Emisyon Testleri

Emisyon Testleri

Sanayileşme hızla büyümektedir. Şehirleşme gittikçe artmaktadır. Böyle bir ortamda çevre kirliliği problemleri hiç olmadığı kadar gündemdedir. Değişen iklim koşulları, bozulan ekolojik denge, küresel ısınma ve doğanın acımasızca tahrip edilmesi artık bütün insanları endişeye düşürmektedir. Böyle devam ettiği takdirde gelecek nesiller için dünya hiç de yaşanılası bir yer olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle sanayi tesislerine, fabrikalara ve büyüklü küçüklü işletmelere çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Böylesi bir ortamda emisyon ölçümleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak adına mutlaka yaptırılması gerekli olan ölçümlerdir. Çevreyi ve solunan havayı kirleten başlıca maddeler karbon monoksit, kükürt dioksit, asılı partiküler maddeler, kurşun ve azot oksitlerdir. Özellikle büyük şehirlerde havada bulunan kükürt ve azot oksit emisyonlarının düşürülmesi artık bir zorunluluktur.

Emisyon testleri kapsamında yapılan başlıca testler şunlardır: baca gazı (emisyon) ölçümleri (karbon monoksit, karbon dioksit, oksijen, kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksit gibi), bacada islilik analizi, bacada hız tayini, bacada partikül madde tayini, gaz sıcaklığı tayini, baca gazı nem oranı tayini, toplam organik karbon (TOC) ölçümü, ağır metal ölçümleri, nitrik asit tayini, hidrojen sülfür tayini, uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini, amonyak tayini, formaldehit tayini, sülfürik asit tayini, siyanür tayini, dioksin furan ölçümü ve poliaromatik hidrokarbon (PAH) ölçümü.

Çeşitli araştırma sonuçlarına göre hava kirliliği, insan yaşamını gittikçe kısalmaktadır.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde emisyon testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.