16 CFR 1632 ve CFR 1633 Yatak Şilte Testleri

16 CFR 1632 ve CFR 1633 Yatak Şilte Testleri

Laboratuvarımız EUROLAB Amerikan standardlarında yatak ve şiltelerin, yatak padlerinin yanmazlık ve performans testlerini gerçekleştirmektedir.

16 CFR 1632 Testi Nedir

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), Açık Alev Standardı (16 CFR 1633) için geçme ikame prosedürünün kullanışlılığı hakkında yorum ve bilgi almak istiyor. İhtiyaç duyulan bilgi, Şilte ve Şilte Pedleri Yanıcılığı Standartına (16 CFR 1632) ve Şilte Takımlarının Yanıcılığına (Açık Alevlilik) Standardına (16 CFR) uygunluk için kullanılan malzemeler, bileşenler ve montaj yöntemleriyle ilgili standarddır.
Bildiğiniz gibi, 16 CFR 1632, testin sonuçlarına göre bir sınıflandırma çizelgesi tanımlar ve bu sınıflandırmaların yerine geçme yerine koyma kapsamını ve uygulamasını tanımlar. Açık Alev Standardı'nda (16 CFR 1633) işaretleme yerine koyma ile ilgili belirli bir test prosedürü yoktur. İhtiyaç duyulan bilgi, dikkate alınacak ikame yerinin uygunluğunu belirlemek için, her iki standarda da uymak için kullanılan malzemelerin, bileşenlerin ve montaj yöntemlerinin ayrıntılarını içerir. 
Ek olarak, CPSC personeli, kullanılan bileşenlerin teknik özellikleri ve bu prosedür için belirtilen test malzemelerinin mevcudiyeti ile ilgilenmektedir.

16 CFR 1632 Yanıcılık Yatak ve yatak padleri, şilteler için test - Amaç

Bu standart, ticari olarak satılmadan önce şilte ve şilte pedlerinin prototip tasarımlarının test edilmesi veya standarda tabi olan herhangi bir şilte veya şilte pedinin ticaretine giriş için gereklilikleri belirtir. Standart, yanan bir sigaraya maruz kaldığında bir şilte ya da şilte ateşlemesinin tutuşma direncini belirlemek için bir test önermektedir.

16 CFR 1632 Yanıcılık Yatak ve yatak padleri, şilteler için test - Uygulanabilirlik

Bu standardın öngördüğü prototip testi gereklilikleri, ticarette satılan standartlara tabi yatakların veya yatak pedlerinin her "üreticisine" (§ 1632.1 (i) 'de tanımlandığı gibi) uygulanabilir. Prototip testi için bu standardın gereklilikleri, ithalatçı da dahil olmak üzere başlangıçta yatağı veya şilte pedlerini piyasaya süren diğer tüm kişi veya firmalar için de geçerlidir; bu tür firmaların her biri bu standardın amaçları için “üretici” olarak kabul edilir.

16 CFR 1632 Yanıcılık Yatak ve yatak padleri, şilteler için test - Test yöntemi

Bu yöntem, bir yatak veya yatak pedinin tutuşmaya karşı direncini, cereyan korumalı bir ortamda yüzeyi yanan sigaralara maruz bırakarak ölçer. Test edilecek yüzeyler şilte veya şilte yüzeyinde varsa pürüzsüz, kenar kenarı ve kapitone veya tufte edilmiş yerler içerir. Benzer yüzey konumlarında iki sayfalık bir test de yapılır. İkinci testte, yanan sigaralar tabakaların arasına yerleştirilir.

16 CFR 1632 Yatak ve yatak padleri, şiltelerde yanıcılık testi - Göreli Standart

 • 16 CFR Bölüm 1633 Yatak ve yatak padleri, şilteler / Temel Setlerin Yanıcılığı (Açık Alev) Standardı
 • TB 106 İçilmeyen Bir Sigaradan Kaynaklanabilecek Bir Yanma veya Bir Yatak Pedinin Yanmaya Karşı Direncinin Test Edilmesi Gereksinimleri, Test Prosedürü ve Aparatı
 • TB 121 Yüksek Riskli İşletmelerde Kullanılan Minderler İçin Yanıcılık Testi Prosedürü
 • TB 129 Kamu Binalarında Kullanılan Minderlerde Yanıcılık Testi Prosedürü 
 • NFPA 267 Alevli tutuşmaya maruz kalan şilte ve yatak takımı ateş özellikleri
 • ASTM E1590 Şilte yangın testi için standart test yöntemi (açık alev)
 • TB 604 Dolgulu Yatak Örtüsünün Açık Aleve Dayanımı İçin Test Prosedürü ve Aparatı

16 CFR 1633 Testi Nedir

Bir yatak alev aldığında, alevlenme meydana geldiğinde birkaç dakika sonra bir süre gelir. Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC), yangın parlaması “bir odanın tüm içeriğinin aynı anda radyant ısıyla tutuşturulduğu, odanın koşullarını odadan alınmaz hale getirdiği ve odadan güvenli bir şekilde çıkmasını imkansız” olarak tanımlamaktadır.

Yangın parlaması sırasında, oda sıcaklıkları tipik olarak 1100 Fahrenheit ve 1470 Fahrenheit derecelerini aşıyor. Bu tür bir ısı, yatak yangınlarına atfedilen tüm ölümlerin yaklaşık üçte ikisinden sorumludur.

16 CFR 1633 Yatak, yatak padleri ve şilteler / temel takımlarında yanıcılık Testi - Amaç

Bu kısım 1633, tüm yatak takımlarının satış veya ticarete girmeden önce karşılaması gereken yanıcılık gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Standardın amacı, otuz dakikalık bir test sırasında ayarlanan bir yatak tarafından oluşturulan ateşin boyutunu sınırlandırarak yatak yangınlarıyla ilişkili ölüm ve yaralanmaları azaltmaktır.

16 CFR 1633 Yatak, yatak padleri ve şilteler / temel takımlarında yanıcılık Testi - Test yönteminin özeti

 • 1633.7'de belirtilen test yöntemi, numuneyi belirli bir yanan ateşleme kaynağına maruz bırakarak ve iyi havalandırılmış, kontrollü çevresel koşullar altında serbestçe yanmasına izin vererek bir yatağın tutuşabilirliğini (yangın testi yanıt özellikleri) ölçer. Yanan ateşleme kaynağı bir çift propan brülörü olacaktır. Bu brülörler, numunenin üstünde ve yanlarında farklı zamanlar için farklı akışlar uygular. Bu maruz kalma sırasında ve sonrasında, yangınla üretilen enerjiyi ölçerek, numuneden zamana bağlı ısı tahliye oranının ölçümleri yapılacaktır. Isı salım hızı oksijen tüketimi kalorimetresi ile ölçülmelidir

16 CFR 1633 Yatak, yatak padleri ve şilteler için yanıcılık testi – teknik gereksinimler

En yüksek ısı salım hızı, 30 dakikalık testte herhangi bir zamanda 200 kilowatt ('' kW '') 'ı geçmemelidir;

Testin ilk 10 dakikasında toplam ısı salımı 15 megajolayı ('' MJ '') geçmemelidir.

 

16 CFR 1633 Yatak, yatak padleri ve şilteler yanıcılık testi - Göreli Standart

 • 16 CFR BÖLÜM 1632 — YATAK VE YATAK PADLERİNİN ALEVLENMESİ İÇİN STANDART
 • TB 106 İçilmeyen Bir Sigaradan Kaynaklanabilecek Bir Yanma veya Bir Yatak Pedinin Yanmaya Karşı Direncinin Test Edilmesi Gereksinimleri, Test Prosedürü ve Aparatı
 • TB 121 Yüksek Riskli İşletmelerde Kullanılan Minderler İçin Yanıcılık Testi Prosedürü
 • TB 129 Kamu Binalarında Kullanılan Minderlerde Yanıcılık Testi Prosedürü 
 • NFPA 267 Alevli tutuşmaya maruz kalan şilte ve yatak takımı ateş özellikleri
 • ASTM E1590 Şilte yangın testi için standart test yöntemi (açık alev)
 • TB 604 Dolgulu Yatak Örtüsünün Açık Aleve Dayanımı İçin Test Prosedürü ve Aparatı