آزمایش های چرم مصنوعی

آزمایش های چرم مصنوعی

اگر چه نام پوست نامیده شده است، پوست مصنوعی هیچ ارتباطی با پوست واقعی ندارد. چرم مصنوعی یک پارچه نساجی است که به عنوان یک جایگزین برای چرم استفاده می شود. به موازات پیشرفت های تکنولوژی مواد اولیه، در سال های اخیر به جای چرم، پوست مصنوعی اغلب استفاده می شود. به طور کلی، پلی اورتان (PU) و پلی وینیل کلراید (PVC) در تولید چرم مصنوعی استفاده می شود. پوست مصنوعی ساخته شده با پوشش پلی یورتان بسیار شبیه چرم واقعی است. در صنایع نساجی، پوست مصنوعی نه تنها برای اثاثه یا لوازم داخلی بلکه برای لباس و لوازم جانبی ترجیح داده می شود.

چرم مصنوعی اولین بار در چین حدود 1400 سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. چینی ها از پارچه چتری درست کردند که آن را در موم فرو بردند. این نرم افزار به عنوان اولین نمونه از چرم مصنوعی امروزی در نظر گرفته شده است. با این حال ، به معنای امروز ، اولین چرم مصنوعی تودوزی از اوایل دهه 1840 با تصفیه مواد لاستیکی با گوگرد به دست آمد.

چرم مصنوعی با انعطاف پذیری به سویه های کوچک پاسخ می دهد. در اینجا، قدرت مواد مورد استفاده در پوشش همانقدر قوی است که پارچه پوشش داده می شود. آزمایشهای دوام، شرایط و قابلیت استفاده از محصول ساخته شده از چرم مصنوعی را تعیین می کند. همچنین محصولات معمولی چرمی، آزمایشات زیر توسط سازمان های تست و بازرسی انجام می شود:

  • تعیین مقاومت کششی و کششی
  • تعیین مقاومت پارگی
  • آزمون نفوذ پذیری هوا
  • تعیین مقاومت آب
  • تعیین مقاومت خمشی
  • تعیین استحکام رنگ به اصطکاک

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. با توجه به نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش چرم مصنوعی را در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.