Hava Akış Testleri

Hava Akış Testleri

Temiz oda, üretim veya araştırma çalışmalarında kurulan, sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulan ve ortam havası toz ve diğer partiküllerden mümkün olduğu ölçüde arındırılmış çalışma alanıdır. Bu tür alanlara toz üretmeyen özel giysiler ve plastik eldivenlerle girilebilir.

Genel olarak temiz odada ortamın özellikleri konusunda beklentiler şunlardır: sıcaklık 20-24 derece arasında olmalı, bağıl nem yüzde 50-60 arasında olmalı, HEPA filtre üzerinde hava hızı 0,45 m/s olmalı (yüzde 20 altı ve üstü olabilir), ortalama yüzde 10-15 oranında fazla hava vererek pozitif basınç sağlanmalı ve tava, kapı ve duvarlarda sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır.

Temiz odanın fiziksel kontrollerinde ortamın sıcaklık ve nem testleri yapılır, partikül ölçümleri yapılır, fark basınç değeri belirlenir, hava hareketleri kontrol edilir ve hava akış testleri yapılır.

EN 13779 standardı (Havalandırma - Konut amaçlı olmayan - Havalandırma ve oda iklimlendirmesi sistemleri için performans özellikleri standardı), insanlar tarafından ikamet amaçlı kullanılmayan binalar için, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımına yönelik kriterleri kapsamaktadır. Temiz odada iç ortam hava kalitesi, ısıtma konforu ve nem gibi gerekli koşullar, EN 13779 standardına uygun düzenlenmelidir. Bu yüzden temiz odalar için hava akış testleri önemli olmaktadır.

Hava akış hızı ölçümü özel cihazlarla doğrudan hava debilerinin ölçülmesi ile yapılmaktadır. Ölçülen toplam hava debisi ortamın hacmine bölünerek, saatteki hava değişim oranı hesaplanmaktadır.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde hava akış testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.