Mikrobiyolojik Testler

Mikrobiyolojik Testler

Mikrobiyoloji bilim dalı, mikroorganizma adı verilen ve hemen hemen tamamı sadece mikroskop ile görülebilen en küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların büyük bir kısmı insanlarda çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Bu tür mikroorganizmaların başlıcaları mantarlar, bakteriler, virüsler, parazitler, küfler, mayalar ve alglerdir. Çıplak gözle görülemeyen ve insan sağlığı açısından tehlike yaratan bu mikroskopik canlıların on binlerce türü bulunmaktadır. Hala tespit edilmemiş mikroorganizmaların sayısının ise bunun çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarında genel olarak şu test ve analiz çalışmaları yapılmaktadır: bakteri tanımlama testleri, kültür testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, mikroorganizmaların direnç araştırmaları, antikor testleri, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit araması, antijen tarama testleri, PCR (polimerize zincir reaksiyonu) ve daha birçok moleküler tanı testleri.

Bunun yanı sıra günümüz tekstil dünyasında antimikrobiyal tekstil ürünleri gittikçe önem kazanmaktadır. Bu ürünler, hijyenik ürün özellikleri kazandırılmış ve genelde tıp merkezlerinde hijyen amaçlı olarak kullanılan tekstil ürünleridir. Ancak dünyada hijyen bilinci ve ve temizliğe verilen önem arttıkça antimikrobiyal tekstil ürünlerine olan talep de artmaktadır.

Ayrıca gün geçtikçe artan kullanım alanı ile dikkat çeken kozmetik ürünlerin formüllerinde yer alan kimyasallar, mikroorganizmaların üremesi açısından çok elverişli koşullar yaratmaktadır. Bu yüzden bu ürünlerin mikrobiyal kalitesi insan sağlığı bakımından önem taşımaktadır. Kozmetik ürünler kullanıldığı zaman, mikrobiyolojik etkilenmeler yüzünden, insan vücudunda önemli rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Kozmetik üreten firmalar mikrobiyolojik testlere, artık çok daha fazla önem vermekte ve farklı üretim yöntemlerine başvurmaktadır. Mikrobiyolojik testlere olan talep gittikçe artmaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, tekstil analizleri kapsamında mikrobiyolojik testler yapmaktadır.