 μm’dan daha küçük pariküllerdir.

Temiz odalarda havalandırma fonksiyonlarını, sıcaklık ve nem kontrolü, mikroorganizma ve partikül sayılarının kontrolü, basınç kontrolü ve atık ve zehirli gazların kontrolü oluşturmaktadır. HEPA filtreler (yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı, high efficiency particulate arresting), havada bulunan partikülleri toplamak ve havadan arındırmak için kullanılmaktadır. Genelde kalitesine göre farklı türleri olmaktadır. Gerçek HEPA denilen filtreler boyutları 0,3 μm’a kadar havada bulunan partikülleri yüzde 90’a yakın oranda toplayabilmektedir. Normal HEPA filtreler ise bu oranın biraz altında kalmaktadır.

Temiz oda olarak kullanılan bir alanın, standartlarda belirtilen sınır değerlere sahip olup olmadığının ve bu durumunu devam ettirip ettirmediğinin test edilmesi gerekmektedir. Bu konuda esas alınan temel standart TS EN ISO 14644 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar standardıdır.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde temiz oda testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.