Tekstil Analizleri

Tekstil Analizleri

Tekstil sektöründe üretim yapan fabrikalar ve tesisler, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilecek şekilde üretim yapmaya çalışmaktadır. Müşteri memnuniyeti sağlamanın yolu ise kaliteli üretimden geçmektedir. Bunun için de üretilen ürünlerin bir dizi kalite testinden geçirilmesi ve onaylanmış olması gerekmektedir. Bu test ve analizler ulusal ve uluslarası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara göre hem üretim aşamalarında hem de ürün bazında gerçekleştirilmektedir.

Tekstil ürünleri için yapılan kimyasal test ve analiz çalışmaları, üretimde kullanılan kumaşa uygulanmaktadır. Bu testlerin yapılma amacı, kumaşın beklendiği şekilde, kullanım alanına uygun olarak üretilip üretilmediğini tespit etmeye yöneliktir. Örneğin renk haslığı testleri, renklerin merserizasyon haslığının tayini, apre miktarı tayini, buruşmazlık kontrolü ve yanmazlık kontrolü başlıca yapılan kimyasal analizlerdir.

Tekstil ürünleri için yapılan fiziksel test ve analiz çalışmaları ise, üretimde kullanılan kumaşların dokuma ve dokuma kalitesine bağlı olan mukavemetlerinin test edilmesine yöneliktir. Örneğin, kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, di̇ki̇ş kayması mukavemeti, geri dönüş esnekliği, boncuklanma, aşınma mukavemeti, aksesuar testleri ve elyaf testleri bu çerçevede yapılan başlıca fiziksel analizlerdir.

Bu sayılan kimyasal ve fiziksel analizler, genel kabul gören kriterlerden ve nem ve sıcaklık gibi standart koşullardan taviz vermeden, en son teknoloji ile üretilmiş ve zamanında kalibre edilmiş test cihazları kullanılarak yapılmaktadır.

Tekstil üretim süreçleri temel olarak üretim ve terbiye süreçlerini kapsamaktadır. Üretim süreçleri, lif üretimi, iplik üretimi, dokuma işlemleri, örme işlemleri ve dokusuz yüzey yapısında bir kumaşın elde edilmesi işlemleridir. Elde edilen kumaşın boyanması, baskı yapılması ve apre gibi işlemler ise kumaşın terbiye edilmesi süreçleridir. Tekstil üretiminde hammadde lif veya elyaftır. Lif veya elyafın özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanarak önce iplik üretilmekte, arkasından dokuma veya örme işlemleri ile kumaş elde edilmektedir.

Tekstil ürünlerinin performansını elyaf özellikleri yanında, iplik yapısı, kumaş konstrüksiyonu ve uygulanan apre işlemleri belirlemektedir. Kumaş yapısını belirleyen iplik çeşidi, kumaşın dayanıklı olmasını, görünümünü ve elbette rahat kullanım özelliklerini etkilemektedir. İpliğin dayanaklı olması, kumaşın mukavemetini doğrudan etkilemektedir. Kumaşın görünümü, dökümlü olması, tuşesi, kırışma dayanımı ve boyutlarının sabit olması gibi faktörlere bağlıdır. Bu sayılanlar tek tek kumaşın performansına katkıda bulunmaktadır. Kumaşın ısı geçirimi de tekstil ürünlerinin başlıca konfor özelliklerinden biridir. İplik yapısı, kumaşın ısıl özellikleri açısından belirleyici bir faktördür. Kesikli liflerden elde edilen iplik ile dokunan kumaşlar, havayı daha fazla tutar ve ısı geçişine karşı dayanıklıdır.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da tekstil analizleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Fiziksel testler
  • Haslık testleri
  • Yanmazlık testleri
  • Kimyasal / ekolojik testler
  • Mikrobiyolojik testler
  • Spesifik testler

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler yanında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart dikkate alınmaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, tekstil analizlerini yapmaktadır.