Deri Testleri

Deri Testleri

İlk insanlar avladıkları hayvanların derilerini ayaklarına sararak korunmaya çalışmıştır. İlk ayakkabı örnekleri olan bu kullanım şeklinden sonra deri, bugüne kadar ayakkabı ve giysi malzemesi olarak kullanılan temel malzemelerden biri olmuştur. Sentetik malzemeler ne kadar gelişirse gelişsin deri ürünler hala cazibesini korumaktadır.

Deri üretiminin temel hammaddesi, hayvanların yüzülerek elde edilen ham derilerdir. Ham derilerin, hangi hayvandan elde edildiğine bağlı olarak fiziksel özellikleri değişse de kimyasal özellikleri genelde aynıdır. Ancak ham deriler, bir takım işlemlerden geçirilmeden bu şekliyle kullanılamaz. Bu işlemlere tabaklama işlemleri denmektedir.

Ham derinin kimyasal yapısına bakılıacak olursa, yüzde 64 oranında su ve yüzde 33 oranında proteinlerden oluşmaktadır. Kalan kısım yağ, mineral, tuz ve başka maddelerdir.

Ham derinin yapısını etkileyen başlıca faktörler şunlardır: hayvanın türü, yaşı, cinsiyeti, beslenme ve bakım koşulları, yaşadığı iklim özellikleri ve geçirdiği hastalıklar. Hayvanın yaşadığı dönemden kalan veya kesildikten sonra ham derisi alınırken yapılan hatalar yüzünden deride bir takım arazlar olmışsa, bu durum işlenmiş derinin üzerinde de görülmekte ve derinin kalitesini düşürmektedir.

Tekstil sektöründe deriyi tercih edilir kılan özellikler şunlardır: doğaldır, sağlıklıdır, dayanıklıdır, esnektir, su emicidir, su geçirmezlik özelliğine sahiptir, su buharı geçirgenliği vardır (nefes alabilirlik), dikilebilir ve dikiş yırtılması dayanımı yüksektir.

Piyasada kullanılan ve suni deri adı verilen malzemenin yapı olarak doğal derilerle herhangi bir benzerliği yoktur. Doğal derilerin yerini alması amaçlandığı için suni deri denmektedir.

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde deri testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.