Test Hizmetleri

Test Hizmetleri

Konutlarda ve işyerlerinde birçok elektrikli ve elektronik cihazlar kullanılmaktadır. motorlu veya motorsuz birçok makine ve ekipmanları kullanılmaktadır. Gerek giyim gerekse döşeme veya aksesuar amaçlı son derece geniş bir yelpazede tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Günlük yaşamda beslenmek için çok çeşitli gıdalar tüketilmektedir. Yine içmek veya temizlik amaçlı sular kullanılmaktadır. Bütün bu sayılanlar, hem kullanımları sırasında tüketicilerin hem de bunları üreten işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği açısından duruma göre çeşitli riskler taşımaktadır.

Test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen test hizmetleri bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan mühendisler, yüksek teknikerler, teknikerler veya kısaca herbiri kendi alanlarında deneyim ve eğitim kazanmış uzman kişiler, denetim ve gözetim çalışmalarından, ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarına kadar, hatta bir kısmı kalite denetimi ve belgelendirme çalışmalarına kadar, işletmelerin üretim süreçlerine değer katmaya ve bu işletmelerin küresel piyasalarda başarılı olmalarına çalışmaktadır.

Gerçekleştirilen test hizmetleri ile bir yandan konularında uzman çalışanlar ile bağımsız ve tarafsız bir hizmet verilmekte, bir yandan da işletmelerin ürün güvenilirliği ve aynı zamanda ürünlerin satılabilirliği sağlanmaktadır.

Örneğin, tekstil ürünleri için yapılan fiziksel testler ile, kumaşların iplik ve dokuma kalitesine bağlı dayanıklılıkları, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standart koşullara uygun şekilde ve en son teknoloji ile üretilen cihazlar kullanılarak test edilmektedir. Bu çerçevede yapılan başlıca testler, yırtılma mukavemeti̇, kopma mukavemeti̇, geri dönüş esnekliği, di̇ki̇ş kayması mukavemeti̇, aşınma mukavemeti̇, boncuklanma ve aksesuar testleridir. Ayrıca fiziksel testler yanında, yanmazlık testleri, haslık testleri, çekmezlik testleri, kimyasal testler, ekolojik testler, mikrobiyoloji testleri ve bazı spesifik testler de yapılmaktadır.

Diğer yandan, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan tehlikeli maddelere ilişkin kısıtlamalar direktifi (RoHS), elektrikli ve elektronik cihazlar üreten işletmeleri, ürünlerinde kullandıkları kimyasal maddelerin türü ve miktarı konusunda belli sınırlamalara tabi olmak zorunda bırakmaktadır. Elektriksel güvenlik testleri kapsamında gerçekleştirilen test ve ölçüm çalışmaları ile, insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından tehlikeli olan ve elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanılması yasaklanan veya kullanılmasına izin verilen bazı kimyasal maddeler tespit edilmektedir. Ülkemizde de söz konusu direktif esas alınarak Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (kısaca EEE yönetmeliği) çıkarılmıştır.

Gıda testleri sadece gıda ürünlerinin içeriği ve kalitesini belirlemek amacı ile değil, aynı zamanda gıda güvenliğini sağlamak amacı ile de yapılmaktadır. Bu testler, hem gıda üreten işletmelerin kendilerini kanıtlamaları hem de tüketicilerin daha güvenilir gıda ürünlerine ulaşmaları bakımından önemlidir. Gerçekleştirilen testler ve analizler hem mevcut yasal düzenlemeler, hem ulusal ve uluslararası standartlar hem de üretici ve tüketicilerin talep ettiği spresifik kriterlere göre yapılmaktadır.

Bu kapsamda test ve muayene kuruluşları tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Gıdaların besin değerlerini, çeşitli bulaşanları, pestisitleri, antibiyotikleri ve benzeri unsurları tespit etmek için fiziksel ve kimyasal testler
  • İndikatör ve patojen mikroorganizmaları veya genetiği değiştirilmiş ürünleri tespit etmek için mikrobiyolojik ve biyogenetik testler
  • Gıda ürünlerini piyasadaki benzer ürünler ile karşılaştırmak ve değerlendirmek için duyusal testler
  • Ambalajların ve gıda ile temas eden ürünlerin kalitesini değerlendirmek için ambalaj testleri

Gerçekleştirilen gıda testleri, gıda maddelerinin üretici firmalardan tüketicilere ulaşmasına kadar uygulanan çeşitli süreçlerin herhangi bir aşamasında yapılabilir.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da test hizmetleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler genelde şu başlıklar altında toplanabilir:

 

  • Elektriksel güvenlik testleri
  • Ortam analizleri
  • Tekstil analizleri
  • Gıda analizleri
  • Su analizleri