EN 71 Oyuncak Testleri

EN 71 Oyuncak Testleri

Anne babalar her zaman, oynarken çocuklarını güvende tutabilecekleri yollar aramaktadırlar. Çocukların güvenli olduğundan emin olmak için yapılabilecek en iyi şey, satın alınan oyuncakların güvenli seçenekler olmasını sağlamaktır. Oyuncakların sadece eğitici ve eğlendirici olması değil aynı zamanda güvenli olmaları da gerekmektedir. Çocuğun yaş grubu dışında kalan oyuncaklar çoğu zaman tehlikelidir.

Oyuncaklar çıkarılan yasal düzenlemeler gereği güvenli olmak zorundadır. Oyuncakların nasıl kullanıldığı ve çocuğun yaşı, kazaları önlemede önemli faktörlerdir. Her yıl oyuncaklar yüzünden 40 binin üzerinde kaza yaşanmaktadır. Bu kazaların büyük kısmı yaşa uygun oyuncak seçilmemesinden ve oyuncakların üretim hatalarından çıkar.

Genel olarak güvenlik konusunda yapılması gereken en önemli iş, ürün üzerinde CE işaretinin aranmasıdır. CE işareti, üretici firma tarafından, oyuncağın yasal gerekliliklerinin karşıladığının kanıtıdır. CE işareti taşımayan oyuncaklar çocuklara verilmemelidir.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2009/48/EC sayılı oyuncak güvenliği direktifi yayınlanmıştır. Bu direktif 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak üzere tasarlanan veya amaçlanan oyuncakları düzenlemektedir. Direktif ekinde ayrıca oyuncak olarak kabul edilmeyen ürünlerin ve kapsam dışı bırakılan oyuncakların bir listesi yer almaktadır. Direktif, oyuncakların tasarım, yapım ve kompozisyonuna yönelik, ayrıca belli riskler dahil olmak üzere genel ilkeleri ve temel güvenlik gerekliliklerini öngörmektedir. Oyuncakların özel güvenlik gereklilikleri şu şekilde sıralanmıştır: fiziksel ve mekanik, yanıcılık, kimyasal özellikler, elektriksel özellikler, hijyen ve radyoaktivite. Örneğin 19 ağır metal için göç sınırları belirlenmiştir. 55 alerjenik koku yasaklanmıştır. Belli kişiler için alerjik olduğu düşünülen 11 koku etiketlenmiştir. Kanserojen, mutajenik ve üreme için toksik olarak belirlenen maddeler yasaklanmıştır. Bu sayılan kimyasallar oyuncaklarda, oyuncakların bileşenlerinde veya oyuncakların mikro yapısal olarak farklı kısımlarında kullanılamaz.

Eğer tüm güvenlik unsurlarını kapsayan uyumlaştırılmış standartlara uyugn üretim yapılmışsa bu oyuncakların üzerine üretici firma CE işareti koyabilir. Ancak uyumlaştırılmış standartlar yoksa, uygulanmamışsa veya kısmen uygulanmışsa ya da üretici firma, oyuncağın üçüncü taraf doğrulaması gerektirdiğini düşünüyorsa bu durumda üçüncü parti bir değerlendirme kuruluşunun onayı gereklidir. Ancak her iki durumda da tehlike analizinin ve güvenlik değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından oyuncak güvenliğine yönelik TS EN 71 standartlar serisi yayınlanmıştır. Bugün geçerli olan bu standartlar şunlardır:

 • TS EN 71-1 Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler
 • TS EN 71-2 Bölüm 2: Alevlenebilirlik
 • TS EN 71-3 Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü
 • TS EN 71-4 Bölüm 4: Kimya ve ilgili aktiviteler için deney setleri
 • TS EN 71-5 Bölüm 5: Deney setlerinin dışındaki kimyasal oyuncaklar (setler)
 • TS EN 71-7 Bölüm 7: Parmak boyaları - Gereksinimler ve test yöntemleri
 • TS EN 71-8 Bölüm 8: Evde kullanılan fiziksel etkinlik oyuncakları
 • TS EN 71-9 Bölüm 9: Organik kimyasal bileşikler- Özellikler
 • TS EN 71-10 Bölüm 10: Organik kimyasal bileşikler - Numune hazırlama ve özütleme
 • TS EN 71-11 Bölüm 11: Organik kimyasal bileşimler - Analiz yöntemleri
 • TS EN 71-12 Bölüm 12:Nitrosamin ve nitrosatable maddeler
 • TS EN 71-13 Bölüm 13: Koku alma oyuncakları, kozmetik kitler ve tat alma oyuncakları
 • TS EN 71-14 Bölüm 14: Evlerde kullanılan trombolinler

TÜRCERT, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında EN 71 oyuncak test hizmetleri de vermektedir. Bu test hizmetleri sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmet almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen EN 71 oyuncak test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka test hizmetleri de vermektedir.