Enerji Testleri

Enerji Testleri

Enerji kaynakları çeşitli nedenlerle o kadar azaldı ki artık günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla konuşulmaya ve çözüm üretilmeye çalışıyor. Üstelik ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çeşitlilik ve potansiyel olarak odukça zengin ülkedir. Örneğin ülkemiz, jeotermal enerjide dünyanın nerdeyse yüzde 10’una sahiptir. Bunun yanı sıra ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum itibariyle, hiç de küçümsenmeyecek miktarda güneş enerjisi almaktadır. Bir başka yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrolik enerji bakımından da ülkemiz dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Keza rüzgar enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir.

Bütün bu sayılan enerji kaynaklarının maliyetleri yüksek değildir. Üstelik yenilenebilir özellikte oldukları için kolay tükenmezler ve geleneksel enerji kaynaklarının aksine insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından hiçbir tehdit oluşturmazlar.

Bugün enerji elde etmede kullanılan teknolojiler eski kaldıkları için gittikçe daha fazla çevre porblemlerine neden olmaktadır. Petrol, doğalgaz ve kömür santrallerinin bulundukları bölgelerde doğanın gördüğü zarar yanında küresel anlamda da yeryüzü büyük bir tehlike altındadır. Fosil yakıtlar kullanıldığı zaman havaya yayılan kükürt dioksit, karbon dioksit, azot oksit gazları ve toz ve kurumlar doğal çevrenin yok olmasına neden olmaktadır. Küresel ısınma ve yaşanan iklim değişimlerinin başlıca nedeni budur. Bu nedenle de enerji kaynaklarından çıkan ve doğayı kirleten bütün maddelerin ölçüm ve analizleri önemli olmaktadır. Yasal düzenlemeler ve ilgili standartlar ile belirlenen sınır değerlerin aşılmaması gerekmektedir.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde enerji testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.