Δοκιμές στρώματος 16 CFR 1632 και CFR 1633

Δοκιμές στρώματος 16 CFR 1632 και CFR 1633

Το εργαστήριό μας εκτελεί τις δοκιμές μη αναφλεξιμότητας και απόδοσης στρώματος και στρώματος και τα μαξιλαράκια στρώματος στα πρότυπα EUROLAB της Αμερικής.

Τι είναι η δοκιμή 16 CFR 1632

Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ (CPSC) ζητά σχόλια και πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα της διαδικασίας αντικατάστασης για το πρότυπο Open Flame Standard (16 CFR 1633). Οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι το πρότυπο για τα υλικά, τα εξαρτήματα και τις μεθόδους συναρμολόγησης που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με το Πρότυπο ευφλεκτότητας στρωμάτων και στρωμάτων (16 CFR 1632) και το πρότυπο ευφλεκτότητας των συνόλων στρώματος (Open Flame) (16 CFR).
Όπως γνωρίζετε, το 16 CFR 1632 καθορίζει ένα γράφημα ταξινόμησης με βάση τα αποτελέσματα του τεστ και καθορίζει το εύρος και την εφαρμογή υποκατάστασης για αυτές τις ταξινομήσεις. Δεν υπάρχει ειδική διαδικασία δοκιμής για τη σήμανση υποκατάστασης στο Open Flame Standard (16 CFR 1633). Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα υλικά, τα συστατικά και τις μεθόδους συναρμολόγησης που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τα δύο πρότυπα για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας του τόπου αντικατάστασης που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
Επιπλέον, το προσωπικό της CPSC ενδιαφέρεται για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συνιστωσών και τη διαθεσιμότητα των υλικών δοκιμής που καθορίζονται για τη διαδικασία αυτή.

16 CFR 1632 Δοκιμή ευφλεκτότητας για μαξιλάρια για στρώματα και στρώματα, στρώματα - Σκοπός

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δοκιμή των πρωτότυπων σχεδιασμών στρωμάτων και στρωμάτων πριν πωληθούν στο εμπόριο ή για την είσοδο στο εμπόριο οποιουδήποτε στρώματος ή στρώματος στρώματος που υπόκειται στο πρότυπο. Το πρότυπο συνιστά μια δοκιμή για τον προσδιορισμό της αντίστασης ανάφλεξης ενός στρώματος ή ανάφλεξης στρώματος όταν εκτίθεται σε ένα αναμμένο τσιγάρο.

16 CFR 1632 Έλεγχος ευφλεκτότητας για στρώματα και στρώματα, στρώματα - Εφαρμογή

Οι πρωτότυπες απαιτήσεις δοκιμών που ορίζονται από αυτό το πρότυπο ισχύουν για κάθε "κατασκευαστή" (όπως ορίζεται στην § 1632.1 (i)) εμπορικά διαθέσιμων τυπικών στρωμάτων ή στρωμάτων. Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου για δοκιμές πρωτοτύπων ισχύουν επίσης για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία που αρχικά διαθέτει στην αγορά στρώματα ή στρώματα, συμπεριλαμβανομένου του εισαγωγέα. κάθε τέτοια εταιρεία θεωρείται "κατασκευαστής" για τους σκοπούς αυτού του προτύπου.

16 CFR 1632 Έλεγχος ευφλεκτότητας για στρώματα και μαξιλάρια για στρώματα, στρώματα - Μέθοδος δοκιμής

Bu yöntem, bir yatak veya yatak pedinin tutuşmaya karşı direncini, cereyan korumalı bir ortamda yüzeyi yanan sigaralara maruz bırakarak ölçer. Test edilecek yüzeyler şilte veya şilte yüzeyinde varsa pürüzsüz, kenar kenarı ve kapitone veya tufte edilmiş yerler içerir. Benzer yüzey konumlarında iki sayfalık bir test de yapılır. İkinci testte, yanan sigaralar tabakaların arasına yerleştirilir.

16 CFR 1632 Επιθέματα στρώματος και στρώματος, δοκιμή ευφλεκτότητας σε στρώματα - Σχετικό πρότυπο

 • 16 CFR Ενότητα 1633 Στρώματα και στρώματα, στρώματα / Ευφλεκτότητα βασικών συνόλων (ανοικτή φλόγα) Πρότυπο
 • Απαιτήσεις TB 106, διαδικασία δοκιμής και συσκευή για τη δοκιμή της αντοχής καύσης ενός καυστήρα ή στρώματος στρώματος από ένα τσιγάρο μη καπνιστού
 • TB 121 Διαδικασία δοκιμής ευφλεκτότητας για στρώματα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου
 • TB 129 Διαδικασία δοκιμής ευφλεκτότητας σε μαξιλάρια που χρησιμοποιούνται σε δημόσια κτίρια 
 • NFPA 267 Χαρακτηριστικά πυροπροστασίας στρώματος και κλινοστρωμνής που εκτίθενται σε φλόγες
 • ASTM E1590 Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για δοκιμή πυροπροστασίας στρώματος (ανοιχτή φλόγα)
 • Διαδικασία δοκιμής και συσκευή για ανοιχτή αντοχή στη φλόγα του TB 604 γεμισμένου κρεβατιού

Τι είναι η δοκιμή 16 CFR 1633

Όταν ένα κρεβάτι πιάσει φωτιά, λίγα λεπτά αργότερα, μετά από μια φλόγα. Η Επιτροπή Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC) ορίζει την πυρκαγιά πυρκαγιάς, καθώς όλο το περιεχόμενο ενός δωματίου αναφλέγεται ταυτόχρονα με ακτινοβολούμενη θερμότητα, καθιστώντας τις συνθήκες του χώρου αναξιόπιστες και αφήνοντας το δωμάτιο με ασφαλή τρόπο güvenli.

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, οι θερμοκρασίες δωματίου ξεπερνούν κατά κανόνα τους βαθμούς 1100 Fahrenheit και 1470 Fahrenheit. Αυτή η θερμότητα είναι υπεύθυνη για περίπου τα δύο τρίτα όλων των θανάτων που αποδίδονται στις πυρκαγιές των κρεβατιών.

16 CFR 1633 Δοκιμή αναφλεξιμότητας σε στρώματα, μαξιλάρια στρώματος και στρώματα / βασικά κιτ - Σκοπός

Αυτή η ενότητα 1633 καθορίζει απαιτήσεις ευφλεκτότητας που πρέπει να πληρούν όλα τα κλινοσκεπάσματα πριν από την πραγματοποίηση πωλήσεων ή συναλλαγών. Ο στόχος του προτύπου είναι να μειώσει τους θανάτους και τους τραυματισμούς που σχετίζονται με πυρκαγιές από το κρεβάτι περιορίζοντας το μέγεθος της φωτιάς που δημιουργείται από ένα σετ κρεβατιού κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής τριάντα λεπτών.

16 CFR 1633 Έλεγχος ευφλεκτότητας σε στρώματα, μαξιλάρια στρώματος και στρώματα / βασικά κιτ - Περίληψη της μεθόδου δοκιμής

 • Η μέθοδος δοκιμής που καθορίζεται στο 1633.7 μετρά την ευφλεκτότητα ενός ρουλεμάν (χαρακτηριστικά απόκρισης δοκιμής πυρκαγιάς) εκθέτοντας το δείγμα σε μια συγκεκριμένη πηγή ανάφλεξης και επιτρέποντάς του να καίει ελεύθερα υπό καλά αεριζόμενες, ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η πηγή ανάφλεξης θα είναι ένας καυστήρας διπλού προπανίου. Αυτοί οι καυστήρες εφαρμόζουν διαφορετικές ροές για διαφορετικούς χρόνους στην κορυφή και στις πλευρές του δείγματος. Κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν την έκθεση, οι μετρήσεις του ρυθμού απελευθέρωσης θερμότητας από το δείγμα θα γίνουν μετρώντας την ενέργεια που παράγεται από τη φωτιά. Ο ρυθμός απελευθέρωσης θερμότητας πρέπει να μετράται με θερμιδόμετρο κατανάλωσης οξυγόνου.

16 CFR 1633 Δοκιμή ευφλεκτότητας για στρώματα, μαξιλάρια για στρώματα και στρώματα - τεχνικές απαιτήσεις

Ο μέγιστος ρυθμός απελευθέρωσης θερμότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 κιλοβάτ ("kW") ανά πάσα στιγμή στη δοκιμή λεπτών 200.

Η συνολική απελευθέρωση θερμότητας στο πρώτο 10 λεπτό της δοκιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 megajola ("MJ").

 

16 CFR 1633 Στρώμα, στρώματα και στρώματα δοκιμής ευφλεκτότητας - Σχετικό πρότυπο

 • 16 CFR ΤΜΗΜΑ 1632 - Πρότυπο για τα υπολείμματα κρεβατιού και τα κούνιες
 • Απαιτήσεις TB 106, διαδικασία δοκιμής και συσκευή για τη δοκιμή της αντοχής καύσης ενός καυστήρα ή στρώματος στρώματος από ένα τσιγάρο μη καπνιστού
 • TB 121 Διαδικασία δοκιμής ευφλεκτότητας για στρώματα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου
 • TB 129 Διαδικασία δοκιμής ευφλεκτότητας σε μαξιλάρια που χρησιμοποιούνται σε δημόσια κτίρια 
 • NFPA 267 Χαρακτηριστικά πυροπροστασίας στρώματος και κλινοστρωμνής που εκτίθενται σε φλόγες
 • ASTM E1590 Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για δοκιμή πυροπροστασίας στρώματος (ανοιχτή φλόγα)
 • Διαδικασία δοκιμής και συσκευή για ανοιχτή αντοχή στη φλόγα του TB 604 γεμισμένου κρεβατιού