Suni Deri Testleri

Suni Deri Testleri

Her ne kadar adında deri ifadesi geçse de suni derinin gerçek deri ile bir ilgisi yoktur. Suni deri, sadece deri görünümü kazandırılmış ve deri yerine kullanılan bir tekstil malzemesidir. Hammadde teknolojisinde yaşanan gelişmeler paralelinde özllikle son yıllarda suni deri, deri yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak suni deri imalatında poliüretan (PU) ve polivinil klorür (PVC) kullanılmaktadır. Poliüretan kaplama ile yapılan suni deriler gerçek deriye çok benzemektedir. Tekstil sektöründe suni deriler sadece döşeme amaçlı değil, giysilerde ve aksesuarlarda da oldukça fazla tercih edilmektedir.

Suni deri ilk olarak 1400 yıl önce Çin’de kullanılmıştır. Çinliler balmumunun içine batırdıkları kumaştan şemsiye yapmışlar. Bu uygulama  bugünkü suni derinin ilk örneği kabul edilmektedir. Ancak bugünkü anlamda ilk döşemelik suni deriler 1840’ların başında, kauçuk malzeme kükürt ile işleme sokularak elde edilmiştir.

Suni deri küçük zorlamalara esneyerek karşılık verir. Burada kaplama yapılan kumaşın dayanıklılığı kadar, kaplamada kullanılan malzemenin dayanıklılık gücü de etkilidir. Dayanıklılık testleri ile suni deriden yapılan ürünün durumu ve kullanılabilirliği belirlenmiş olmaktadır. Test ve muayene kuruluşları tarafından söz konusu mukavemet testleri yanında, normal deri ürünlerinde olduğu gibi başlıca şu testler yapılmaktadır:

  • Kopma ve uzama dayanıklılığının belirlenmesi
  • Yırtılma dayanıklılığının belirlenmesi
  • Hava geçirgenliği testi
  • Su geçirmezlik tayini
  • Bükülme dayanıklılığının belirlenmesi
  • Sürtünmeye karşı renk haslığının belirlenmesi

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde suni deri testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.