Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kuruluşumuz, müşterilerden gelecek test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene taleplerini, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden, hızlı, zamanında, doğru, güvenilir ve kaliteli olarak karşılamayı ve bu faaliyetlerinde dünya genelinde kabul görmüş test ve analiz yöntmelerini uygulamayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda kuruluşumuz faaliyetlerinde mevcut bütün yasal düzenlemelere uygun davranmayı ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar çerçevesinde hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Bu açıdan kuruluşumuzun kalite politikasının temelinde, tüm faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlara, yerli ve yeri geldiğinde yabancı yasal düzenlemelere ve tarafların kabul ettiği test ve analiz yöntemlerine uygun hareket etmek bulunmaktadır.

Bir diğer önemli kalite politikamız ise, verilen hizmetlerde tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmaktır. Kuruluşumuz müşterilerin taleplerini, taahhüt edilen süre içinde ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almıştır. Bu konuda rakipleri arasında saygın bir yere sahiptir ve bu konuda kuruluşumuzun temel yaklaşımı, rakipleri önemsemek ve her zaman onlardan önde olmaya çalışmaktır.

Kuruluşumuz, kalite politikamız gereğince, çalışanların eğitimli ve deneyimli olmalarına ve kendilerini sürekli yetiştirmelerine önem vermektedir. Hizmet kalitesi ancak nitelikli çalışanlar ile sağlanabilir ve çalışanların yetkinliği buna bağlıdır. Kuruluşumuz üst yönetimi, faaliyetler kapsamında dünya genelinde yaşanan gelişmeleri etkin bir şekilde takip etmekte ve yenilikleri çalışanlarla en kısa sürede paylaşmaktadır.

Kalite politikamızın diğer maddeleri, müşteri beklentilerini doğru anlamak ve bu beklentileri uygun koşullar çerçevesinde ve değerlerinden ödün vermeden yerine getirmek, olası müşteri problemlerine, eleştirilerine ve şikayetlerine her zaman açık olmak, bunları önemsemek ve etkin bir şekilde ele alıp değerlendirmek ve her müşteriye eşit mesafede durmaktır. Esasen müşteri memnuniyeti de bu şekilde yaratılmaktadır.

Kalite politikamızın bu esasları ile kuruluşumuz ülkemizin saygın ve tercih edilen kuruluşları arasında yer almaktadır.