Tekstil Testleri

Tekstil Testleri

Tekstil sektörü ülkemizin ekonomik kalkınmasına, ticaret hacmine ve istihdam olanaklarına önemli katkıda bulunan bir sektördür. Ülkemizin dışa açılmasında önemli bir görev üstlenmiştir ve küreselleşen dünyanın birçok ülkesinde ülkemizde üretilen tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Bu sektörde iplik ve kumaşın beklenen özelliklerine uygun hammadde seçimi, bu hammaddenin işlenmesinde uygun makinaların seçimi, üretim verimliliğine ve ürünlerin kalitesine etki yapan koşulların test ve analiz edilmesi, olası problemlerin çözülmesi, üretim koşullarının iyileştirilmesi ve gereksinim duyulan yeni tekstil ürünlerin teknik tasarımlarının yapılması önemli üretim aşamalarıdır.

İplik, dokuma, örme ve terbiye işletmelerinde üretim süreçleri boyunca düzenli test ve analizlerin yapılması hem insan sağlığının korunması açısından hem de çevreye verilecek zararın önlenmesi açısında büyük önem taşımaktadır.

İplik üretiminde elyaf seçimi, kumaş üretiminde iplik seçimi, konfeksiyon üretiminde kumaş seçimi birbirini tetikleyen süreçlerdir ve son ürün kalitesi bu aşamalarda kaliteye verilen önem ile ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan iplik testleri yanında kumaşlar için yanmazlık, buruşmazlık, çekmezlik ve çeşitli haslık testlerinin yapılması önemli olmaktadır.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sağlıklı üretim yapmaları, kaliteli ürünler çıkarmaları ve piyasaya müşteri taleplerine uygun ürünler sunmaları, yerli ve yabancı test ve analiz yöntemlerini üretimin her aşamasında uygulamaları ile mümkündür. Süreç kontrollerinin yapılması ve ürünlerin müşteri taleplerine uygunluğunun kontrol edilmesi ancak yapılacak analizlerle mümkün olmaktadır. Bu testlerin bir kısmı işletmelerin bağımsız kendi laboratuvarlarında yapılmaktadır. Ancak daha tarafsız ve kesin sonuçlar almak için bu analizlerin test ve muayene kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemizin lider sektörlerinden biridir ve önemli ölçüde bu ürünler ihraç edilmektedir. Ülkemizin ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 23’ü tekstil sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sektörde çalışan sayısı iki milyon kişi civarındadır. Böyle olunca işletmeler hem ülke içinde hem de ülke dışında rakipleri ile ciddi bir mücadele içindedir. Bu yüzden gerek çalışanların gerekse tüketicilerin sağlık sorunu yaşamaması, çereye zarar vermeden üretim yapılması ve ekolojik ve kaliteli ürünler üretilmesi açısından tekstil testleri büyük önem taşımaktadır. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde ama genelde bütün dünyada problem yaşanmaması için tüm üretim süreçlerinin belli aşamalarda denetlenmesi gerekmektedir.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da tekstil ürünlerinde güvenilirliği sağlamak amacı ile çok çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Kumaş testleri
  • Ayakkabı testleri
  • Deri testleri
  • Kemer testleri
  • Çanta testleri
  • Cüzdan testleri
  • Elbise testleri
  • İplik testleri
  • Suni deri testleri
  • Aksesuar testleri

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır.

 

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.