Gizlilik Taahhüdü

Gizlilik Taahhüdü

Kuruluşumuz, gerek tüzel kişilik olarak gerekse tek tek çalışanlar olarak müşterilerine verdiği bütün hizmetlerde gizlilik ilkesine bağlı kalacağını taahhhüt etmektedir. Bu çerçevede olmak üzere faaliyetler sırasında elde edilen bilgiler, test ve analiz çalışmaları, ölçüm ve değerlendirme sonuçları ve hazırlanan raporlar hiçbir şekilde ve koşulda üçüncü kişilere verilmez, bu konuda bir açıklama yapılmaz ve kesinlikle paylaşılmaz.

Kuruluşumuz, müşterilere ait bu tür bilgi ve belgelerin, yönetici ve çalışanlar dışında hiç kimse tarafından ulaşılamayacak şekilde korunmasından ve laboratuvara teslim edilen test ve analiz örneklerinin laboratuvar dışına çıkarılmamasından sorumludur. Bu konuda gerekli bütün önlemler alınmıştır. Tamamen bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve belgelere sadece yetkisi olan çalışanların erişmesi sağlanmıştır. Kuruluşumuz, özel kişi veya kuruluşlara ait bütün bilgi ve belgelerin ve kendilerine ait tescilli haklarının korunacağını taahhüt etmektedir.

Bunun yanı sıra kuruluşumuz, laboratuvar hizmetlerini verirken, herhangi bir çıkar ilişkisine girmeden ve hiçbir kişi ve kuruluşun etkisi altında kalmadan faaliyetlerini sürdürmektedir ve bu anlamda da müşterilere ait bilgi ve belgeler koruma altındadır. Yönetici ve çalışanlar, faaliyetleri ile ilgili olarak tarafsızlığını ve gizlilik taahhüdünü şüpheye düşürecek bir davranışta bulunamazlar.

Kuruluşumuz saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak amacı ile, şirket bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur ve gerekli denetimlerden geçerek ISO 27001 Belgesi almıştır. Esas olarak bu belge, faaliyetler boyunca elde edilen her türlü bilgi ve belgenin kuruluşumuz tarafından gizli tutulduğunu ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını müşterilere kanıtlamaktadır.

Kuruluşumuz gizlilik taahhüdünü yerine getirmek amacı ile bütün çalışanlarından tek tek gizlilik beyanı almaktadır. Bu beyan, yukarıda açıklanan bütün ilke ve koşulları kapsamaktadır ve buna aykırı eden yönetici ve çalışanlar disiplin suçu işlemiş olmaktadır.