Organik Tekstil Testi

Organik Tekstil Testi

Organik giysiler dendiği zaman, organik tarım standartlarına uygun olarak yetiştirilen malzemelerden yapılmış giysiler anlaşılmaktadır. Organik giysiler pamuk, jüt, ipek veya yünden yapılmış olabilir. Organik tekstil ifadesi daha genel bir anlatımla, hem hazır giyim hem de ev tekstilini içermektedir. Uygulamada belgelendirme ve menşe açısından teknik gereklilikler, genel olarak organik giysiler ve organik tekstiller için aynıdır.

Organik pamuk genelde, genetiği değiştirilmemiş bitkilerden organik olarak yetiştirilen, ayrıca üretim sırasında gübre veya böcek ilacı gibi sentetik tarım kimyasalları kullanılmamış olan pamuk olarak tanımlanmaktadır. Keza üretim faaliyetlerinin biyolojik çeşitliliği ve biyolojik döngüleri desteklemesi ve arttırması gerekmektedir. Bir başka ifade ile pamuk tarlalarını organik olarak değerlendirebilmek için, ilgili yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı standartlarda yer alan gereklilikleri de karşılaması gerekmektedir.

Bu çerçevede olmak üzere, organik kumaşların malzemeleri organik tarım standartlarına göre yetiştirilmektedir. Bu kumaşlar pamuk, jüt, ipek veya yünden oluşmaktadır. Ancak organik etiketli kumaşlar mutlaka yüzde 100 organik değildir. İplikler, doğal ve geri dönüştürülmüş liflerden oluşturulmuş olabilir. Yine de insan sağlığı ve doğal çevrenin korunması açısından sağlıklıdır. Üretim aşamasında pestisitler, herbisitler veya insan yapımı gübreler kullanılmamıştır.

Organik kumaşlar çok fazla fark yaratmaktadır. Hassas ciltler, çocuklar ve alerjisi olan insanlar için mükemmeldir. Bu kumaşlar daha yumuşaktır, daha dayanıklıdır ve zararlı kimyasallarla çevreye zarar vermezler. Bütün bunlar göz gönünde tutulursa insanların sadece organik tekstil ürünleri kullanmaları gerekmektedir.

Biyolojik olarak parçalanamayan bir malzeme olan polyester, atık olma durumunda bir drenaj veya çöplükte uzun süre kalacak demektir ve çevreye büyük boyutta zarar verecektir. Ayrıca bu ürün, esas olarak yenilenebilir olmayan bir kaynak olan yağdan üretilmiştir ve çevre dostu değildir. Günümüzde tanınmış birçok marka, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacı ile organik tekstil ürünlerine ağırlık vermeye başlamıştır.

Organik pamuk, zararlı kimyasal maddeler ve böcek ilacı içermediği için, daha az alerjiye neden olur. Bu pamuktan dokunan kumaşlar daha yumuşak ve daha rahattır. Daha önemlisi, insan sağlığı açısından gösterdiği faydalardan daha fazla çevresel fayda sağlamaktadır.

Kısaca organik demek doğallık demektir ve doğal olan her şey iyidir. Bugün organik tekstillerin tek olumsuz yanı, maliyetinin bir miktar yüksek olmasıdır. Organik pamuk, organik tarım standartlarına göre üretilmiş ve belgelendirilmiş bir pamuktur. Üretim faaliyetleri, yapay girdilerden ziyade doğal süreçlerle, toprak, ekosistem ve insanların sağlığını koruyarak sürdürülmektedir. Organik pamuk tarımı, toksik kimyasalların veya genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımına izin vermez. Bunun yerine, ortak çevreye fayda sağlamak ve katılan herkes için iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için gelenek, yenilikçilik ve bilimi bir araya getirmektedir.

Organik pamuk çevre için daha iyidir. Farklı toprak ve su koruma önlemleri ile birlikte entegre bir toprak yönetimi benimsenmektedir. Verimli yağmur suyu yönetimi, yağış açığı dönemlerinde ürünler için sigorta görevi görmektedir. Toprak verimliliğini arttırmak, ayrışmayı hızlandırmak ve ekinleri hastalıklardan koruyan toprak biyolojisini iyileştirmek için biyokütle kompostuna inek gübresi eklenmektedir. Benzer çabalarla organik üretim büyütülmeye çalışılmaktadır.

Bu amaçla dünya genelinde tanınan ve çevresel ve sosyal açıdan sorumlu üretim yoluyla hammaddelerin toplanmasını ve organik tekstil ürünlerinin hazırlanmasını amaçlayan gereksinimleri belirlemek için, Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) geliştirilmiştir. Bu şekilde belgelendirilen ürünler, tüketiciye güvence sağlamaktadır.

EUROLAB, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında organik tekstil test hizmetleri de vermektedir. Bu testler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen organik tekstil test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka test hizmetleri de vermektedir.